Harun Uysal'ın 18 Ocak 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Geçtiğimiz yıldan başlayan ve halen devam eden mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik, yem ve suya yapılan aşırı zamlar üreticinin belini bükmüş durumda. Medya, ödeyemediği borçlar yüzünden traktörü haczedilen köylülerin haberleri ile dolu.
Nasıl dolu olmasın ki? Yine de Türkiye bu anlamda çok şanslı çünkü çoğu hala üretmeye devam ediyor. Ancak nereye kadar?


İLAÇ, TOHUM, MAZOT, YEM ARTARSA…


Girdiler ucuzlayıncaya ya da bunlarla ilgili daha fazla destek verilinceye kadar. Tabii ki o zamana kadar tarımda çalışan nüfus ve üretim hafızası kalırsa.
Girdilerle ilgili tohumla başlayalım. Tohum fiyatı artarsa köylüler tarlalarına yeterince ürün ekemez/dikemezler, ekemeyince de ürün miktarları azalır.
Mazot artarsa köylüler toprağı yeterince işleyemezler, işleyemeyince de verimde düşmeler meydana gelir.
Tarım ilacı ve hayvan hastalıklarında kullanılan antibiyotik gibi ilaçlar pahalılaşınca üreticiler bitki hastalık ve zararlıları, hayvan hastalıkları ile yeterince mücadele edemezler. Edemeyince de hayvan ölümleri ile hayvansal/bitkisel ürünlerde azalmalar meydana gelir.
Gübre pahalılaşınca üretim yapanlar tarlalara/bahçelere/bağlara yeterince gübre atamazlar. Atamayınca da çıkan ürünler azalır.
Yeme yapılan zamlar yetiştiricilerin hayvanlarını yeterince besleyememesi ile sonuçlanır. Hem et hem süt verimleri düşer,
Elektriğe yapılan zam her şeyi pahalandırır ve en başta sulama motorları durur, durunca da verim düşer.


HANGİSİ ARTMADI Kİ?


Şimdi söyleyin bana, son bir yılda hatta son bir ayda hangisine zam yapılmadı ki. Zamlar marketlerde/ pazarlarda/ manavlarda ürünlerin pahalıya satılmasına neden olacak mı? Olacak...
Arz ve talep dengesi serbest ekonominin bir kuralı. Arz talebin altına düşerse ürün pahalıya satılır.
Bu açıdan bakıldığında bu yıl, üretim için gerekli destek verilmezse bundan sonraki yıllar, Türkiye bunun sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalacak.
İnsanların gelirlerinin de azaldığını düşündüğümüzde, yüzleşme bazı kesimlerde yetersiz beslenme, bazı kesimlerde de üzülerek söylüyorum ama açlık olarak karşımıza çıkacak.
Çok yazık bu güzel insanlara...