28 Ocak 2015 aramba

Piyasalar:   USD: 2,3605up  |  EURO: 2,6945up  |  MKB: 91.150down

ALS hastalarna 9 Eyll'den gzel haber

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking ve yaamn yitiren Fenerbahçeli Sedat'n hastal olarak bilinen ALS (motor-nörün), omurilik yaralanmas hastalarnn ömrü, Salk Bakanl'nn onayyla Türkiye'de sadece Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uygulanan 'Pil' sistemiyle uzatlyor.


ALS hastalarna  9 Eyll'den gzel haber

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking ve yaamn yitiren Fenerbahçeli Sedat'n hastal olarak bilinen ALS (motor-nörün), omurilik yaralanmas hastalarnn ömrü, Salk Bakanl'nn onayyla Türkiye'de sadece Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uygulanan 'Pil' sistemiyle uzatlyor.

ALS HASTALARININ YAAM SÜRES ARTIYOR

DEÜ Hastanesi Diyafragma Pil Uygulama Merkezi'nde yaklak iki saat süren kapal (laparoskopik yöntem) ameliyatla ALS hastalarnn diyafragma bölgesine yerletirilen elektrotlara bal pil hastalarn daha fazla oksijen almasn salarken, nöron ölümlerini yavalatarak yaam kaliteleri ve süreleri uzatlyor.

YÖNTEM TÜRKYE'DE SADECE DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES HASTANES'NDE

Türkiye'nin de içerisinde yer ald Avrupa'da 10 merkezde uygulanan ve Türkiye'de yalnzca zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi'nde bir buçuk yldr uygulanan Diyafragma Pil Sistemi cerrahisi, DEÜ Hastanesi Göüs Cerrahisi Anabilim Dal Bakan Profesör Doktor Nezih Özdemir, Göüs Cerrahisi Anabilim Dal Öretim Üyesi Doçent Doktor Aydn anl ve Nöroloji Anabilim Dal Öretim Üyesi Profesör Doktor hsan engün'den oluan bir ekip tarafndan baaryla uygulanyor.

Operasyonun dünyada 20, Avrupa'da da 9 merkezde yapldn, DEÜ Hastanesi'nin 34 hastayla Avrupa'daki dokuz merkezin önüne geçtiini açklayan DEÜ Göüs Cerrahisi Anabilim Dal Bakan Profesör Doktor Nezih Özdemir, öyle konutu: "40 yldr bu konuda çalma vard. 2000 ylnda bu çalmalar netleti. 2008'de Amerikan FDA onayn ald. 2011'de ALS hastalar için Amerikan FDA onay alnd. Dünyada 20 merkez uyguluyor. Çünkü çok komplike bir ilem, bir ekip çalmasn gerektiriyor. Avrupa'da da toplam 10 merkezde uygulanyor, bizimle birlikte övünerek söylüyorum ki liderliini biz sürdürüyoruz. 34 hastayla Avrupa'da birinci durumdayz."

STEPHEN HAWKNG VE FENERBAHÇEL SEDAT'IN HASTALII DYE BLNYOR

"Diyafram pil uygulamas ALS yani halkn bildii tabirle Fenerbahçeli Sedat'n hastal ya da Stephen Hawkings'in hastal. Omurilik yaralanmalar ve sebepsiz solunum durma hastalarnda kullanlan bir yöntem olduunu anlatan DEÜ Göüs Cerrahisi Anabilim Dal Öretim Üyesi Doçent Doktor Aydn anl, uygulamann eitimini yurt dnda aldklarn ve ABD'de de uygulama yetkileri bulunduklarn söyledi.

PL TAKILDIKTAN SONRA ALS HASTALARINDA GELEN ENFEKSYON AZALIYOR

ngiltere'de 70 bin sterline uygulanan yöntemin Türkiye'de 140 bin TL'ye malolduunu ve uygun hastalara uygulanan tedavinin tüm masraflarnn Salk Bakanl'nca karlandn belirten Doç. Dr. anl, ALS hastalarn ölüm nedeninin enfeksiyon olduunu, pil takldktan sonra enfeksiyon orannn ciddi oranda azaldn ve yaam süresinin arttn dile getirdi.

SSTEM UYGULADIKTAN SONRA YAAM BOYU LETM HALNDE KALIYORUZ

Doç.Dr. anl, ilemin nasl yapldn ve sonraki süreci öyle özetledi:

"4 bin ALS hastas var. Büyük bir rakam, 34 uygun hastay bulduk. Bu hastalar solunum makinasna bal, transportlar oldukça zor. Salk Bakanl'nn ambulans sistemiyle ibirlii içindeyiz. Yoksa bu hastalarn gelmeleri mümkün deil. lem iki saat sürüyor. Ameliyathanede laporoskopik olarak hastann diyaframn görüntülüyoruz, diyaframnda kaslmaya elverili bölgeleri tek tek bularak, o bölgeleri iaretleyip, motor haritalamas yapyoruz.Nereye taklacan bilmemiz gerekiyor. Her bir diyaframa ikier tane takyoruz ki, her biri birbirinin yedei. Ayrca, göüs ve karn duvarnda bir topraklama hatt çekiyoruz. Yani bizim yaptmz i, elektronik devreleri içeriye yerletirmek. Neyi nereye yerletireceinizi bilmek kilit nokta, doru yeri bulmanz gerekiyor. Hastann ertesi gün ilk ayarlar yaplyor. Diyafram bir kas, kullanmadnz bir kas nasl incelirse diyafram da inceliyor, siz pille bunu uyarmaya baladnz zaman alt yedi haftada kendini toparlamaya balyor. O zaman ayarlarn yeniden yaplmas gerekiyor. Kiiye özel ayar yaplyor. Pili taktnz ertesi gün dümeyi çevirdiniz, yaam boyu böyle diye birey yok, kimse yanl anlamasn. Yaam boyu iletiimi koparmamak zorundayz. ALS hastalarnda ölüm nedeni genelde enfeksiyondur. Pil taktktan sonra enfeksiyon ciddi oranda azalyor. Çünkü solunumla vücutta bakteri birikimi azalmaktadr ve yaam süresine katk sunuyor. 1,5 yllk bir uygulama, dünyada da 3-5 yllk. Enfeksiyon azaldkça yaam süresi azalyor."

OMURLK YARALANMALARINDA YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇ ALIYORUZ

Sistemi uygulayan ekipteki DEÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dal Öretim Üyesi Profesör Doktor hsan ükrü engün de, pil sisteminin ALS bata olmak üzere omurilik yaralanmalarnda da yüz güldürücü sonuçlar saladn söyledi.
Prof.Dr. engün, sistemin en çok ALS denilen hastalara uygulandn belirterek sözlerini öyle sürdürdü: "Onun dnda Aydn hocamz da belirtecek, omurilik yaralanmalarnda çok yüz güldürücü sonuçlar veriyor. ALS motor nöron hastal. Vücudumuzdaki iskelet kaslar çaltran sinir hücreleri. Bu hastalkta bu motor nöronlar nedeni bilinmeyen bir ekilde kaybediliyor. Yava yava ölüyorlar, her bir motor nöron öldükçe bunun çaltrd kas tipi de kas erimesine gidiyor. Bu özellikle solunum kaslarn tuttuunda hastalar yava yava boulmaya balyor. Oksijen düzeyleri düüyor hastaln hz artyor. O nedenle ALS hastalarda bu uygulama çok önemli. Hastal durdurmuyor, tedavi etmiyor ama yaam kalitesini yükseltiyor. Solunum cihazna bal hastalarn bamllk süresini azaltyor, zatürrelerin geliimini azaltyor."

BABAM PL TAKILDIKTAN SONRA RAHAT UYUYOR

7 Nisan'da uygulanan cerrahi operasyon ile pil taklan hastalardan Hasan Doan, isteklerini hâla sadece göz temas ile ya da kartona yazlan harfleri göstererek yapabilmesine karn artk daha rahat nefes alyor daha az öksürüyor.
Doan'n olu Ahmet Doan, 1,5 yl önce ALS hastalna yakalanan babasnn operasyon öncesi ve sonras durumunu öyle anlatt:

"Babamn hastal sa kolda seyirmelerle balad. Ondan sonra hafif konumada harfleri yutmayla sürdü. Daha sonra seyirmeler sol kola ve bacaklara geçti ve yürürken ayaklarnn birbirine dolatn ve yorulduunu söyledi. Sonra yürüme yeteneini kaybetti, 1,5 yldr ALS hastas babam. Pil 7 Nisan'da takld. Pilden önce sürekli öksürerek uyanmalar ve sürekli tkanmalar oluyordu. Pil takldktan sonra rahat uyuyor artk. Daha rahat nefes alyor, kaslar daha rahat çalyor. letiimi harfler ile yapyorduk ama artk ezberlediimiz için biz soruyoruz o göz krpyor. En azndan bu hastalar için özel merkezi olmal. Polikliniklerinin ayr olmas lazm. Sadece göz temas var çünkü."

BU HASTALARA ÖZEL HASTANE VE MERKEZLER OLMALI

Operasyonu yapan ekipteki hekimlerden Doç.Dr. Aydn anl da, ALS hastalarna özel merkezlerin olmas gerektiini belirterek, "Eskiye göre solunum çalt için daha az enfeksiyon, daha düzenli uyku ve yaam kalitesindeki art. Bu hastalara özel hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin olmas lazm. Çünkü dramatik bir hasta. Biz içine girdiimiz zaman yerine kendimizi be dakika zor koyabiliriz. Kesinlikle bu hastalar için özel hastane ve merkezlerin olmas lazm" dedi.Haberi Payla

FacebookDiggYahooMySpace

Metin Araçlar

BytKlt


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel