Bebeklerde ayrılık korkusu bulunduğu ortamdan veya da bu ortamda bağlanmış olduğu kişiden ayrılmasına yönelik gösterdiği anksiyetenin fazla olması durumudur. 

Bebeklerde ayrılık korkusu genellikle anneleri üzerinden yaşanabilmektedir. Onun bakımını üstlenen ve sürekli birlikte olduğu kişiler ile de bu korkuyu yaşayabilir. Annesinden ayrıldığı zamanlarda büyük bir korku yaşayarak ağlaması durumu ve herhangi bir yabancı yanında annesini araması, huzursuzlanması bu duruma örnektir. Ebeveynlerin bu noktada bebeklerde ayrılık korkusu oluştuğunu bilmeleri ve buna yönelik yöntemler izlemeleri gerekli olacaktır. 

Bebekler, onlara bakım verenler ile bir bağlanma süreci kurarlar. Kurulan bu bağ bebek için hayatta kalma içgüdüsü ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerek görülür. Bu sebeple bağlanmanın güvenli, konfor içinde ve sevgi temalı bir ortamda, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. 

Bebeklerde ayrılık korkusu nedenleri

Bebeklerde ayrılık korkusu konusunda bazı nedenler sayılabilir. Bu nedenlere istinaden farkındalık oluşturmak önemli olmaktadır. Bunlar arasında; 

-Bebeğin ona bakım veren kişi ile diğer kişiler arasındaki farkı anlamaya başlaması,

-Birincil bakım veren kişi ile bağı, bebeğin de korumak istemesi,

-Bilişsel süreçlerde hafızasının güçlenmesi ile bebeğin bakım veren kişinin gidecek olduğu durumların, işaretlerin farkına varabilmesi,

-Daha önce yaşamış olduğu olumsuz bir ayrılmayı tecrübe etmesi gibi maddeler yer alabilir.  

Bebeklerde ayrılık korkusu belirtileri 

Davranışlarında genellikle ayrılmak istememe, tek başına kalmak ve uyumak istememe, uykuya dalmada güçlük ve kâbus görebilme, konsantre olamamak ve bakım verenine karşı sürekli birlikte olma, yapışmak isteme gibi istekler bulunabilir. 

Fiziksel olarak belirtilerinde ise karın ağrısı, düzensiz nefes alışları, kalp ritminde artış, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. 

Bebeklerde ayrılık korkusu yaşanması ve belirtilerinin fark edilmesi 7. Aydan başlayarak 4 yaşında bir çocuk olana kadar devam edebilmektedir. Bebeğin 12 aylık olması ardından ise 18 aya kadar en sık rastlandığı evre olmaktadır. Bebeğin yabancı kişilere karşı bir korku geliştirmesi ve huzursuzluk duyması çok olasıdır. Bu sebeple bakım vereni ile bir an önce kavuşabilmek, sesini duymak, gelmesini beklemek gibi olaylar bebeğin isteklerindendir ve bunu yaparken mutlu hisseder.