01 ubat 2015 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,4388up  |  EURO: 2,7562up  |  MKB: 88.946up

Bayrakl'y yeniden yaratacaz

11 Temmuz 2013 Perembe

CHP Bayrakl Belediye Bakan Aday Aday Kerim Özer ile adayln, projelerini ve hedeflerini konutuk. Özer, Belediye


Bayrakl'y yeniden yaratacaz


CHP Bayrakl Belediye Bakan Aday Aday Kerim Özer ile adayln, projelerini ve hedeflerini konutuk. Özer, Belediye Bakan olduu takdirde Bayrakl'ya kimlik kazandracan, Bayrakll olmann bir ayrcalk olacan söyledi

Bayrakl Belediye Bakanl için sahada çalmalarn sürdüren CHP'li Kerim Özer, nasl bir Bayrakl yaratmak istediini Yenigün'le paylat. te Özer'in hayaa geçirmeyi planlad Bayrakl...

yi bir Belediye Bakan'nn belediyeyi deil, kenti yönettiini söyleyen Kerim Özer, örnek olarak Konak Belediye Bakan Hakan Tartan' göstererek, "Hakan Tartan, Belediyeyi yönetmez, kenti yönetir. Belediye'yi de kadrosunu yönetir. Hakan Tartan'n baarsnn darya yansmas da budur. Belediyecilii bilecek, ayn zamanda soka tanyacaksnz. te Kerim Özer'in fark budur. Ben 24 yllk belediyeciyim. Belediyenin en alt kademesinden en üst kademesine her görevde bulundum. Bunlar benim avantajlarmdr. Siyasetten geliyorum. Atanarak deil, seçilerek ilçe bakanl yaptm. Belediyecilii biliyor olmam, siyasetten gelmem, sokaktan gelmem... Bunlar benim avantajlarm" dedi ve kendini u sözlerle anlatt:

"Ben bu memlekete naylon poetimle geldim. zmir'e kara lastiimle Basmane'deki Aknc Oteli'ne geldim. O zaman ortaokul son snftaydm ve o otelde komi olarak ie baladm. imdi kentin (Konak'n) ikinci adamym. Rüyamda görsem hayra yormazdm, Allaha binlerce ükürler olsun. Ben nereden geldiini bilen bir adamm. Bu da benim avantajm."

Yapacaklarm belli

Bayrakl'nn bilgili, birikimli ve ne yaptn bilen bir belediye bakanna ihtiyac olduunu söyleyen Özer, zaafiyeti olan bir bakann Bayrakl'da yapamayacan söyledi. Bayrakl'da inanlr bir bakan olunmazsa; kentin deiiminin, dönüümünün asla yaplamayacan vurgulayan Özer, "nsanlar ilk önce size inanacak, güvenecek ki size bir eylerini size emanet etsin. O kentteki yaayan herkese kendi evladnz, kendi aileniz gibi bakacaksnz. Böyle bakmazsanz ve onlar da bunu hissetmez ise baarl olmazsnz. Bayrakl'ya politik bakamazsnz. O bölgede yaayan insanlar, tabloyu çok iyi bileceksiniz. Bölge insan daha çok liberaldir, sacdr. Bunu iyi tartacaksnz. Sadan oy alamayan hiç bir Cumhuriyet Halk Partili seçim alamaz. Ben Bayrakl'da sadan oy alacak tek adamm. Kimse kusura bakmasn" eklinde konutu. Yirmidört yllk belediyeciliinin sonucunda "Ne yapmayacam örendim" diyen Özer, "Ne yapacaklarmz kolay. Ben ne yapmayacam biliyorum. Bakn; belediye bakan çok muhteem olabilir ancak bireyleri kurtaraym derken, gözünü açana kadar 4 yl geçmi olur" dedi.

24 saat çalrm

"Ben belediye bakan olunca kadromu olutururken kendimden akll adamlardan oluturacam. Benden daha vasat benim iime yaramaz. Kendinizden baarl adamdan korkmayacaksnz. Sen Belediye Bakansn neden korkuyorsun? Bu baar senin. Kendinizden emin olacaksnz. Bayrakl'dan ne bekliyorum biliyor musunuz? Bayrakl'nn 'Aydn Erten'i, Terzi Fikri'si' olmak isterim. Onun dnda bir beklentim yok. Ben gariban bir ailenin çocuuyum. Benim babam hastanede mutfakçyd. Onurumdur, erefimdir, babama taparm. Allah'a bin defa ükürler olsun sahip olduum eyler müthi eyler. Ben bu belediyenin önünden geçmeyi bile hayal edemezdim. imdi burada ikinci adamm. Bundan daha güzel ne olacak. Benim gibi bir yerden gelen bir insan için buraya ulamak muhteem. Ben çok çalkan ve vefal bir adamm. Ben yirmidört saat çalrm. Çalmann dnda hiç bir ey bilmem" diyen Özer, sözlerine öyle devam etti: "Ben sava kiminle yaparsam, zaferi de onlarla paylarm. Yolu, onlarla birlikte yürüyeceksin, unutmayacaksn. Yolu yürüdüklerini, yolda bulduklarna deimeyeceksin. Zaferler, inanan komutanlarla kazanlr. Derleme, toplama, devirmelerle olmaz."

Bayrakl biblo gibi olacak

Bayrakl'dan Türkiyeye bir model yaratacan dile getiren Özer, "Bayrakl, evimizdeki biblo gibi olacak. Bayrakl muhteem bir yer ama halk kahraman olursanz sorunlar çözersiniz. nsanlar size inanacak ve yaad yeri emanet edecek. Bizim insanmz çok iyi tanmak lazm. Bizim insanmz görecek, inanacak. Zamannda kötü tecrübeler yaanm. Hepimizin geçmite yaananlarla ans var. Kendinize dönük hesabnz olmayacak. Onun için Bayrakl Belediye Bakanl'ndan kendi adma çocuklarma bir tane miras brakacam. 'Kerim Özer' ismini brakacam. Terzi Fikri ile Aydn Erten'in isminin yazlm olduu sayfann altna kedni ismimi yazdrabilirsem ki iddiam budur, bana tüm Türkiye'yi verseniz ondan daha kymetlisi olmaz" eklinde konutu.

Haftada 15 ev ziyaret ettim

Bayrakl'da iki yldr insanlarn evlerine gidip, dokunarak siyaset yaptn belirten Özer, unlar kaydetti: "ki yldr Bayrakl'da haftada 15 ev ziyareti yaptm. Hesaplayn, ne kadar çok olduunu göreceksiniz. Bayrakl'da olmamz bir emek ürünüdür. Çktk, geldik biz varz diye bir ey yok. Ben Bayrakl'nn sana çaltm. Bayrakl'da çok Erzurum'lu var ve çou da sacdr. Bayrakl Belediye Bakan olduum zaman, biri evinde aç yatyorsa ben huzurlu yatmayacam. Her türlü gayreti sarfedeceim. Açln ve yoksulluun olduu bir yerde çalg çengi yapmayacam. Biz çalar kendi kendimize atlarmz yakarz. Bayrakl Karyakay geçmeyinceye, Bornova'y gölgede brakmayncaya kadar çalg çengi yok. Bu ii çözeceiz, o bizim yasmzdr. Geri kalmlmz çözeceiz sonra çalg çengi yaparz sorun yok. nsanlarn evine ekmek götürmedii bir yerde garip garip etkinlikler olmayacak."

Bayrakll olmak ayrcalktr

"Bayrakl, Karyaka'y geçecek. Bayrakll olmann daha önemli olduunu göstereceiz. Bayrakll olmak ayrcalkl olacak. Bayrakl'ya bir kimlik kazandracaz. Bu kentin eliti, Bayrakl'da oturmak isteyecek. Bayrakl zmir'in en güzel, en muhteem yeridir. Bu güzellikler Bayrakl'y yllarca beklemi insanlarn olacak. Bayrakl, o yokularn, o dar sokaklarn yllarca çilesini çekmi insanlarn olacak. Onlarn önünde set olacam hiç kimse kusura bakmasn. Belediye Bakan olduumda orada arsa satna bile izin vermeyeceim." eklinde konuan Özer, Bayrakl'da çok aday olmadn kaydetti. Dier adaylarda bizim arkadamz diyen Özer, "Bayraklda aslnda çok aday yok. Aday olmasnda da bir problem yok. Onlar da bizim arkadalarmz. Ben hiç bir arkadama saygda, hürmette kusur etrmem, etmeyeceim. Ben belediye bakan olduumda ilk belediye bakan resmini oraya ben çakacam. Herkes emeinin karln alr. Onlarla ayn ocaktan, ayn evden yetimiiz. Bir sknt olmaz." dedi.

Talihsiz açklama 

Bayrakl Belediye Bakan Hasan Karaba'n “Bayrakl'y sünni yobazla brakmayacaz” sözünü nasl yorumluyorsunuz?

Çok talihsiz, yanl bir ey ama gereken deeri kamuoyundan ald. Ben belden asaya siyaseti sevmem, gerek de duymam. Talihsiz bir ey. Eer siyaset yapyorsanz, toplumun önündeyseniz, krk sefer düünüp, bir sefer konuacaksnz. Neyin nereye gideceini hesap edeceksiniz. "Öyle demedim böyle dedim" olmaz. Malesef laf aza geri girmiyor. Di macununun tüpe geri girmedii gibi. Keke böyle bir ey söylemeseydi. Bakann da anlalan eyi kastettiini düünmüyorum ancak ne yazk ki öyle anlald. 

Farkmz sanda 10 puan olarak yansr

Anketlere bakldnda Ak Parti ile aranzdaki makas kapanyor gibi gözüküyor?

O anketler Kerim Özersiz anketler. Kerim Özer'in fark orada. Bu sanda 10 puan olarak yansr. Kiiliimizle, Erzurumlu olmamz, o kesimlerin bize kar olan sempatileri ve insanlarn teveccühleri ile gelen bir 10 puandan bahsediyorum. ki yldr insanlarla kurduumuz dostluk, yüreimizle dokunduumuz seçmenimiz ile gelen 10 puandan bahsediyorum. Dokunarak siyaset yapmak ve kendimi ifade edebilmek benim avantajm. Dostluun, insanln, ekmein partisi yoktur. Ben bu ie insanlkla, dostlukla bakyorum. nsanlarn alt kimliiyle megul deilim. nsana insan olarak bakar, yaradlan yaradandan ötürü severim. nsanlar hiç ayrt etmem. Siyasette de böyledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucandan yetimi bir adamm. Biz Cumhuriyet Hak Partisi terbiyesi aldk. Bizi o bölge ahsmzla, meseleye bakmzla, yüreimizle dokunduumuz için sosyal demokrat olarak sadan oy alacak tek solcuyum. Andolu'da bir söz vardr. Evin danas öküz olmaz derler. Eer evin danas öküz olacaksa ben o evin danasym. Ya öküz yaparlar ya keserler. Hiç farketmez. Ben iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partim bana sahip çkacaktr, ondan hiç üphem yok. Buna inanyorum. 


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel