25 Ocak 2015 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,3455up  |  EURO: 2,6419down  |  MKB: 90.736down
Dik durmak ok zordur... Tehlikelidir... - Tufan AKSOY

Tufan AKSOY

12 Nisan 2012 Perembe

Dik durmak ok zordur... Tehlikelidir...

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Sanat hayatmda dik dururum” diyor profesör, yazar, ressam Bedri Karayamurlar ama hemen ekliyor…

Bizde en kolay kullanlan kelimelerden biri “Sanatç” kelimesidir. Herkes, her önüne gelene “Sanatç” diyebiliyor. Sünnet düününe, niana, düün salonuna gelen crtlak sesli kadncaza da “Sanatç” deniyor. Onun arkasnda çalan üç-be adama da “Sanatç” deniliyor. Televizyona çkp kalça kvrp, mini etek giyip, bas bas barana da; boynuna altn kolye takp, gömleinin göüs dümelerini iliklememi kllarn göstere göstere böüren erkee de çok kolay “Sanatç” özellii veriliyor. Böyle kolayc millet tabi akademik kariyer yapm, sanat için yllarn vermi, tezlerini hazrlayp doktorasn verip profesör olmu birine de “Sanatç” diyebiliyor… “Sanatç” dedii için onu da arkc kategorisine sokabiliyor…

 

Önceki gün sohbet ettiim ressam Bedri Karayamurlar da kendisine bu sebeple “Sanatç” denmesini istemiyor, sevmiyor… Bedri Bey, profesör mertebesine ulam bir ressammz. Nide’de domu ama maalesef zmir’de yayor. Sanat hayat olmayan, sanatseverinin çok az olduu zmir’de bir ressamn yaamas aslnda onun için bir ikence gibidir. Ne tevik eden vardr, ne takdir eden…

 

Bedri Karayamurlar’la arkada ressam Mustafa Ata’nn Amerikan Kültür Dernei’ndeki sergisinin açlnda buluup konutuk. Tam yerindeydik… Tam zmir’e has bir açlt… Mustafa Ata resimlerini ambalajlam, kutulam, binbir riske girerek sergisini açm… E-dost gele gele 20-30 kii gelmiti serginin açlna. “Buyurun” dedi Bedri Bey “Bakn kaç kii var, yarn gündüz vakti ancak 3-4 kii gelir gezer sergiyi” diyerek zmirlilerin sanata gösterdikleri ilginin en somut örneini verdi… Gerçekti…

 

Profesyonel alcnn olmad zmir’de sadece Corsini ailesinin koleksiyonerlik anlayn ve Lucien Arkas’n sanat adna yaptklarn inkâr etmiyor… Ama ite zmir’de iki kii çkabiliyor sanat adna uraan…

 

Nide’den çkp 2008’de profesör olup Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevine devam eden Bedri Bey’in annesi Selanik’ten mübadele sonucu gelmi. Babas ise Bulgaristan’n taaa kuzeyinde Romanya snrnda Tuna Nehri kysnda bulunan Silistre’den kalkp Türkiye’ye gelmi. 3 bin Türk yaarm o bölgede. “Karayamur” köyünde yaarlarm. Soyadlar da ite oradan geliyormu. Kader bu ya iki aileyi de Nide yaknlarnda birbirine bakan karlkl iki köye yerletirmiler. Gele gide iki genç birbirini sevmi ve de evlenmiler… Bedri Bey de orada dünyaya gelmi.

 

Mübadele konusu açld m evde bir hüzün havas esermi anne Selanik’teki Topçular Köyü’nü hatrlar düünür de düünürmü. Canl anlar anlatlrken duygusal anlar yaarn, gözler dolarm. Türkiye’den Yunanistan’a gönderilen ailelerin çektii bütün aclar oradan Türkiye’ye gelenler de aynen yaam. Hep aalanmlar, hor görülmüler. Dido Sotoiriyu’nun “Benden Selam Söyle Anadolu”ya ve de Kemal Yalçn’n “Emanet Çeyiz” kitaplarn okurken o günleri yaar… Hüzünlenirlermi…

 

Kitaptan, edebiyattan konuurken örendim ki ressamlarn hocas tuval üzerinde ne kadar ustaysa meer hikâye yazmakta da o kadar ustaym. Sabahattin Ali Öykü Yarmas’nda “Paramparça” ile ve Bakent Belediyesi Öykü Yarmas’nda “Atlar ve Çocuklarla” ödüller alm… Peki, yaz ii orada m kalm. Olur mu hiç? Bedri Bey hâlâ yazyormu. Tezgâh bo brakmyormu, çünkü “Yazmak da sanatn bir türü ve insan kopamyor” diyor. Edebiyat dünyasna girip kitap çkarmaya balad m, süreklilik gerektirir. Yanc ister, okuyucu ister… Skp da zor duruma dümemek için imdiden hazrlk yapyormu. Bu yüzden kitap yaynlamay emeklilik günlerine brakm… Bekleyip, o zaman okuyacaz artk…

 

Bedri Bey’in soyut resimlerinde hem pek çok obje görüyorsunuz, ya da baka bir dünyaya, hiç bilmediiniz, hiç yaamadnz yerlere gidiyorsunuz. Bir kere Bedri Bey çalmasnda son derece disiplinli… Alsancak’taki atölyesinde üretiyor tablolarn… Çok üretiyor ama çok da titiz. “Evde çalsam kendimi tutamam 24 saat çalrm” diyor… Bu disiplin ve titizlik arasnda yapt soyut resimler insana öyle bir avazda yaplm hissi veriyor… Yine dönüp dolap zmirlilerin resim alma iine geliyoruz. Pek satn alan yokmu resimleri. Bunu da ya hemehrilik kavramna, ya da politik fikir birliine balyor. “Bizim çocua destek olalm birkaç tablo alalm da mutlu olsun” diyorlar sanatçnn memleketlileri, veya “Bizim partinin faln filandr çocuun tablolarn sattralm” diyenlere tamamen kar duruyor Bedri Bey… “Ben dik dururum sanat hayatmda, ama dik durmak çok zordur… Tehlikelidir”…

 

Bedri Bey’in ei Gülin Hanm fizyoterapist. EMOD’da çalyor. Gülin Hanm ne kadar sanattan uzak olsa da EMOD’un ambleminde Abidin Dino’nun elleri var. Yine bir ressamn etkisi altnda yâni… “Evde Bedri Bey’e duvarn uras bo oraya bir tablo ver de asabilir miyim?” diye sorar msnz dediim de güldü Gülin Hanm “Bizim evde hiç bo duvar yok ki” dedi… Ara sra mevcut tablolar deitirirlermi. Bedri Bey’in olu Bar Güzel Sanatlar bitirmi, içmimar… Baarl içmimarn eserlerini internette gördüm, bayldm. Tam bir yaratc… Kzlar Duygu evlenmi. Küçük olan Salih de Ekonomi Üniversitesi’ni bitirmek üzereymi. Ot ve sebze yemeklerinin arlkta yapld mutfakta Gülin Hanm’a yardm eden Bedri Bey ara sra dost sofrasnda rak içiyormu. Yani muhabbetin yannda içki olurmu.

 

Ankara’da Devlet sergisindeki bir eseri için Galeri’de bir görevli “Sizin olduunu bilseydim, bu tabloyu sattrrdm. zmirliler geldi sordu” demi. Daha sonra örenmi ki o adam salonda yerleri silen bir hademeymi. “nsan kendini yetitirdikten sonra, çalt yere kendini verdikten sonra niye araclk yapmasn, tavsiyede bulunmasn” diyor… Gülüüyoruz…

 

Yine Ankara’da Zafer Çars’ndaki Galeri’de bir Rait Efendi varm. Kokteylleri falan düzenlermi. O da hiç sanat eitimi olmad halde, hangi tablonun ödül alacan, hangisinin mutlaka satlacan “p” diye söylermi. Ressamlar arasnda yaptklar ii ironik olarak anlatan “Sergi bahane, kokteyl ahane” laf da oradan çkm… yi mi?

 

Avrupa’da çocuklarn daha bacak kadarken müzelere, konserlere, sergilere götürüldüünü hatrlatan Bedri Karayamurlar “Hadi bizde gösterin bir sanat olayna karan ufakl”… lerde sanattan o minikler anlayacak resmin ne olduunu bilecek, ona para ayracak, bir konser sanatçsn alklamasn bilecek, müzelerin cn ccn örenecek ve zevk alacak…

 

Ailelerin de sanatla uraan çocuklarna mani olduunu konuuyoruz. “Vay, ressam m olacaksn. Aç kalrsn” veya “Tiyatrocu mu olacaksn. Sürünürsün” diyen anne-babalarn ne kadar hatal olduunu birlikte gördük. Kendi annesi bile resim dalnda doktora verdiini örenince “Anlald, hiç kula asma” demi, küçük görerek. Çerezci olan kardei bile “Bunlar satlyor mu?” dediinde, Bedri Bey “Eh ite” cevabn verince “Eh yapma o zaman” demi biraderi… Yani, âlem tümden “Para” olmu… Her ey çerez gibi satlacak sanyor insanlar…

 

“Millet Paris’e gidiyor. Dönüte ne elbiseler, ne ayakkablar aldn. Neler yediklerini, neler içtiklerini anlatrlar. Champ Elyssee’de nasl gezdiklerini ballandrrlar. Ama Paris gibi bir sanat ortamnda bir sergiye gitmeyi akllarna getirmezler” bunlar da sosyete falan sanlr ama cahilin önde gidenidirler, nasl sanat konusunda anlaabilir insan. Anadolu insan da hâlâ Etiler, Sümerler gibi düünüyor, kafa yaps öyle… Onlarla da sanat konusunda ancak birbirimize bakarz… Sanat ve sanatçnn kendi bana bakmaktan baka çaresi kalmam anlalan…

 

Ben Bedri Karayamurlar imzal resimlere baylyorum… Kimse anlamasa da onun dik duruuna da hayran oldum… Biliyorum ki sanatçlar böylesine cesur olduunda huzur bulurlar, yollarnda yürüyebilirler… Bedri Bey örnek olmal…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Önceki Yazıları

20 Mays 2012 PazarHong Knog ZMRden seyrediliyor

18 Mays 2012 CumaDarbelerin canl tarihi

13 Mays 2012 PazarAK sanat sanat AK

10 Mays 2012 PerembeKSKli Elifcana barol ok yakt

06 Mays 2012 PazarMerhaba Tufan yolda!

03 Mays 2012 PerembeAraf

29 Nisan 2012 Pazaramurdan kan Bolero melodisi

26 Nisan 2012 PerembeBir prlantay byle byle KAIRDIK

22 Nisan 2012 PazarAlsancakta hoptrinam!

19 Nisan 2012 PerembeKadnlarn Kurtulu Sava MUCZES

15 Nisan 2012 PazarFestival yapmak DELLK

12 Nisan 2012 PerembeDik durmak ok zordur... Tehlikelidir...

08 Nisan 2012 PazarTunalar yaatan UMUT

05 Nisan 2012 PerembeMauk Efendinin Anadolu hazinesi

01 Nisan 2012 Pazaratalcada bir Curcuna

29 Mart 2012 PerembeNe de ok lmz YAAMAK N

25 Mart 2012 PazarSeluklular dnemini Londrada yaamak

22 Mart 2012 PerembeKalbi Gnl Akl Hayat BORNOVA

15 Mart 2012 PerembeAllahdiyen ky fagotla tant...

11 Mart 2012 PazarKonstantin RECEPin byk srr

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel