26.04.2019, 04:00

ALLAH HER ŞEYİ BİLENDİR

Kur’an’i Kerim'e göre her şeyin yaratıcısı olan Allah, eşi emsali olmayan, ezeli ve ebedi olan ve insanın ne konuşacağına ne düşüneceğine varıncaya kadar her şeyi bilen yüce bir yaratıcıdır. Bizim içimizde olan ve bize şah damarımızdan daha yakın bulunan Allah, gizli de yapsak, kimseye göstermeden de suç işlesek yine de bilir. Mülk Suresi'nde bu durumu şöyle bildirilir; “(siz) Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, (Allah için) hepsi birdir. Çünkü Allah gönüllerin künhünü dahi bilir. O, Yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu?” (Mülk-13,14) Bu Âyet-i Kerime’den de anlaşılacağı gibi insan olarak biz, düşüncelerimizi, konuşacaklarımızı içimizde saklasak dahi O, bunların tümünü bilir.

Aslında inanan ve Kur'an'ın Allah katından geldiğini kabul eden birisinin, hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan Allah’ın her şeyi bilebileceğini kendi düşüncesiyle çözmesi mümkündür. Çünkü Kur'an'a göre içimizdeki ruh dediğimiz cevher, öz varlığımız, O’nun bizdeki varlığıdır. Biz, O’na ait olan içimizdeki cevherle birlikte yaşıyoruz. Bizi canlı yapan, yürüten, konuşturan, sevdiren, o güçtür, o kudrettir. Öyleyse kabul edelim ki içimizdeki o güç ve kudret, C. Allah’ın affına sığınarak söylüyorum; O’nun kamerasıdır. Böyle olunca Allah-ü Teâla hiçbir insanın ne yaptığını ne konuştuğunu bilmez mi? Elbette bilir. Çünkü O, bize bizden daha yakın ve O’na ait Öz içimizde. “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. (Kaf-16) C. Allah Bu Ayeti Kerime’de de bu durumu bildiriyor.

ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

Allah (cc)’ın her şeyi bildiğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Çünkü yukarıda da değindiğimiz gibi. İçimizdeki bizi biz yapan özümüz O’na ait bir cevherdir. Yunus Emre’nin dediği şey O’nu anlatmaktadır. (Beni bende demeyin. Ben bende değilem. Bir ben vardır bende, benden İçerü) beyitlerindeki anlatmak istediği, "İçerideki ben"in, Allah’a ait bir öz olduğunu anlatmaktan ibarettir. Tabi ki; Allah’a ait o öz de her şeyi bizimle beraber yaşayıp gelmektedir. Dolayısı ile de her şey O’nun için bellidir.

Allah’ın her şeyi bildiğini, bilebileceğini bir örnekle anlatalım.Araba kiralıyoruz. Bize verilen o kiralık arabaya takılan bir âletle nerelere gittiğimiz, ne yaptığımız, şu anda nerede olduğumuz belli olmuyor mu? Oluyor tabii. Şimdi düşünelim. Araba da bizi kontrol altına alan neticede bir insandır.

Buna karşılık bir de evreni yaratan "Yüce Yaratıcı" gibi sonsuz bir gücün sahibini, sonsuz ilmin sahibini düşünelim. İnsanın her şeyini bilemez mi?

C. Allah sadece, insandaki olanları değil, evrende olan küçücük bir hareketten dahi haberi olan bir yaratıcıdır. Yunus Suresi 61. Ayeti'nde bu durum da açıklanmaktadır. "Sen ne zaman bir işte bulunsan, yeryüzünde veya gökyüzünde zerre ağırlığınca bir hareket olsa Rab’binden uzak ve (gizli) kalamaz.” (Yunus-61) Yine Bakara Suresi 231. Âyet’inde; "Bilesiniz ki; Allah her şeyi bilir” denilerek bir vurgu da bu Âyet’te yapılmaktadır.

Âyet’lere dikkatlice bakarsak sürekli şekilde Allah Teâla’nın her şeyi bildiğinden, her şeyi bilebileceğinden bahsedilmektedir. Bir İslâmî yazarımızın yazısında okumuştum. Yazarın ifadesi ile “Her şey dediğiniz zaman, artık her şeyin dışında hiçbir şey kalmamaktadır” Bu, C. Hak’kın bilemeyeceği hiçbir şeyin olamayacağını anlatmaktadır.

Yine Kur’an’dan anlıyoruz ki; Allah, bir şeyin olmasını isterse sadece “OL” demesi, düşünmesi yeterlidir. Enam Suresi 73. Ayet’i ile Bakara Suresi 117. Ayeti'nden de bunun böyle olduğunu öğreniyoruz ki; bilmediği bilemeyeceği hiçbir şeyin olamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu görüşü güçlendirici bir iki Ayete daha bakarsak her halde konu daha iyi anlaşılacaktır.

"Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyin ziyade edeceğini Allah bilir. O’nun katında her şey bellidir.” (Rad-8) Görüldüğü gibi Ayet’te yine "her şey ifadesi" ile anlatılmaktadır.

Bu Ayet’te önemli bir konu hakkında da bilgilendirilme yapılmaktadır. Bugün biliyoruz ki; dünyada kadın ve erkek sayısı hemen hemen aynı sayılar da devam etmektedir. Ve asırlardır da bu denge bozulmadan sürüp gelmektedir. Dünyada kadın sayısı veya erkek sayısı kat kat diyeceğimiz bir oranda artış gösterse veya azalsa yaşam dengesi bozulmaz mı? Elbette bozulur. Yani mesela kadın sayısı tahmin edemeyeceğimiz kadar azalsa ne olur bir düşününüz. Bugün toplumlarda görülen kadın kız kavgaları, devletlerarası kavgaya dönüşmez mi? Şimdiye kadar devletler veya kavimler arasında bu gibi veya benzeri bir kavga, bildiğim kadarı ile olmamıştır.

Niçin olmamış? Allah, kadın erkek sayısındaki oranı kavgaya dönüşecek şekle getirtmemiştir de ondan olmamıştır. Yukarıda zikredilen Rad Suresi 8. Ayet’inden anlıyoruz ki C. Allah, ana rahmine bile hâkim ve dengeyi bozdurmayacak Allah kontrolü her an var.


HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Kur’an-i Kerim'den anlıyoruz ki; Allah Teâla evreni ve evrende olan her şeyi kontrol altında tutuyor. İnsanlar bilimde mesafe aldıkça, bunun böyle olduğunu da görüyorlar. Ve yine anlıyoruz ki, insanların, meleklerin, peygamberlerin dahi bilemeyeceği her şeyi O biliyor. Mesela insanı yaratacağı zaman meleklerin buna, insanların dünyayı karıştıracağı, kan dökeceği düşüncesi ile karşı çıkarak, "Ya Rab’bi biz yetmez miyiz? diye bir serzenişte bulunmuşlardı.

(Buna karşılık da) C. Allah; "Sizin bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim." (Bakara-30) buyurarak meleklerin de her şeyi bilemeyeceğini bildirmiştir.

Evrende ve dünyada öyle sırlar ve öyle önemli bilgiler vardır ki; onların bilgileri sadece Allah’a aittir. Başka hiç kimsenin bilmesi mümkün değildir. Bunlara gaybı mugayyebat denir. Mesela kıyametin kopuşu, sadece O’nun katında saklıdır. Âyet’i Kerime’de de bunu açıkça bildiriyor: “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır. rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, başına ne geleceğini bilemez. Yine hiç kimse nerede ve nasıl öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.Her şeyi de kontrol altında tutandır.” (Lokman-34) Âyet’i Kerime’den anlıyoruz ki; bizim bilmediğimiz şeyleri de bilen O’dur. Ayetül Kürsi'de de  yeryüzünde ve semada ne varsa hepsini kontrol altında tuttuğunu da bildirmektedir.

Ve bütün bunlar da Levh-i Mahfuzda kayıt altına alınmış durumdadır. “Biz her şeyi Levh-i Mahfuzda tek tek yazdık” (Yasin-12) Bu ayetten de anlaşılan odur. Her şeyi bilmese her şeyi yazıp da Levhi mahfuzda nasıl muhafaza altına alacak. Onun için C.Allah’ın her şeyi bildiğini ve her şeyin de kontrolünde olduğunu bilmememiz gerekir.


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@