Güven GÜNEŞ / YENİGÜN - Son 10 yılda, asansör kazalarında 400'e yakın yaralanma meydana gelirken 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 250 kaza tespit edilirken, ölümlü kaza oranında ise yüzde 70’le Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. İzmir’de Kamu kurum ve Kuruluşlarına baktığımızda 2021 yılında asansörlerin yüzde 16’sı yeşil, yüzde 70’i mavi, yüzde 3’ü sarı ve yüzde 11’i kırmızı renkli bilgi etiketine sahip.

melih yalçın-yenigün

Asansörlerin bakımının insanların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesi için her yıl mutlaka bakımlarının yaptırılması ve kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, “Asansörlerin periyodik kontrolleri, yönetmelik gereği ilgili standartlar çerçevesinde yılda en az bir defa gerçekleştirilen ve asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair muayenedir. Yapılan muayene sonucunda asansörlerin durumunu belirten bilgi etiketleri asansörlere iliştirilmektedir. Kırmızı renkli bilgi etiketi, asansörünüzün güvensiz durumda olduğunu ve en fazla altmış gün içerisinde hafif kusurlu veya güvenli duruma geçmeden asansörünüzün kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu süre zarfında asansörle ilgili eksiklikler giderilmediği takdirde belediye tarafından asansör tekrar güvenli hale gelene kadar mühürlenir. Sarı renkli bilgi etiketi, asansörünüzün kusurlu durumda olduğunu ve asansörünüzdeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi gerekliliğini belirtir. Mavi renkli bilgi etiketi asansörünüzün hafif kusurlu, yeşil renkli bilgi etiketi ise asansörünüzün güvenli durumda olduğunu belirtir ve mavi ya da yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörler bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılabilir. Kırmızı ya da sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerdeki uygunsuzlukların ilgili yönetmeliğin tanıdığı süre içerisinde giderilmemesi halinde bu asansörler ilgili idare tarafından mühürlenir. İzmir’de Odamız ile protokolü bulunan ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan asansörlerin 2021 yılında yüzde 90’ı kontrol edilerek bunların durumlarına göre bilgi etiketleri iliştirilmiştir. Kontroller sonucunda 2021 yılında asansörlerin yüzde 16’sı yeşil, yüzde 70’i mavi, yüzde 3’ü sarı ve yüzde 11’i kırmızı renkli bilgi etiketi almıştır. Ayrıca evlerimizde, iş yerimizde ve topluma açık alanlarda her gün kullandığımız asansörlerin bu kullanımlarının güven içerisinde devam etmesi için vatandaşlarımızın kabinlerdeki bilgi etiketlerini kontrol etmesi ve kırmız etiketli veya kontrol süresi dolmuş asansörleri ilgili kurumlara bildirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

mert oguslu-yenigün-1

DÜŞÜK MALİYET TEHLİKEYİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mert Öğüşlü, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde asansör sektörünün en belirgin ve sıkıntı yaratan sorunların başında haksız rekabet ile mücadele konusu gelmektedir. Bazı firmalar, düşük fiyatlarla hizmet bakım bedeli işini alırken, belgeli düzgün ve etik çalışan iyi firmalar yüksek maliyetler karşısında verdikleri teklif fiyatları yüksek kalmakta ve bu durum asansör sektörünün kamuoyunda güvensiz bir sektör olduğu algısını yaratmaktadır. Kamuoyunda sadece asansör kazaları ile gündeme gelmemiz ayrıca üzücü bir durumdur. Asansör firmalarının, aylık bakım ve arıza servis hizmetleri kapsamında maliyet analizleri sonucu standart bir maliyetleri vardır. Aşırı düşük fiyat politikaları ile haksız rekabete zemin sağlayan bu firmaların hizmet kalitesinin düşük, belgeli ve tecrübeli personel çalıştırma imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Yapılan asansör bakım servisi hizmetinin güvenli ve sağlıklı yapılması hem olası kaza risklerini ortadan kaldırır, hem de vatandaşın menfaati yönünden hakları da korunmuş olur. Aksi durumda kurallarına uygun yapılmayan bakım hizmetinin sonucunda asansör ve asansör kullanıcılarının can ve mal kaybı yaşaması da kaçınılmaz olacaktır. Asansör Sektör temsilcileri olarak bizler, tüketici durumunda ki vatandaşlarımızın düşük ücretlerle adil olmayan rekabet koşulları karşısında ekonomik piyasadan habersiz aldatıcı ve güvensiz ürünleri ve hizmeti tercih etmek zorunda bırakılmasından rahatsızlık duymaktayız. Firmalarımızın bu güvensiz koşullar altında maliyet analizleri sonucu yaptıkları hizmetin bedelini layıkıyla alamaması, ülkemizde ve bölgemizde sektörümüzü pek çok sıkıntılı durumlarla karşı karşıya getirmektedir” dedi.

gökhan yavuz-yenigün- 2

 GÜVENLİK İÇİN ENGELLİLERE DE UYGUN OLMALI

Asansör firması yetkilisi Gökhan Yavuz, “Son 5 yılda yapılan binalar yeşil etiket almakla mükellefler. 5 yıl ve üzeri binalarda ise asansör kontrollerinde genellikle sarı etiket alıyorlar. Özellikle yeni yapılan binalarda güvenliği arttırmak adına görme ve işitme engelli vatandaşlara kullanıma uygun hale getirmeye yönelik çalışmalar var. Engelli vatandaşların rahatça kullanabileceği ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek için yürütülen projeler mevcut. Tabi daha eski binalarda bulunan asansörlerin günümüzdeki güvenlik standartlarını yakalaması ve engelli vatandaşların kullanıma uygun getirmeye yönelik adımlar atılıyor. Engelli vatandaşlar için kabin içindeki butonlarda Braille alfabesi ve işitme ikaz uyarı sesleri var. Asansörlerdeki bu güncelleme ve geliştirmeler sayesinde olası kazaları da minimize etmek adına önemli buluyoruz” dedi.