Brusella hastalığı bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanlar, hastalıklı hayvanlarla veya brusella bakterisinin kontamine ettiği hayvansal ürünlerle temas ettiklerinde hastalığa yakalanabilirler. En yaygın olarak enfekte olan hayvanlar arasında koyun, sığır, keçi, domuz ve köpekler bulunur. Brusella genellikle üç şekilde insanlara bulaşır.

  1. Az pişmiş et veya pastörize edilmemiş/çiğ süt ürünleri tüketmek: Brusella bulaşmasının en yaygın yolu pastörize edilmemiş/çiğ süt ürünleri yemek veya içmektir. Koyunlar, keçiler, inekler veya develer brusella ile enfekte olduğunda sütleri bakteri ile kontamine olur. Enfekte hayvanlardan elde edilen süt pastörize edilmezse, enfeksiyon süt ve ürünlerini tüketen kişilere bulaşacaktır.
  2. Brusellaya neden olan bakterilerin solunması (inhalasyon): Brusellaya neden olan bakterilerin solunması da enfeksiyona neden olabilir.  Bu risk genellikle bakterilerle çalışan laboratuvarlardaki insanlar için daha fazladır. Ayrıca mezbaha ve et paketleme çalışanlarının da brusella bakterilerine maruz kaldıkları ve nihayetinde enfekte oldukları bilinmektedir.
  3. Deri üzerindeki açık yaralardan vücuda giren bakteriler: Bakteriler ayrıca enfekte hayvanlarla temas ederken deri üzerindeki yaralara girebilir. Bu, hayvanlarla veya hayvan dışkılarıyla yakın temas ederek çalışanlar için risk teşkil etmektedir. Bu tür enfekte örnekleri için aşağıdaki meslek grupları örnek verilebilir:
  • Mezbaha çalışanları
  • Et paketleme tesisi çalışanları
  • Veterinerler

Hayvan avlayan kişiler de risk altında olabilir. Enfekte hayvanlarla ettiklerinde, birden fazla yoldan brusellaya yakalanabilirler.

  • Cilt yaraları
  • Az pişmiş av eti tüketmek
  • Av etini hazırlarken brusella bakterilerini teneffüs etmek. Yaygın olarak enfekte olan hayvanlar bizon, geyik ve yaban domuzlarıdır.

Brusellanın kişiden kişiye yayılması son derece nadirdir. Emziren enfekte anneler enfeksiyonu bebeklerine bulaştırabilir. Cinsel yolla bulaşma nadiren bildirilmiştir. Ancak nadir olmakla birlikte, doku nakli veya kan nakli yoluyla da bulaşma olabilir.

Bruselladan nasıl korunulur?

Bakteriden kendinizi korumanın en etkili yolu az pişmiş et ürünlerinden ve pastörize edilmemiş/çiğ süt ürünlerinden uzak durmaktır. Eğer bir süt ürününün pastörize edildiğinden emin değilseniz, tüketmemeniz tavsiye edilir.

Hayvan dokularıyla uğraşanlar da lastik eldiven, gözlük ve önlük kullanarak kendini korumalıdır. Bu, potansiyel olarak enfekte olmuş hayvanlardan gelen bakterilerin gözlere ya da ciltteki bir kesik veya aşınmaya girmesini engelleyecektir.