Aydın'da Kısıtlı Sulama Programı uygulanacak

Aydın'da Kısıtlı Sulama Programı uygulanacak

Gündem 13.03.2021 - 21:32 13.03.2021 - 21:32

Aydın'da Kısıtlı Sulama Programı uygulanacak
Son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle Aydın Valiliği Kısıtlı Sulama Programı kararını aldı.

Ege Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın için kuraklık alarmı verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı sulamasında uygulanmak üzere Kısıtlı Sulama Programı çalışmaları başlatıldı. Kısıtlı Sulama Programının uygulanması ile Büyük Menderes havzasında ihtiyaç duyulan sulama suyunun karşılanmasının daha kolay olması bekleniyor. Bu programla birlikte bundan sonraki yıllarda yaşanması muhtemel su sıkıntılarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından imzalanan Kısıtlı Sulama Programı'na göre;

-İl genelindeki sulama birliklerince, kendi görev alanı içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan mükelleflere kısıtlı sulama yapılacak.

-Sulama birlikleri görev alanı dışında kalan şebeke dışı arazileri daime testler hariç su vermeyecek.

-ÇKS kayıtlarına göre buğday ekimi yapılan alanlarda, buğday hasadından sonra ikinci ürün ekilişleri için tav suyu dahil olmak üzere bir kere su verilecektir. Buğday hariç diğer birinci ürün ekilişleri sonrası yapılacak ikinci ürün ekilişleri ile birinci ürün ekilişi olmayan sadece ana ürün ekilişi yapılacak alanlarda tav suyu dahil iki su verilebilecek.

-Sulama birlikleri, görev alanı içerisinde kalan arazilere ürün çeşidi gözetmeksizin tav suyu dahil iki su verebilecektir.

-Belirtilen kararlara uymayarak kaçak olarak su alan ve planlama dışı ekim yapan kişilere Aydın Valiliği ve Sulama Birliği tarafından idari ve mali cezai işlem uygulanacak.

-Büyük Menderes Nehri’nden kontrolsüz su alımlarını engellemek ve su dağıtımını planlama doğrultusunda yapabilmek için yatak kontrol ekipleri kurulacaktır. Bu ekip DSİ, Sulama Birlikleri, Tarım İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinden oluşacaktır. Ekip sorumlusu DSİ elemanı olacaktır. Bu ekipler 24 saat esasına göre Menderes Nehri güzergahında su transferinin düzgün yapılması için sürekli kontrol hizmeti yapacak.

-Akçay, Aydın, Nazilli, Koçarlı ve Söke sulama sahaları içerisinde kuraklık nedeniyle 2021 yılı sulama sezonunda geçici olarak yeni yer altı kuyularının açılması ve mevcut kuyuların kullanımı uygun görülmüştür. Kuraklık nedeniyle 2021 yılı sulama sezonuna geçici olarak ruhsata tabi olmayan yeraltı kuyularının açılması ve mevcut kuyuların kullanımına uygun görülmüştür. Bu kuyulardan alınan suyun ücretlendirilmesi; Sulama Birlikleri Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerinde yer alan "Sulama sahası içindeki diğer kulların suladığı sahalara, mevzuat dahilindeki mali ve cezai hususlarla ilgili haklar saklı kalmak kaydıyla, çiftçilerin enerji gideri dikkate alınarak sulamanın bulunduğu gruptaki su kullanım hizmet bedelinin %50'si uygulanır. Bu sahalarda erken ödeme indiriminden başka bir indirim uygulaması yapılmaz." ifadesi çerçevesinde yapılacak.

Yorumlar