25.12.2014, 22:00

Besi rasyonlarında dikkat edilmesi gerekenler

Yem formülasyonu anlamında kullandığımız “rasyon” sözcüğü, aslında “oran” demektir.

Eğer hayvanlara verilen yem belirli oranlara uyuyorsa, iyi bir rasyon yapılmış olur. Oran

deyince; kaba yemin kesif yeme oranı, kalsiyumun fosfora oranı, enerjinin proteine oranı akla

gelebilir. Ancak; rasyonun doğru olması yani oranların tam olarak tutturulması yeterli

değildir. Yemin sunum şekli de beslemeyi doğrudan etkiler.

Besi danaları, taneli yemleri tükettikleri zaman canlı ağırlık artışı sağlarlar. Bunları arpa,

buğday, mısır olarak sayabiliriz. Sindirilme oranlarını ve enerji verimlerini göz önüne alırsak

en uygunu mısırdır. Fakat; yaptığımız işin ekonomisine uygun bir fiyatı da gözetmeliyiz.

Tane yemler iri kırılmış, hatta tercihen ezilmiş olmalı, kesinlikle un haline getirilmemelidir.

Biz bunları çokça yedirmek isteriz. Un haline getirilmiş tane yemler işkembe asidozuna

yatkınlık sağlar ki, bu hiç istemediğimiz bir durumdur.

Rasyonun dengesini kurarken, asidoz yapmayacak kadar kaba yem vermeye özen

göstermeliyiz. Kuru ot, yonca veya saman ya da benzeri karışımlar danaların iştahını

azaltmayacak, danaları tıkamayacak kadar az, fakat asidozu önleyecek miktarda olmalıdır.

Bunun yöntemi işkembeyi alıştırarak kesif yemi arttırmaktır. Kaba kesif yem oranı

%60/40’tan alıştırarak %80/20’ye getirilmeli, hatta alıştırma beceriliyorsa %85/15 seviyesine çekilmelidir. Alıştırılmış gruplarda kaba kesif yem oranı 80/20 olduğunda bir problem çıkmaz. Ancak; 85/15 oranı hazırlama safhasında yapılabilecek hatalar sebebiyle kritik bir oran olarak kabul edilir. Hâlbuki doğru hazırlandığını bilsek, günlük canlı ağırlık artışı için ideal bir oran olabilir.

Besicilik yaparken dönem boyunca aynı yem formülünü sürdürmek en sağlıklı yöntemdir.

Her yem değişikliği danalar üzerinde stres yaratır. İşkembe içeriğinde bulunan faydalı

mikroorganizmalar her yem değişikliğinde bocalar. O dönemde dana canlı ağırlık artışı

kaydedemez. İstikrarlı, sürekli, dönem sonuna kadar yem değişikliği yapmadan bitirilen

besiler başarıyla sonuçlanır. Besicilikte yem ve su serbest ulaşımlı olmalıdır. Dana istediği zaman, istediği kadar yem yemeli ve su içmelidir.

Danalar canlı ağırlıklarına orantılı yem tüketirler. Canlı ağırlık hesabıyla tüketebildiğince

yem yemeleri sağlanan danalar besi sonunda iyi canlı ağırlık artışı sağlarlar.

Besicilikte asıl yararın tane yemlerden geldiğini biliyoruz. Yine de fiyatı uygunsa posalar vesilaj kullanılabilir. Posaların yüzde 10-12 kuru madde içerdiği, silajın ise yüzde 30 civarında kuru madde içerdiği akılda tutulmalıdır. Posalar ucuza temin edilseler bile, kısa sürede bozulabilirler. Ani, hızlı sindirimleri dolayısıyla asidoza yatkınlık oluştururlar. Bozulmadan verilebilecek miktarda, tüketim oranına göre satın alınmazsa, posalardan umulan fayda sağlanması yerine, zarar görülebilir. Yüzde 30’dan az kuru madde içeren silajların proteinleri su ile akar, gider. Kağıt üstündeki hesaplarımız şaşabilir. Yüzde 30 un altında kuru madde içeriği olan silajlar kaliteli silaj kabul edilmediğinden, yem formülasyonuna normal silaj değerinde konulmamalıdır. Yoksa yanıltıcı bir şekilde eksik rasyon yapmış oluruz.

Danaların tüketmeyi reddetmedikleri, gıda sanayiinden gelen her türlü atık besicilikte

değerlendirilebilir. Önemli olan fiyatının uygun olması ve yem formülüne asidoz yapmayacak

miktarda katılmasıdır. Özet olarak; un haline getirilmemiş, tercihen ezme halinde verilen taneli yemlerin ağırlıklı olduğu, asidoza neden olmayacak yem formülü ile beslenen danalardan besi sonunda kazanç beklememiz mümkündür.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@