27.03.2021, 13:05

Beraat ne demektir? Berat kandilinden anlamamız gereken ne olmalıdır?

Bugün, şuanda Hicri takvime göre üç Ayların ikinci ayı olan Şaban Ayının 15. Günü içindeyiz. Dolayısı ile bu akşam Allah nasip ederse Beraat kandilini kutlayacağız. Bu Sebeple biz de bugünkü sohbetimiz de Berat Kandili üzerinde duracağız. Değerli dinleyicilerimin ve İslam âleminin Berat kandillerini şimdiden kutlayalım ve C. Allah’ın hepimizi sağlık sıhhat ve afiyet içinde, böyle mübarek gün ve gecelere tekrar tekrar kavuşturmasını temenni edelim. Dualarımız bu yönde olsun inşallah.

 

Berat demek, lügat anlamı itibarı ile, affedilmek, bağışlanmak,bir suçtan kurtulmak, bir cezadan kurtulmak anlamına gelmektedir. Berat kandili de aslında böyle bir anlama gelmektedir. Bu gece kusurlarımızdan kabahatlerimizden, benzeri suçlarımızdan kurtulma ve temize çıkma fırsatının olduğu bir gecedir. Onun için Beraat gecesi ismini almıştır.

İslam Dinine göre Beraat kandili dediğimiz de aklımıza gelecek olan, bu kandilin Allah-ü Teâla’nın af ve mağfiretinin, Rahmet ve Merhametinin sonsuz olduğu bir gece olduğu anlaşılmalıdır. Yani Beraat kandil gecesi, C.Allah’ın,tövbe eden dua eden, günahlarından arınmak isteyen sıkıntısı, derdi olan Müslümanların af Olmalarına, bağışlanmalarına imkân veren bir kandildir. Müminlerin Dünya ve Ahret için bazı istekleri olacaksa, kandil fırsatını kaçırmadan olmalıdır. Çünkü mübarek bir gece. Görevimiz bunu duyurmak ve bildirmekten,önem ve ehemmiyetini anlatmaktan ibarettir.

 

MÜBAREK BERAAT GECESİNDE DÜNYA VE AHRET İÇİN YAPILACAK DUALAR KABuL EDİLECEKTİR.

Biraz evvel de belirttiğimiz gibi, bu gece sadece Ahret hayatı için değil, yaşadığımız şu Dünyada ters giden işlerinin düzelmesi için de Allah’tan yardım isteyeceğimiz bir gecedir. Bunun böyle olduğuna dair Kuran’da geçen Ayetler, Hadisler çoktur. Mesela Kasas Suresi 77.Ayetinde “Allah’ın sana verdiğinden Ahret yurdunu da Dünyadaki yaşam nasibini de unutma” (Kasas-77) buyuran Allah, insana verilen akıl fikir, yapma gücü,düşünce gibi verdiği her türlü nimetleri yalnız Ahret için kullanma. Bu verilen nimetleri her iki Dünya için de kullan demektedir.

Yine mesela Bakara Suresi 201 ve 202.Ayetlerinde, “İnsanlardan bir kısmı, (Ey Rabbimiz! Bize Dünyada da iyilik ver,Ahrette de iyilik ver derler. İşte böyle her iki Dünya için de dileyenler, (Ahretini ve Dünyasını dengeli götürenler) kazançlarından daha fazlasını alacaklardır.” (Bakara-201,202) C.Allah, bu Ayetinde, Ahretle beraber Dünyalarının da düşünülmesini ve her iki Dünya için de iyilikler dilenmesini, doğru olan yol olarak göstermektedir. Hatta Ahretle beraber Dünya için de istek de bulunanların daha fazla nasipleneceğini de bildirmektedir. Hadislerde de benzeri ifadeler fazlası ile vardır. Peygamberimiz bir Hadisinde, “Sizin en hayırlınız,Ahret için Dünyasını,Dünyası için de Ahretini tercih eden değildir. Bilakis sizin en hayırlınız, Dünyadan da ahretten de nasibini alandır.”(Muhtarul Ahadis)

İlgili Ayet ve Hadislerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Biz bu kadarla yetinelim istiyoruz. Ve Ayetlerle Hadislerden anlıyoruz ki C.Allah, her iki Dünya için de istek de bulunulması gerektiğini bildirmektedir.

BERAAT GECESİ KURAN’DA VE HADİSLERDE GEÇER Mİ? BU GECEDEN BAHİS VAR MIDIR?

Berat kandili, çok açık ve net bir şekilde Kuran’da geçtiği söylenemez. Bu bakımdan Beraat Kandili Kuran’da doğrudan doğruya ismi ile geçen bir kandil değildir. Tamamı ile yoruma dayandırılmaktadır. Müfessirlerin büyük bir kısmı, Duhan Suresinin 2. Ve 3. Ayetlerinde ki “Apaçık olan kitaba and olsun ki, biz Kuran’ı mübarek bir gecede indirdik.” ifadesinden maksadın, Beraat gecesi olduğunu söylerler. Savunmalarını da şu anlayış üzerine kurarlar.

İslam ulemalarının çok büyük bir kısmınca Kuran, Beraat kandil gecesinde,Allah katından (Levhi Mahfuzdan) tümüyle yani bir bütün hâlinde gökyüzüne yani Sidrerül Müntehaya indirildi, görüşü hakimdir. Bu görüşte olan alimler, daha sonraları da peygamberimiz Hıra mağarasında inzivada olduğu sırada, yani Kadir gecesinde, peygamberimize indirilmeye başlamıştır. Duhan Suresi 2 ve 3.Ayetinden şu anlaşılmaktadır. Kuran Önce Levhi Mahfuzdan Gökyüzündeki Sidretül Müntehaya bütün halinde indirilmiştir ki, bu olaya İNZAL OLAYI deniliyor. Daha sonra da,Peygamberimizin Hıra mağarasında İnzivada olduğu bir sıra, bir kadir gecesinde Dünyaya inmeye başlamıştır. Buna da,TENZİL OLAYI deniliyor. İslam Ulemasının önemli bir kısmı bu fikri savunur.

Demek ki İslam Ulemasına ve Müfessirlere göre Kuran’ın Allah katından indirilmesinde iki aşama vardır. Birisi Kuran’ın Allah katından gökyüzüne toptan indirilmesi aşaması, diğeri de,gökyüzünden Vahiy yolu ile peygamberimize iletilmesi aşamasıdır. Öyleyse Beraat Kandilinde Kuran Toplu halde gökyüzüne indirilmiş oluyor. Kadir gecesinde de Dünyaya kısım kısım inmeye başlıyor ve bu inme 23 sene sürüyor.

 

BERAT KANDİL GECESİNDE, O GECEYE AİT ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Kandil gecelerinin hiç birisinde o geceye mahsus,zorunlu olan özel bir ibadet şekli yoktur. Berat kandil gecesinde de öyle zorunlu olan bir ibadet şekli yoktur. Ancak İslam uleması, ibadet etmeyi düşünen Mümin kardeşlerimizin “Nasıl ibadet edebiliriz,nasıl bir dua etmeliyiz gibi soru ve isteklerine karşılık ibadet ve dualar da,neler okunabileceği konusunda yol göstermişlerdir. Tabi bu yol göstermeler tamamen isteğe bağlı ibadetler,isteğe bağlı tövbe ve dualar ile Kuran’da bazı Surelerin okunmasına dair bir yol göstermeden ibarettir.

Bazı İslam âlimleri Berat gecesinde akşam namazından hemen sonra üç kere Yasin Suresi okunabilir. Ancak her okuyuş arasında da berat duası yapılmasında fayda olduğunu söylerler. Yasin’in ilk okunuşundan sonra “Allah’ım beni hayırlı kullarından eyle. Yolumu şaşırttırma beni sıratı müstakimde tut yarabbi” derken ikinci Yasin okunuşundan sonra “Hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler ver ya Rabbi” diye dua edilir. Üçünce kez okunacak Yasinden sonra da, “Allah’ım beni görünür görünmez kaza ve belalardan koru Yarabbi”diyerek okumaya ve duaya son verilir.

Mümin kardeşlerimiz evlerinde iseler, o takdirde de,

1). Kuran okuyabilirler.

2). Kaza namazları varsa onu kılarlar. Yoksa Nafile namazları kılınabilir.

3). Gecenin feyzinden yararlanmak için de bol bol dua edilmelidir.

4). Çocuklarımız sevindirilerek, İslami adet ve gelenekler sevdirilmelidir.

5). Büyüklerimiz,anne ve babalarımız ,eş ve dostlarımız yoklanmalı kandilleri kutlanmalıdır. Anne baba ve büyüklerimizin duaları alınmaya gayret edilmelidir.

6) Annelerimize babalarımıza,onları sevindirecek ne yapabiliriz. Bu düşünülmelidir. İslam Dinin de C. Allah,anne ve babanın rızasını almayı şart koşar. Bunu unutmamamız gerekir. Peygamberimize bir gün bir kız çocuğu geliyor ve şu soruyu soruyor.“Ya Rasulullah! Anne babanın rızasını almak şart diyorsunuz ama, benin annem müşrik diyor. Peygamberimiz de “seni müşrikliğe zorlamıyorsa, annendir. Git elini öp ve rızasını almaya çalış” buyuruyor. Ayet ve Hadislerden anlıyoruz ki, Anne ve baba hakkı çok çok önemlidir ve asla ödenemeyecek haklardandır.

BERAAT GECESİNDE CAMİLERDE DE PROĞRAMLAR YAPILIR MI?

Evet her kandil gecesinde olduğu gibi Berat kandil gecesinde de Camiler de Kuranlar,Mevlitler, ilahiler okunur. Vaaz ve nasihatler yapılır. Bir toplu şenlik havasını da oluşturduğu,birliği,beraberliği temsil ettiği için hadislerden öğrendiğimize göre Camilerde yapılan ibadetler, evde yapılan ibadetlerden 27 kat daha fazla sevap kazandırır. Onun için Müslümanlar kandillerde camilere koşarlar. Diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Beraat Kandilinde de Müminler,Peygamberimizin tavsiyesine uyarak camilere koşarlar. İslâm uleması, özellikle Yatsı namazının Camilerde ve cemaat ile kılınmasını önermektedir. Nitekim bütün İslâm âleminde bu düşünce hâkim olan bir düşüncedir. Kandil gecelerinde camilerde Mevlitler, ilâhiler okunur. Kuran Tilaveti yapılır. Vaaz ve nasihatler, Dualar yapılır ve neticede de, Kandil gecelerinde cemaat toplu halde iken birbirini kutlama imkânı bulur. Bütün bunlar bir şenlik havasında geçtiği

 

KANDİLLERİN KONULUŞUNUN BİR SEBEBİ DE, TOPLUMSAL KAYNAŞMANIN SAĞLANMASIDIR.

Tabi Kandiller, bayramlar toplumsal kaynaşmayı sağlayan en güzel örneklerden sayılır. Zengini fakiri,Amiri memuru,işçisi ustası yan yana ve aynı safta,omuz omuza namaz kılıyorlar.İ nsanlar Allah için,Kuran için Peygamberimiz için bir araya gelerek toplu halde ibadet ediyorlar. Bu arada şunları da yapıyorlar.

1).Selamlaşıyorlar,el sıkışıyorlar,belki bazıları ile kucaklaşıyorlar. Hal hatır soruyorlar. Cami çıkışında toplu halde birbirlerinin kandillerinin kutluyorlar. Bunlar bir kaynaşma örneği değil mi?

2).Namaz esnasında da selamlaşıyorlar. Herkes birbirini toplu halde önce sağ tarafındakileri“Esselamü aleyküm verahmetullah“diyerek selamladıktan sonra, sağ tarafındakilere dönerek onlara da “Esselamüaleakümverahmetullah diyerek herkesi selamlıyorlar.

3).Toplu halde kandillerini kutluyorlar.

4).Birbirlerine ihtiyaç halinde din kardeşi olarak yardımcı olacaklarını duruşları ile gösteriyorlar.

5).Camiye gidemeseler bile, eş ve dostlarını telefon mesajları ile kutlama yapıyorlar. Bu ve benzeri toplu davranışları, toplumsal açıdan faydalı oluyor.

6) Dini açıdan manevi bir birlik oluşturuluyor. Müslümanlar birbirlerine,(Korkma arkadaş senin yanındayım. Her tehlikeli anda beraberiz. Demek istiyorlar

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@