21 Aralk 2014 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,3133down  |  EURO: 2,8317down  |  MKB: 83.574up

atalcada bir Curcuna

01 Nisan 2012 Pazar

Hava puslu, yamur ha yad ha yaacak; öyle berbat… Hepimizin akl orada, olmayacak gibi deil ki.


atalcada  bir Curcuna


Hava puslu, yamur ha yad ha yaacak; öyle berbat… Hepimizin akl orada, olmayacak gibi deil ki. Çatalkaya’nn üstünü bulutlar kaplam. Üstümüzde gerçekten kara kara bulutlar dolanyor… Rüzgâr üütüyor… Neyse ki, Kültür Bakanl’na ve TÜRSAB’n hediye ettii ve zmir’e tahsis edilen “Sanat Otobüsü”müz var… Gcr gcr, scack arabamza binip, yine de aklmz hava durumuna takl olarak AASSM’nin (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) önünden yola çkyoruz. Hedef, Çatalca Köyü. Orada amacna uygun (!) bir konser verilecek. Etkinliin ad “18 köy 1 konser”… Evet, bu konser verildi ama nasl verildi bir görseydiniz. Anlatacam, o yaanan fiyaskodur. Meer kara bulutlar üstümüzde üstümüzde bouna dolamyormu; konserin ne denli bir curcuna olacann iaretleriymi… 

 

AFO, yani “Anadolu Filarmoni Orkestras” 25 Mart’ta imzalar falan atlarak, bütün bürokratik ilemler tamamlanarak kurulmu. Müjdeler olsun, vatana millete uurlu olsun. Böyle denir deil mi? Daha önce Orkestrayla Salihli’ye gitmitik, o zamanda bütün elemanlaryla, çalmalaryla AFO tamamd ama ite o resmi ilemlerin yüzüp yüzüp kuyruuna gelmilerdi… Gerçek kurulua ramak kalmt. Salihli’deki konserlerinde müthitiler… Hiç inkâr edilemez. Salihlililer tam bir senfonik gece yaamt…

 

Orkestra bu kez geçen Cuma günü Çatalca Köyü’ne gitti. kinci turneleriydi… AFO’nun banda keman sanatçs ve aranjör Cemil Günçer ve tuba sanatçs AFO Sanat Koordinatörü ve Yetkilisi Kenan Gökkaya var. Bütün yük onlarn omuzlarnda… Dedim ya, Salihli konserleri baarlyd diye, ama Çatalca’da Cemil Bey ve Kenan Bey kantarn topuzunu fena kaçrd. Kantarn topuzunu öyle bir kaçrdlar ki evlere enlik…

 

imdi AFO’nun kurulu amacna Kenan Gökkaya’nn program broürüne yazd satrlardan ve Cemil Günçer’in sahneye her çknda tekrarlad sözlerden derleyerek bir bakalm. “Anadolu Filarmoni Orkestramzn temel amac ulusal müziimizin ve özgün enstrümanlarmzn Bat Müzii Kültürü ve enstrümanlar ile sentezlenerek bestecilerimiz tarafndan yeni ve evrensel eserler yaratlmas ve bu eserlerin hem milli müzik varlmza hem de dünya müzik varlna kazandrlmasdr”…

 

Amaç bu, buna benzer sözleri konseri dinlemek için Çatalca Köyü’ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Erturul Günay da söyledi. Harika bir yol aslnda. Köylüler, çocuklar hem Bat Müzii nedir görecek, dinleyecek, sanatçlarla konuacak, onlarla yaknlaacak. Tabi Çatalca’da da böyle oldu. Köy canlanverdi, çocuklar ortalkta bir bayram havas yarattlar. Enstrümanlar ellediler bile, trombon nedir, arp nedir, kontrbas ne büyük kemanm diyerek etrafnda dolatlar. Sanatç abileriyle, ablalaryla arkada oldular… Onlarn da amcalarndan, enitelerinden, yengelerinden, daylarndan farkl olmadna ahit oldular… Yaknlatlar.

 

Dorusu hepimiz akama dolu dolu bir konser bekliyorduk. AFO, köy çocuklarna önce Yörük çadrnda bir eitim konseri verdi. Meydanda odun ateinde piirilen gözlemelerden yedik patlayncaya kadar… Hani biz ehirde “Odun ateinde yaplm birader, lezzeti bir baka oluyor” deriz ya, o da fasa fisoymu. Yere oturmu ha söndü, ha sönecek olan odunlarla uraan köylü kadnlara “Niye bu kadar zahmet ediyorsunuz bir tüp alp yapsanz daha rahat olmaz m?” dediimde “Olur, hiçbir fark da olmaz ama tüp 80 lira, çoook pahal” demezler mi?

 

Konser 8’de balayacak Kültür Bakan gelecek, zmir Vali’si, Emniyet Müdürü ve de bütün zmir’in resmi protokolü orada olacak. Çocuklarn eitim konseri de bittikten sonra daha saatler var balamaya… Gezecek, görecek yer de yok alt saat kahvede oturduk, tahta iskemleler üzerinde zaman geçti. Jandarmalar, korumalar gelip yerlerini almaya balaynca anladk ki “Resmi zevat” yaklayor.

 

Ik düzeni yaplm, ses ayarlar dört dörtlük, defalarca kontrol edilmi. Aslnda bu konser Kültür Bakan’na AFO’yu destekledii için bir teekkür mahiyetini içeriyordu. Tabi ki teekkür edilecekti, bu kadar masraf hiçbir özel kurulu karlayamazd. Zaten, esas amaç kültürümüzün yaygnlatrlmas. Ancak böyle orkestralarla, gerçekleebilir o da. Yani, Bakanlk büyük bir ii baarmt, kutlamak gerek…

 

Gelelim u kantarn topuzunun nasl kaçtna. Kara bulutlar yine var ama yamur yamad Allah’tan. Serinlik var, ama olsun asl heyecan onu unutturuyor. Arabalar gelmi, korumalar yerinde duramyor… Konser balad. Ksa, ama gerçekten çok ksa bir Mozart’tan sonra curcuna balad. Aslnda o koskoca orkestra Bat Müzii parçalar çalarken araya ustaca yerletirilmi yerli enstrümanlarn verecei zevki tattrmakt insanlara… Ama olmad. “Solist” adyla getirilen kiiler sahneyi ellerine geçirip ortal köy düününe çevirdiler. O güzelim orkestra kalakald. “Bozlak” söyleyen kii aman yarabbi yere göe sdrlamad. Bakanln Güzel Sanatlar Genel Müdürü Devlet Sanatçs, Orkestra efi, besteci profesör Erol Erdinç “Bozlak”çy öve öve bitiremedi, ne Neet Erta kald, “ondan da büyük” dendi “yeni Neet Erta” dendi, dendikçe delikanl iindi… Halbuki, sadece gür sesiyle bararak türkü söyledi. Nerede kald Neet Erta, Arif Sa…

 

Daha sonra bir anda Karadeniz’e gidildi sandm. Karadeniz’de bile bir konserde bu kadar Karadeniz havas çalnmamtr. “Tulum” sanatçs nasl balad, nasl bitirdi anlamadm. Bir insan bir enstrümandan hep ayn melodiyi bkmadan sklmadan defalarca nasl çkarr, demek ki onun da marifeti buymu. Neyse ki ezan okundu da bitirebildi “Tulum” çalmay. Artvinliler olsa isyan ederlerdi…

 

Gelelim ikinci Karadeniz vakasna… Bir “Kemençe” ustas çkt. Çk o çk, iniini bekleyemedim hafakanlar bast. “18 köy 1 konser”e zaten ancak bir köylük müziksever (!) katlmt. Gelmeyenler o uzuuuuuun “Kemençe” ikencesinden kurtulmutu…

 

Karadeniz biter mi, bitmez koca Karadeniz. Bir de solist hanmmz çkt sahneye. Hülya Polat’m. Tanyan tanyordur, sevenleri de vardr mutlaka ama o gecenin, o konserin adam deildi kesinlikle… Bülent Ersoy’un Swarovski kapl mikrofonuna özenmi, dandik talarla süslü mikrofonuyla bir havalar att hiç sormayn.

 

Serkan Çar adl klarnetçi de üflemeye balaynca unutuverdi bir filarmoni orkestrasyla sahneye çktn. Ne yapsn gördüünü uygulad. Kötü gazino taktiiyle seyirciyi ikiye bölüp bir gruba “Al kzn” dedirtip, dier gruba “Koy çuvala” diye söyletip daha sonra hep birlikte “Salla salla vur duvara” denilen ve günümüzün konusu kadna iddeti (!) içeren ark m nedir onu söyletirken artk resmen utanmtm…

 

Bu arada köylüler elenmedi mi, elendi. Eller çrpld, arklar söylendi. Bakann da houna gitti mi gitti. Ama kimse AFO’nun amacn düünmedi. Cemil Bey ve Kenan Bey ite burada kantarn topuzunu kaçrdlar. Konuk sanatçlara hâkim olamadlar, onlar da bildiini okudu. Ortaya böyle bir curcuna çkt… Olmaz m tabi böyle bir orkestrada tulum da olacak, kemençe de, klarnet de, yerel sesler de olacak. Ama sadece renk olarak. Klasik Bat Müziinden bir parça çalnrken arada çkacak bir tulum sesi o esere tat katacaktr. Viyana ve Londra’da da konserler dinledim, onlar da orkestralarna neler katmlard. Kendi da köylerinden bulduklar otantik çalglar, taaa Afrika’nn bilmem ne kabilesinden getirdikleri aletlerle ne alk almlard, unutulmaz.

 

Zaman zaman hayatmzda kantarn topuzu kaçmaz m, kaçar… Tekrar yerine gelir, inanyorum ki Cemil Bey ve Kenan Bey bunu gerçekletirebilir.

 

Konserde bu kadar karmaann arasnda bir ses vard ki ite bir tek o Bat Müziinin hakkn verdi. Genç tenor Lütfi Tuna harikalar yaratt. Söyledii o smscak “La Spagnola” adl aryann kelimesini bile anlamamt Çatalcallar ama Lütfi Tuna’nn sempatik yüzüyle, hareketleriyle cotular. Yani illa kemençe çalmakla olmuyormu. Baktm alvarl köylü kadnlar bile Lütfi’yle birlikte mrldanyorlard. Zevkten gözlerim doldu…

 

Konserin balamasn beklerken Çatalca’nn eski muhtaryla tantm. Ali Demir Bey 77’den 99’a kadar 22 yl muhtarlk yapm. 225 haneli 1000 nüfuslu Çatalca hep CHP’liymi. Hatta eski zamanlarda buraya “Küçük Moskova” dendii bile olmu. Yunan askerinin Ege’de tek giremedii yer Çatalca ve Efemçukuru köyleriymi. Efeler böyle korumu memleketi. Bir de Ali Bey’den köyün adn örendim. galci Yunanllar deil tabi, mübadeleden önce orann yerli Rumlar arasnda tepelerden birinde yaayan “Snd” adl güzel mi güzel bir Rum kzna atfen buraya “Snd Köyü” denirmi. Romantik deil mi. Belli ki “Snd” çok canlar yakm.

 

Konserin sonunu belki “Snd” kz da duymutur… “zmir’in kavaklar; yakarz konaklar… Bize de derler Çakc yâr fidan boylu”… Acaba o yar “Snd” olabilir mi diye geçiverdi içimden…       

 

 

 

 

 

 

 


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel