27 ubat 2015 Cuma

Piyasalar:   USD: 2,4935up  |  EURO: 2,7965down  |  MKB: 85.915down

Kemeralt boa krek ekiyor

Kemeralt Esnaf Dernei Bakan Mehmet Gülaylar, çarda kaytl 16 bin dükkandan 7 bininin bo olduunu belirtti. Ayrca Pirinç Center Alveri Merkezi de bo dükkanlar ile adeta kaderine terk edilmi durumda.


Kemeralt boa krek ekiyor

Kemeralt Esnaf Dernei Bakan Mehmet Gülaylar, çarda kaytl 16 bin dükkandan 7 bininin bo olduunu belirtti. Ayrca Pirinç Center Alveri Merkezi de bo dükkanlar ile adeta kaderine terk edilmi durumda.

 

Tarihi Kemeralt Çars'nda kaytl 16 bin dükkandan, 7 bin tanesi, Pirinç Center Alveri Merkezi'nde ise 91 dükkandan 64'ü bo.

Kemeralt Esnaf Dernei Bakan Mehmet Gülaylar, dükkanlarn yaklak 15 yldr bo olduunu belirtti. Gülaylar 20 yl önce imalatlarn çarda sürdüren ayakkabclar ve manifaturaclarn imalat yasa gelince tandn, gda satclarnn da Gda Çars'na tandklarn ifade ederek, avukatlarn da adliyenin Bayrakl'ya naklinden sonra dükkanlar bürolar boalttn söyledi.

Kemeralt'ndaki dükkanlarn alan olarak küçük olduuna da dikkat çeken Gülaylar, “Kemeralt Tarihi bir çar olduu için, metrekare oranlar çok küçük ve büyütmeye yönelik çalmalar yok. Gelecek planlanarak çalmalar yaplmad için, esnaf, Kemeralt Çars'n terkediyor. Alveri merkezlerinin çoalmasnn da bunda etkisi var” eklinde konutu.

zmirli pasajlar sevmiyor

 

Pirinç Center Alveri Merkezi'ndeki dükkanlarn çounun bo olmasn, mimarinin yanl çizilmesine balayan Gülaylar, “zmir'i ve zmirliyi tanmak lazm. zmirli pasajlar sevmiyor. Açk dükkanlar tercih ediyor. Mal sahibi ve mimarlar, dükkan metrekarelerini küçük yaparak, daha çok kiraya vereceklerini sansalar da, yanlyorlar. Metrekarelerin küçük olmas, Pirinç Center'in tercih edilmemesine neden oluyor” dedi. Gülaylar, alveri merkezlerinde, ortak soutma, güvenlik gibi giderlerin de yüksek olmasnn bunda pay olduunu sözlerine ekledi.

 

 

Kaderine terk edildi

 

Kaderine terk edilen Pirinç Center Alveri Merkezi, çareyi kiralarn düürmekte buldu. Terk edilmi gibi duran Pirinç Center, eski canlln yakalamaya çalyor.

 

Geçen yla oranla dükkanlardaki doluluk orannda yüzde 50 art olduunu söyleyen Pirinç Center AVM Yönetim Kurulu dare Sorumlusu Duygu Erentürk enkaya, “Alveri merkezimizi, Kzlaraas Han'nn ikinci bir modeline dönütürmeye çalyoruz. Geçen yl, bo dükkan says daha fazlayd. Bu yl halclar, takclar geldi. Biraz hareketlenme oldu. Kiralarmz normalin de altna dütü. Bo dükkanlar arasnda bankalarn el koyduu dükkanlar da var. Bu dükkanlar satlrsa, birkaç yl içerisinde canll yakalayacamz düünüyorum” eklinde konutu.

Hal ve kilim sektöründe 25 yldr hizmet veren Orient Art Carpet Gallery sahibi Mauk Bai ve Emin Bai, 4 ay önce alveri merkezlerine tandklarn, merkezi bir konumda olmasna ramen, alveri merkezinin tercih edilmediini ifade etti. Mauk Bai, dükkanlarn bo olma nedeninin, geçmite özel bir güvenlik irketi tarafndan esnafn mallarna zorla el konulmas, vermeyenlere ise ikence yaplmasndan kaynaklandn belirtti.

Dükkan sahiplerinin kiraclara, kiraclarn ise, dükkan sahiplerine duyduu güvensizlik nedeniyle dükkanlarn bo kaldn düünen Mauk Bai, “Dükkan sahipleri geçmiteki sorunlarn bir daha yaanmamas için kiraya vermek istemiyorlar. Güvenilir kiiler olmasn istiyorlar. Biz geldikten sonra birkaç dükkan daha doldu. Az da olsa bir hareketlilik yaand. Konak-Kemeralt güzergahnda olmasna ramen, bu alveri merkezinin deerlendirilememesi büyük kayp ”diye konutu.

Mauk Bai, Konak Belediyesi'ne bu alveri merkezini 'Halclar Han' yaplmas teklifini götürdüünü, belediyeden ise yant alamadn sözlerine ekledi.

 

Pirinç Center Konak Pier gibi olmal

 

Pirinç Center'in Konak Pier gibi bir alveri merkezi olmas gerektiinin altn çizen Emin Bai ise, merkezi bir yerde olmasna ramen tercih edilmediini, alveri merkezinde sessizliin hakim olduunu dile getirerek, unlar söyledi:

“25 yldr hal ve kilim dokumas yapyoruz. El hallarmz Anadolu'nun her yerinden izler tayor. ran, Suriye, Msr hallar bile var. Günde birkaç müteri geliyor. Mallarmz kaliteli olduu için ilgi görüyor. Yetkililer bu tan altna elini koyup, bu alveri merkezini yaatrlarsa, çok daha iyi olur. sahiplerinin çabasyla olmuyor. Özellikle giriteki dükkanlarn bo olmas, turistlerin ve müterileri kapdan çeviriyor. Seçkin markalar bulunmasna ramen, çok fazla rabet görmüyor.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haberi Payla

FacebookDiggYahooMySpace

Metin Araçlar

BytKlt


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel