29 Ocak 2015 Perembe

Piyasalar:   USD: 2,3775up  |  EURO: 2,6965up  |  MKB: 90.342down
Dnyada yaanan ekonomik krizler - Yaar ERDODU

Yaar ERDODU

28 Austos 2013 aramba

Dnyada yaanan ekonomik krizler

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

1-Ekonomik Kriz

Bir ülkede politik veya ekonomik nedenlerle ortaya çkan ve ülkenin temel ekonomik yapsn temelden sarsan olaylardr.

2-Global Ekonomik Kriz

Global ekonomik kriz uluslararas ekonomide aniden ve beklenmedik bir ekilde ortaya çkan olaylarn makro açdan ülke ekonomisini mikro açdan ise firmalar ciddi anlamda sarsacak sonuçlarn ortaya çkmasdr.

Balca Global Ekonomik krizler:

1994 ylnda Meksika krizi

1997 ylnda Güneydou Asya krizi

1998 ylnda Rusya krizi

1999 ylnda Arjantin krizi

2001 ylnda Türkiye krizi

Yukarda belirtilen krizleri ksaca açklayacak olursak;

1994 –Meksika krizi

1994-1995 yllarndaki Meksika krizi makro ekonomik istikrarn nispeten saland bir ortamda ortaya çkmtr. Ülkenin ekonomik durumu gelimekte olan bir çok ülkeye örnek tekil edebilecek kadar salkl gözükmekteydi. Yani Meksika’da çok büyük bütçe açklar yoktu. Enflasyon oran düüktü.

Cari ilemler aç hzla artm ve yatrmclar bu açn uzun süre sürdürülemeyecei hissine kaplmlardr. Bunun dna da özel sektöre açlan kredilerin hzla artmas hareketli döviz kurunun devam etmesi uluslararas faiz oranlarnn yükselmesi özellikle ABD'deki faiz oranlar da etkili olmu, Meksika ekonomisine olan güven oldukça zayflamtr. Panik içindeki uluslararas yatrmclar hzl biçimde fonlar geri çekmeye balamalar krize neden olmutur.

1997 Güney Dou Asya Krizi

Asya ülkelerinin kriz öncesi durumu incelendiinde önemli saylabilecek makro ekonomik dengesizliklerin olmad görülür. Özel sektöre açlan kredilerdeki hzl art ve özel sektörün bankalara olan borçlarnn artmas reel anlamda ulusal para birimlerinin ar deerlenmesi cari ilemler açnn yükselmesi krizin ana nedenleri olarak gösterilebilir.

Yüksek büyüme hzyla beraber enflasyon oran sadece tek haneli rakamlarla ifade edilir düzeyde olmas önemli oranda bütçe açklarnn bulunmamas nedeniyle izlenen maliye politikalarnn salkl bir görünüm arz etmesi tasarruf oranlarnn yüksek olmas yabanc yatrmclar tarafndan bu ülkede makro ekonomik istikrar açsndan herhangi bir sknt bulunmad eklinde yorumlanm ve gelimi ülkelerde faiz oranlarnn dümesinin de etkisiyle gelien pazarlar olarak kabul edilen ve sermaye piyasas araçlarnn getirilerinin yüksek olduu söz konusu ülkelere yönelik yabanc sermaye akm hzla devam etmitir. Hzlanan sermaye çk ise yüksek oranl devalüasyonlara ve hisse senedi fiyatlarnn dibe vurmasna yol açmtr. Bu çerçevede Taylan da balayan kriz benzer ekonomik tablo sergileyen dier ülkelerinde ekonomilerine ilikin güven bunalmn gündeme getirmi ve ayn senaryo o ülkelerde de yaanmaya balamtr. Haftaya dier ülkeleri yazacam.

Sayglarmla.  

 


Önceki Yazıları

27 Ekim 2014 PazartesiMuharrem aynn nemi

25 Haziran 2014 arambaKentlerimizde kentleememe nedenleri

22 Mays 2014 Perembelkemizdeki i sal ve gvenlii

01 Mays 2014 Perembe1 Mays i Bayram

25 Nisan 2014 CumaMkelleflerin koda girmesi

05 Nisan 2014 CumartesiCHP zmirde baarl m?

27 Mart 2014 PerembeKurumlar vergisi beyannamesini kimler verecek?

08 Mart 2014 CumartesiSiyaseti meslek grenler

28 ubat 2014 CumaGelir vergisi beyannamesini kimler verecek?

20 ubat 2014 PerembeCHPde meclis yelii adaylarnn belirlenmesi

14 ubat 2014 CumaCHPde neler oluyor?

13 Aralk 2013 CumaToplumsal sayg

04 Aralk 2013 aramba2014 yl defter tasdikleri

27 Kasm 2013 arambaDershaneler kapatlmal m?

23 Kasm 2013 CumartesiVarlk ynetim irketleri nedir?

13 Kasm 2013 arambaBelediye bakan adaylar ve meclis yesi adaylarnn belirlenmesi

07 Kasm 2013 PerembeMuharrem ay ve orucu

31 Ekim 2013 PerembeSeimlerde aday ve aday adaylarnn seim harcamalar

03 Ekim 2013 PerembeYeni Gelir Vergisi Kanunu Tasars(2)

25 Eyll 2013 arambaYeni Gelir Vergisi Kanunu Tasars

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel