25 Nisan 2014 Cuma

Piyasalar:   USD: 2,1355down  |  EURO: 2,9505down  |  MKB: 72.391down
2013 AG - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

15 Ocak 2013 Sal

2013 AG

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Geçtiimiz hafta, 2013 ylnn ilk ve ikinci yars için açklanan asgari ücreti konu etmitik. Bugün 2013 ylnda uygulanacak Asgari Geçim ndirimi (AG) konusuna deineceiz.

Asgari geçim indirimi (AG); 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu’na 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 5615 sayl yasa ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere girmitir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Asgari geçim indirimi” balkl 32’nci maddesinde; “Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildii takvim yl banda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalan 16 yandan büyük içiler için uygulanan asgarî ücretin yllk brüt tutarnn;

mükellefin kendisi için %50'si,

çalmayan ve herhangi bir geliri olmayan ei için %10'u,

çocuklarn her biri için ayr ayr olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5 dier çocuklar için %5'idir.

Gelirin ksmî döneme ait olmas halinde, ay kesirleri tam ay saylmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlar esas alnr. Asgarî geçim indirimi, bu fkraya göre belirlenen tutar ile 103'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan orann çarplmasyla bulunan tutarn, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanr. Mahsup edilecek ksmn fazla olmas halinde iade yaplmaz.

ndirimin uygulamasnda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafndan baklan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasn kaybetmi torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yan veya tahsilde olup 25 yan doldurmam çocuklar, "e" tabiri ise, aralarnda yasal evlilik ba bulunan kiileri ifade eder.

ndirim tutarnn tespitinde mükellefin, gelirin elde edildii tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alnr. ndirim, yukardaki oranlara göre hesaplanan tutarlar amamak kaydyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayr ayr, çocuklar için elerden yalnzca birisinin gelirine uygulanr. Boananlar için indirim tutarnn hesabnda, nafakasn saladklar çocuk says dikkate alnr.

 

2013 Ylnda uygulanacak AG tutarlar

Bekar   73,40 TL

Evli Ei Çalan 73,40 TL

Evli Ei Çalan 1 Çocuklu       84,40 TL

Evli Ei Çalan 2 Çocuklu       95,41 TL

Evli Ei Çalan 3 Çocuklu       102,75 TL

Evli Ei Çalan 4 Çocuklu       110,09 TL

 

Evli Ei Çalmayan      88,07 TL

Evli Ei Çalmayan 1 Çocuklu 99,08 TL

Evli Ei Çalmayan 2 Çocuklu 110,09 TL

Evli Ei Çalmayan 3 Çocuklu 117,43 TL

Evli Ei Çalmayan 4 Çocuklu 124,77 TL

 

 


Önceki Yazıları

15 Nisan 2014 SalVergi cezalarnda indirim

11 Nisan 2014 CumaKurumlarda ba yardmlar (4)

10 Nisan 2014 PerembeKurumlarda ba yardmlar (3)

09 Nisan 2014 arambaKurumlarda ba yardmlar (2)

08 Nisan 2014 SalKurumlarda ba yardmlar (1)

02 Nisan 2014 arambaSahte belgede yarg kararlar

01 Nisan 2014 SalSahte belgede yarg kararlar (1)

26 Mart 2014 arambaSahte belge

25 Mart 2014 SalSahte belge

20 Mart 2014 PerembeTicari gelirlerin beyan (3)

19 Mart 2014 arambaTicari gelirlerin beyan (2)

11 Mart 2014 Salcret gelirlerinin beyan

07 Mart 2014 CumaKira gelirlerinin beyan (3)

05 Mart 2014 arambaKira gelirlerinin beyan (2)

04 Mart 2014 SalKira gelirlerinin beyan (1)

25 ubat 2014 SalVergi haftas

04 ubat 2014 SalBasit usul beyanname dnemi

28 Ocak 2014 Sallan ve reklam vergisi

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (2)

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (1)

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel