İnternet teknolojisinin hızlı gelişimi ve geniş kitlelere yayılması, dünyada yeni ekonominin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni ekonomi, birçok yazara göre, “bilgi ekonomisi” yada “internet ekonomisi” olarak tanımlanmaktadır. Esneklik, risk, belirsizlik, değişim, ileri teknoloji, arge, networkler ve ömür boyu eğitim kavramları yeni ekonominin özellikleri arasındadır.

1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren küresel rekabet, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeler ve ilerleyen teknoloji işletmeleri dışa açılmayı, yenilik yapmaya ve teknoloji geliştirmeye zorlamıştır. Özellikle son 10 yıl içinde bilişim teknolojilerine bağlı önemli bir dönüşüm yaşanmış ve bu da büyük bir ekonomik dönüşümün altyapısını oluşturmuştur. Bu dönemde geliştirilen web teknolojisi, küçük işletmelere ve hatta en küçük iş birimi olarak girişimci bireylere yeni iş fırsatları yaratmıştır.

Bilinen ticaret şekli devam etmekle birlikte, artık evden veya ofisten dışarı çıkmadan alışveriş yapma yeni bir ticaret şekli olarak yaşamamıza yerleşmektedir. E-ticaret adıyla bilinen bu yeni ekonomi, bilgi teknolojilerinin birçok unsurundan faydalansa da, en büyük faydayı internet sayesinde elde etmektedir.

İnternet teknolojisinin gelişimi ve yaygınlaşması, internet üzerinden iş yapmak isteyen yaratıcı girişimciler için önemli bir fırsat olmuştur. Gerek yeni pazarlara girme ve gerekse faaliyetlerini daha düşük maliyetlerle yürütme isteği içerisindeki girişimciler için internet üzerinden gerçekleştirilen sanal ticaret, iş yapmanın yeni yolu haline gelmiştir. Yeni piyasalar hem bireysel girişimci hem de sınırlı imkanlara sahip küçük işletmeler için yeni fırsatlar getirmiştir.

Internet çok fazla belirleyici olmasa da kendisine özgü yapısıyla girişimciler ve KOBİ’ler için önemli fırsat olma konumunu sürdürecek gibi gözükmektedir. Bunun içindir ki, gerek iş hayatına yeni atılacaklar için gerekse de mevcut işlerini genişletmek isteyen kişi ve kurumlar için sanal girişimcilik ve internet her zaman ve artan ölçülerde kullanılmaya devam edilecektir.

Günümüzde kimilerinin “bilgi ekonomisi”, kimilerinin de “internet ekonomisi” veya “yeni ekonomi” olarak ifade ettiği bir değişim dönemi yaşanmaktadır.

Bilgi bütün zamanlar için önemini korumuştur. Fakat günümüzde bilgi merkez ve belirleyici olma özelliği ile tüm zamanlardan ayrılmaktadır.

Küreselleşme ile birlikte yeniden yapılanma sürecinde, sanayi sektörünün payı azalırken hizmet sektörünün payı artmaktadır. Üretimin yapısı emek-yoğun, madde-yoğun, enerji-yoğun dönemden, bilginin artan önemine uygun bir yapıya bürünmektedir.

Enformasyon ve para akışının küreselleşmesi, pazarında küreselleşmesine yol açmış, alışverişin şartları değişmiş, süresi ve maliyeti azalmıştır. Artık her ülkeden şirketler diğer bölgelere satınalma, satma ve yatırım maksatlarını gerçekleştirmek için gitmektedirler ve bu kişiler merkezi bilgisayar ağları ile yaşadıkları yerlerden oralara uzmanlık bilgilerini aktarmakta ve olayları kontrol edebilmektedir. Üreticinin yanında tüketicide bu fırsatlardan yararlanarak küresel ölçekte karşılaştırma ve satın almalara gidebilmektedir.

Teknolojideki hızlı değişim çok geniş ve farklı yeni ürün fırsatlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Örneğin, küresel erişim ağı ve milyonlarca kullanıcısı ile internet elektronik iş yaşamı ve iş yapma biçiminin hemen hemen her yönünü değiştirmenin ötesinde uzaktan eğitim, sanal alış veriş, sanal örgütler gibi yeni iş olanaklarını ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji öncüleri yeni teknoloji mal ve hizmetlerinin meyvelerini toplamada da ilk olmanın avantajını elde etmektedirler.

Bugünün dünyası bilginin başarıda merkezi bir konumda olduğu değişimci yaratıcı ve girişimci bireylere ihtiyaç duyan dinamik bir yapıdadır. Bu ekonomik yapı da, köklü biçimde değişen, gelişmeler karşısında varlığı sürdürebilmek için; açık ve “rekabetçi piyasa” yaratmak, değişim ve yeni teknolojilerden yararlanmak, girişimciliği desteklemek zorundadır.