27 ubat 2015 Cuma

Piyasalar:   USD: 2,4935up  |  EURO: 2,7965down  |  MKB: 85.915down
2013 AG - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

15 Ocak 2013 Sal

2013 AG

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Geçtiimiz hafta, 2013 ylnn ilk ve ikinci yars için açklanan asgari ücreti konu etmitik. Bugün 2013 ylnda uygulanacak Asgari Geçim ndirimi (AG) konusuna deineceiz.

Asgari geçim indirimi (AG); 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu’na 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 5615 sayl yasa ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere girmitir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Asgari geçim indirimi” balkl 32’nci maddesinde; “Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildii takvim yl banda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalan 16 yandan büyük içiler için uygulanan asgarî ücretin yllk brüt tutarnn;

mükellefin kendisi için %50'si,

çalmayan ve herhangi bir geliri olmayan ei için %10'u,

çocuklarn her biri için ayr ayr olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5 dier çocuklar için %5'idir.

Gelirin ksmî döneme ait olmas halinde, ay kesirleri tam ay saylmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlar esas alnr. Asgarî geçim indirimi, bu fkraya göre belirlenen tutar ile 103'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan orann çarplmasyla bulunan tutarn, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanr. Mahsup edilecek ksmn fazla olmas halinde iade yaplmaz.

ndirimin uygulamasnda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafndan baklan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasn kaybetmi torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yan veya tahsilde olup 25 yan doldurmam çocuklar, "e" tabiri ise, aralarnda yasal evlilik ba bulunan kiileri ifade eder.

ndirim tutarnn tespitinde mükellefin, gelirin elde edildii tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alnr. ndirim, yukardaki oranlara göre hesaplanan tutarlar amamak kaydyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayr ayr, çocuklar için elerden yalnzca birisinin gelirine uygulanr. Boananlar için indirim tutarnn hesabnda, nafakasn saladklar çocuk says dikkate alnr.

 

2013 Ylnda uygulanacak AG tutarlar

Bekar   73,40 TL

Evli Ei Çalan 73,40 TL

Evli Ei Çalan 1 Çocuklu       84,40 TL

Evli Ei Çalan 2 Çocuklu       95,41 TL

Evli Ei Çalan 3 Çocuklu       102,75 TL

Evli Ei Çalan 4 Çocuklu       110,09 TL

 

Evli Ei Çalmayan      88,07 TL

Evli Ei Çalmayan 1 Çocuklu 99,08 TL

Evli Ei Çalmayan 2 Çocuklu 110,09 TL

Evli Ei Çalmayan 3 Çocuklu 117,43 TL

Evli Ei Çalmayan 4 Çocuklu 124,77 TL

 

 


Önceki Yazıları

25 ubat 2015 arambaMeslek mensubu saylar

18 ubat 2015 arambaYaln nderin dilekesi

12 ubat 2015 PerembeBasit usul vergi beyan (3)

11 ubat 2015 arambaBasit usul vergi beyan (2)

10 ubat 2015 SalBasit usul vergi beyan (1)

03 ubat 2015 SalMal bildirimi (2)

27 Ocak 2015 SalMal bildirimi (1)

20 Ocak 2015 Sallan ve reklam vegisi

06 Ocak 2015 SalYeni asgari cret

23 Aralk 2014 SalTicari defterler ve tasdikleri

16 Aralk 2014 SalGebe veya emziren kadnlarn altrlmas

02 Aralk 2014 SalKadn iilerin gece altrlmas

21 Kasm 2014 CumaKadn iilerin gece altrlmas

21 Ekim 2014 SalAustos ay itibariyle motorlu tatlar

08 Ekim 2014 arambaEyll ay ihracat verileri

23 Eyll 2014 SalKymetli talarda vergi deiiklii

19 Eyll 2014 CumaTorba Yasa (4)

18 Eyll 2014 PerembeTorba Yasa (3)

17 Eyll 2014 arambaTorba Yasa

16 Eyll 2014 SalTorba Yasa

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel