27 ubat 2015 Cuma

Piyasalar:   USD: 2,5125up  |  EURO: 2,8235up  |  MKB: 84.517down
Motorlu tatlar vergisi gider yazlr m? - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

19 Temmuz 2011 Sal

Motorlu tatlar vergisi gider yazlr m?

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “ndirilecek Giderler” balkl 40’nc maddesinde, safi kazancn tespit edilmesi için on tane fkra yer almaktadr.

Bunlardan 5’inci fkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmeye dahil olan ve ite kullanlan tatlarn giderleri.”

6’nc fkrada; “letme ile ilgili olmak artyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar.”

Devam eden 7’nci fkrasnda ise; “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrlan amortismanlar.” gider yazlaca hüküm altna alnmtr.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Gider kabul edilemeyen ödemeler” balkl 41’inci maddesinde, gider olarak kabul edilmeyen ödemelere ait dokuz fkra bulunmaktadr.

8’inci fkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmede kaytl olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava tatlarndan iletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlarn giderleri ile amortismanlar;” gider olarak yazlamayacan hüküm altna almasna ramen, iletmelerin aktifinde kaytl dier araçlar için yaplacak harcamalarn gider yazlamayacana dair bir hüküm bulunmamaktadr.

Gelelim 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu’na:

Bu Kanunun 8’inci maddesinde “ndirilecek giderler”, 10’uncu maddesinde, “Dier giderler”, 11’inci maddesinde de; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler” sralanmtr. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fkrasnda olduu gibi; “Kiralama yoluyla edinilen veya iletmede kaytl olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz tatlar ile uçak, helikopter gibi hava tatlarndan iletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlarn giderleri ve amortismanlar”nn gider yazlmayacan hüküm altna almtr. Kurumlar Vergisi Kanununda da, Gelir Vergisi Kanununda olduu gibi iletmelerin aktifinde kaytl dier araçlar için yaplacak harcamalarn gider yazlamayacana dair bir hüküm bulunmamaktadr.

Ancak; 197 sayl Motorlu Tatlar Vergisi Kanunu’nun; “Gider kaydedilmeme hali” balkl 14’üncü maddesinde; “Bu kanuna bal (I), ve (IV) sayl tarifelerde yer alan tatlardan (Ticari maksatla kullanlan uçak ve helikopterler ile tat kiralama faaliyeti ile uraan iletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri tatlar hariç) alnan vergi ve cezalar ile gecikme zamlar gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarnn tespitinde gider olarak kabul edilmez.” amir hükmü bulunmaktadr. Bunun u ekilde açklayabiliriz:

(I) ve (IV) sayl tarifelerden bahseden bu maddeyi u ekilde açabilirz:

(I) sayl tarifede; otomobil, kaptkaçt, arazi tatlar ve benzerleri ile motosikletler;

(IV) sayl tarife ise; uçak ve helikopterler,

yer almaktadr. Bu nedenle bu iki tarifede yer alan Motorlu Tatlar Vergisi gider yazlamaz.

 


Önceki Yazıları

25 ubat 2015 arambaMeslek mensubu saylar

18 ubat 2015 arambaYaln nderin dilekesi

12 ubat 2015 PerembeBasit usul vergi beyan (3)

11 ubat 2015 arambaBasit usul vergi beyan (2)

10 ubat 2015 SalBasit usul vergi beyan (1)

03 ubat 2015 SalMal bildirimi (2)

27 Ocak 2015 SalMal bildirimi (1)

20 Ocak 2015 Sallan ve reklam vegisi

06 Ocak 2015 SalYeni asgari cret

23 Aralk 2014 SalTicari defterler ve tasdikleri

16 Aralk 2014 SalGebe veya emziren kadnlarn altrlmas

02 Aralk 2014 SalKadn iilerin gece altrlmas

21 Kasm 2014 CumaKadn iilerin gece altrlmas

21 Ekim 2014 SalAustos ay itibariyle motorlu tatlar

08 Ekim 2014 arambaEyll ay ihracat verileri

23 Eyll 2014 SalKymetli talarda vergi deiiklii

19 Eyll 2014 CumaTorba Yasa (4)

18 Eyll 2014 PerembeTorba Yasa (3)

17 Eyll 2014 arambaTorba Yasa

16 Eyll 2014 SalTorba Yasa

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel