20 Nisan 2014 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,1290up  |  EURO: 2,9416up  |  MKB: 73.476down
Motorlu tatlar vergisi gider yazlr m? - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

19 Temmuz 2011 Sal

Motorlu tatlar vergisi gider yazlr m?

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “ndirilecek Giderler” balkl 40’nc maddesinde, safi kazancn tespit edilmesi için on tane fkra yer almaktadr.

Bunlardan 5’inci fkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmeye dahil olan ve ite kullanlan tatlarn giderleri.”

6’nc fkrada; “letme ile ilgili olmak artyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar.”

Devam eden 7’nci fkrasnda ise; “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrlan amortismanlar.” gider yazlaca hüküm altna alnmtr.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Gider kabul edilemeyen ödemeler” balkl 41’inci maddesinde, gider olarak kabul edilmeyen ödemelere ait dokuz fkra bulunmaktadr.

8’inci fkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmede kaytl olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava tatlarndan iletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlarn giderleri ile amortismanlar;” gider olarak yazlamayacan hüküm altna almasna ramen, iletmelerin aktifinde kaytl dier araçlar için yaplacak harcamalarn gider yazlamayacana dair bir hüküm bulunmamaktadr.

Gelelim 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu’na:

Bu Kanunun 8’inci maddesinde “ndirilecek giderler”, 10’uncu maddesinde, “Dier giderler”, 11’inci maddesinde de; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler” sralanmtr. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fkrasnda olduu gibi; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmede kaytl olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz tatlar ile uçak, helikopter gibi hava tatlarndan iletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlarn giderleri ve amortismanlar”nn gider yazlmayacan hüküm altna almtr. Kurumlar Vergisi Kanununda da, Gelir Vergisi Kanununda olduu gibi iletmelerin aktifinde kaytl dier araçlar için yaplacak harcamalarn gider yazlamayacana dair bir hüküm bulunmamaktadr.

Ancak; 197 sayl Motorlu Tatlar Vergisi Kanunu’nun; “Gider kaydedilmeme hali” balkl 14’üncü maddesinde; “Bu kanuna bal (I), ve (IV) sayl tarifelerde yer alan tatlardan (Ticari maksatla kullanlan uçak ve helikopterler ile tat kiralama faaliyeti ile uraan iletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri tatlar hariç) alnan vergi ve cezalar ile gecikme zamlar gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarnn tespitinde gider olarak kabul edilmez.” amir hükmü bulunmaktadr. Bunun u ekilde açklayabiliriz:

(I) ve (IV) sayl tarifelerden bahseden bu maddeyi u ekilde açabilirz:

(I) sayl tarifede; otomobil, kaptkaçt, arazi tatlar ve benzerleri ile motosikletler;

(IV) sayl tarife ise; uçak ve helikopterler,

yer almaktadr. Bu nedenle bu iki tarifede yer alan Motorlu Tatlar Vergisi gider yazlamaz.

 


Önceki Yazıları

15 Nisan 2014 SalVergi cezalarnda indirim

11 Nisan 2014 CumaKurumlarda ba yardmlar (4)

10 Nisan 2014 PerembeKurumlarda ba yardmlar (3)

09 Nisan 2014 arambaKurumlarda ba yardmlar (2)

08 Nisan 2014 SalKurumlarda ba yardmlar (1)

02 Nisan 2014 arambaSahte belgede yarg kararlar

01 Nisan 2014 SalSahte belgede yarg kararlar (1)

26 Mart 2014 arambaSahte belge

25 Mart 2014 SalSahte belge

20 Mart 2014 PerembeTicari gelirlerin beyan (3)

19 Mart 2014 arambaTicari gelirlerin beyan (2)

11 Mart 2014 Salcret gelirlerinin beyan

07 Mart 2014 CumaKira gelirlerinin beyan (3)

05 Mart 2014 arambaKira gelirlerinin beyan (2)

04 Mart 2014 SalKira gelirlerinin beyan (1)

25 ubat 2014 SalVergi haftas

04 ubat 2014 SalBasit usul beyanname dnemi

28 Ocak 2014 Sallan ve reklam vergisi

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (2)

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (1)

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel