29.01.2021, 06:48

Allah (CC) evreni, dünyayı ve insanı niçin ve nasıl yaratmıştır?

Allah (CC) evreni, dünyayı ve insanı niçin ve nasıl yaratmıştır?

Geçen Cuma günkü dini sohbet yazımızda, “Evrenin ilime ve dine göre yaratılış sebeplerini” incelemiştik. Bugün de, aynı konunun devamı mahiyetinde olan bunların “Niçin ve nasıl yaratıldığı” konuları üzerinde duracağız.

Kuran’a baktığımız zaman, Allah Teâla’nın, hiçbir yaratmasını ve hiçbir işini amaçsız yaratmadığını ve her şeyinin bir önemli amaca bağlı olduğunu yani mutlak bir hikmetin olduğunu görürüz. Evreni, Dünyayı ve insanı yaratmasının da elbette ki bir hikmeti olacaktır.

Geçen haftaki yazımızda ilimin de dinin de, evrenin yaratılmış olduğu konusunda birleştiklerini ve ilme göre yaratılışın büyük patlama sonunda (Big-Bang) gerçekleştiğini, dine göre ise Allah’ın takdiri ile ama yine patlama sonunda yaratılmış olduğunu görmüştük. Bugün ise, geçen haftadaki yazımızın bir devamı olarak “Evrenin, Dünya ve insanın yaratılış sebebi” üzerinde duracağız.

Tabi ilim, kendi konusu içine girmediğinden, evrenin niçin yaratıldığı ve kimin yarattığı konuları üzerinde durmaz. Onun için biz bu konuları İslam Dini açısından inceleyeceğiz.

Bu konuları öğrenebilmemiz için de Kuran-i Kerime bakmamız gerekecektir. C. Allah Enbiya Suresi 16. Ayetinde “Biz gökyüzü ile yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan canlıları (İnsan dahil) oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiya-16) buyururken Sad Suresinde “Göğü, yeri, insanı ve diğer canlıları boşuna yaratmadık. Hepsinin (bir yaratılış) amacı vardır.” (Sad-27) buyurduğu görülür. Bu Ayetlerden anlıyoruz ki, Evrenin ve Dünyada olan her şeyin yaratılmasının bir sebebi vardır. Bu sebep, C.Allah’ın, Zariyat Suresi 56. Ayeti ile Mülk Suresi 6.Ayetinde, “Ben Cinleri, insanları, Allah’ı tanımaları için,bir yaratıcıları olduğunu bilmeleri, Beni sevip saymaları,bana karşı görevlerini yapmaları için yarattım” buyurması ile anlaşılmaktadır. Demek ki yaratılışın birinci sebebi, tamamen Allah’ın takdirine dayanmaktadır. Allah,kulları olsun istemiş ve o sebeple de Evreni, Dünyayı ve insanları yaratmıştır.

Mülk suresinin 2. ayetinde de, “Allah, hanginizin daha güzel amel yapacağını (güzel ve faydalı iş yapacağını) görmek için ölümü ve hayatı yaratandır.” (Mülk-2) buyrularak, insanların yaratılmasının en önemli sebebinin, insanlara Dünya medeniyetini kurdurtmak, dünyada faydalı ve güzel işler yaptırmak olduğu bilgisi verilmiştir. Bu da bize, C.Allah’ın insanları dünyaya çalışmak için gönderdiğini ve kimin faydalı iş yaptığını izlemek için,onları imtihan etmek için yarattığını, dünyadaki çalışma ve faydalı olma hallerine göre de Ahrette Cenneti ve Cemali ile şereflendirme hükmünde olduğunu anlatır. Kuran’dan anlaşılan budur.

FAYDALI İŞ YAPANLARA VAAD EDİLEN MÜJDE

Allah Teâla insanları yarattıktan sonra dünyayı onların emrine veriyor ve üstelik bir de insanı Dünyanın halifesi olarak tayin ediyor. Bütün bunlardan anlaşılan, C.Allah’ın, insanlara dünyayı işletmek, güzelleştirmek ve dünya uygarlığını onlara kurdurtmak istemesidir. Kuran’a bakarsak, insanların üremesini istemesinin de bu sebebe dayandığını anlarız.

Eğer kişi Allah’ı tanır, sever, sayar ve insanlara, ülkesine faydalı olacak işler yaparsa, Nisa Suresi 122 Ayetiyle C. Allah o kişiye cennet müjdesi veriyor. Bu da, insanların çalışmak için yaratıldıklarının ayrı bir delilidir.

Ayet aynen şöyledir: “İman edip de iyi işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bu söylenenleri hak bir Söz olarak vadetti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah’tan daha doğru olabilir?”

Görüldüğü gibi iman edip de faydalı iş yapanlara Allah’ın böyle bir Cennet vadinin olması, yine insaların çalışmak için Dünyaya gönderildiklerini işaret eder.

Öyleyse tekrarlayarak söyleyelim, Kuran’a göre C.Allah’ın insanları, Dünyayı yaratmasının iki sebebi vardır: Birisi Yaratanın tanınması, O’nun sevilip sayılması, diğeri de kişinin ülkesi, insanları ve Allah için çalışması, faydalı olacak işler yapmasıdır. Kuran’dan anlaşılan budur

HALLAC-I MANSUR’UN GÖRÜŞÜ

Bu konuda Hallacı Mansur’un değişik bir görüşü vardır. Bilindiği gibi Hallacı Mansur, tasavvuf felsefesinin piridir. Mansur, insanda C.Allah’ın düşünce, hafıza, görme, ilim sahibi olma, yapma gibi önemli bazı özelliklerinin olduğunu görüyor. Çok kısıtlı bir şekilde de olsa bu özelliklerin, insan üzerine yerleştirildiği fikrine varıyor. Bu sebeple de şu düşünceyi ortaya atıyor: “Allah kendini görmek istedi ve bu sebeple de kendine has özellikleri insan üzerine yerleştirerek insanı üstün evsafta yarattı. Sonuçta İnsan ölümlü bir Allah haline getirildi. Bu sebeple ben Allah’ın özelliklerini taşıyan ölümlü Allah sayılırım, anlamına gelen (Enel Hak diyebilirim -Ben Allah’ım diyebilirim)” diyerek, bu fikrini bütün İslam âlemine iletti. Ve bu fikrinden de vazgeçmediği için kadılar kurulu tarafından idama mahkum edildi. Demek ki Hallac-ı Mansur’a göre insanın yaratılmasının sebebi, C.Allah’ın kendisini görmek istemesidir.

Hallac-ı Mansur’un Enel Hak(Ben Ölümlü Allah’ım) demesi sonucu idam edilmesi, ona yazık edildiğini gösterir. O, insanın, Allah’ın özelliklerini taşıyan ve Allah’tan sonra evrenin en güçlü, en akıllı varlığı olduğunu anlatmak istemiştir. Çünkü Kuran’da görülen budur. Kuran’a göre insan, melekler cinler, şeytanlar dahil hepsinden daha üstün yaratılmıştır. Ahsen-i Takvim üzerine yaratıldığı, melekler dahil bütün ruhani ve nurani varlıkların kendisine secde ettiği, Kuran’da geçen ifadeler olduğu için, bunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz.

Dünyanın ve Dünyada olan her şeyin insan için yaratılmış olması ve yine insanın Allah tarafından Dünyanın halifesi olarak tayin edilmesi bunu göstermektedir.

Yorumlar