31 Ocak 2015 Cumartesi

Piyasalar:   USD: 2,4388up  |  EURO: 2,7562up  |  MKB: 88.946up
Sanat borlanmas primleri - Mehmet IRIKA

Mehmet IRIKA

16 Aralk 2010 Perembe

Sanat borlanmas primleri

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

1994 ylnn Aralk aynda kan 4056 sayl Yasa ile ??Bir veya birden fazla iveren tarafndan altrlan; film, tiyatro, sahne, gsteri, ses ve saz sanatlar ile mzik, resim heykel, dekoratif ve benzeri dier uralar iine alan btn gzel sanat kollarnda alanlar ile dnr ve yazarlar? iin sigortasz geen alma srelerini borlanma olana getirilmitir.


4056 sayl yasa gereince yaplacak borlanmalarda, borlanma primleri, deme tarihinde geerli olan gnlk asgari prim tutar zerinden borlanan sanatlar tarafndan denecektir


4056 sayl Yasa?ya gre yaplacak olan sanat borlanmalarnda, malullk, yallk ve lm sigortalar iin borlanma primi denmesi ngrlm olup, bu sigorta kollar iin denmesi gereken prim oran ise toplam yzde 20?dir.


Ancak (SGK) Sosyal Gvenlik Kurumu, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu?nun yrrle girdii 01 Ekim 2010 tarihinden sonra, 5510 sayl Yasa?nn 41.maddesinde dzenlenen genel borlanma hkmlerini dayanak gstererek, 4056 sayl Yasa?ya gre yaplan sanat borlanmas primlerini de yzde 32 oran zerinden tahsil etmeye balamtr. Bunun sonucu olarak da sanatlarca denen borlanma prim orann te birden fazla artrmtr.


Gemite (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu?nca yaplan uygulamalar nedeniyle, SSK aleyhine dava amak zorunda kalan ve davalarn kazandklar halde, yllarca sren dava srecinde borlanma primlerinin ok fahi miktarlarda ykselmi olmas nedeniyle, primlerini deyemeyen ve emekli olamayan nl nsz birok mzik sanats mevcuttur.


Buna ek olarak denmesi gereken borlanma prim tutarnn stelik de yasaya aykr bir ekilde te birden fazla artrlmas, zaten nemli bir ounluu asgari yaam standardnn altnda yaamaya alan sanatlar daha da zor duruma drm ve borlanma primleri tamamyla denemez hale gelmitir.

SGK?nin dayanak gsterdii 5510 sayl Yasa?nn 41. maddesinde, 4056 sayl Yasa?ya gre yaplacak sanat borlanmalaryla ilgili bir hkme yer verilmedii gz nnde tutulduunda, sz konusu sanat borlanmalarnda yzde 32 orannda prim tahsil edilmesi,anlan 41. maddenin hem szel anlamna hem de amasal yorumuna aka aykr dmektedir.


Kald ki, 4056 sayl Yasa sanat borlanmalarn dzenleyen zel bir yasa olup, zel yasa hkm mevcutken, borlanmalarla ilgili genel yasa hkmnn uygulanmas kanmca hukukun temel ilkelerine aykrdr.


Nitekim, SGK Sigorta Tescil ve Hizmet Dairesi Bakanl?nn sanatlara gnderilen konuyla ilgili yazlarnda da 4056 sayl Yasa?ya gre yaplan sanat borlanmalarnda, maluliyet, yallk ve lm sigortalar primlerinin denmesi gerektii belirtilmitir. Buna karn, SGK kendi genel yazsna aykr olarak borlanma primleri sanatlardan yzde 20 yerine yzde 32 oran zerinden tahsil edilmektedir


Bu ekilde, SGK?ce 4056 sayl Yasa hkmlerine ve 5510 sayl Yasa?nn 41. maddesine aykr davranld gibi, bu uygulama ile, sanatlardan, gemite kalan borlanma sreleri iin hastalk, i kazas ve meslek hastal gibi ksa vadeli sigorta kollar primi olarak, bir baka deyile artk verilmesi mmkn olmayan salk hizmeti karlnda yzde 12 orannda salk sigortas primi tahsil edilmi olunmaktadr. Bu haksz durum aslnda 41. maddeye gre borlanma yapan tm sigortallar iin de geerlidir. Bu konuyu bir baka yazmda ayrca gndeme getirmeyi dnyorum.


Yukarda akladmz hukuki gerekler dorultusunda, SGK?nin bir an nce yanltan dnerek sanatlarn bu konudaki maduriyetlerini bir lde de olsa hafifletmesini diliyorum.


-2-


Önceki Yazıları

07 Mart 2012 arambaTemsili demokrasi

29 ubat 2012 arambaSendikalarda sendikalamak

22 ubat 2012 arambargtlenme sorunlar

15 ubat 2012 arambaMZK SEKTRNDE RGTLENME SRECNDE KARILAILAN SORUNLAR (4)

08 ubat 2012 arambaMZK SEKTRNDE RGTLENME SRECNDE KARILAILAN SORUNLAR (3)

01 ubat 2012 arambaMzik sektrnde rgtlenme srecinde karlalan sorunlar (2)

25 Ocak 2012 arambaMZK SEKTRNDE RGTLENME SRECNDE KARILAILAN SORUNLAR (1)

18 Ocak 2012 arambaKsmi sigortallk ve mzik sanatlar

11 Ocak 2012 arambaSeim geim kaps deildir

04 Ocak 2012 arambaEkstrada bir gn

28 Aralk 2011 arambaLale Devri

21 Aralk 2011 arambaKuyudan adam karmak

14 Aralk 2011 arambaHer alanda tek meslek birlii olmaldr

07 Aralk 2011 arambaVan depremi ve mzik sanatlar

30 Kasm 2011 arambaSanat ve sanatnn anayasal gvencesi

23 Kasm 2011 arambaHepimiz katiliz

16 Kasm 2011 arambaSSK emeklilerinin intibak

09 Kasm 2011 arambaHayr ve er

02 Kasm 2011 arambaEnstrmanma dokunma

26 Ekim 2011 arambaTaksi, dolmu ve otobslerin vergilendirilmesi

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel