Buerger hastalığı tıp dilindeki ismi Tromboanjiitis Obliterans(TAO), halk arasındaki ismi ise Budama Hastalığı olarak anılan ve sigara kullanmakta olan genç erkekleri etkileyen periferik arter hastalıklarından birdir. Buerger hastalığı atardamarlarda tıkanma ve hasar meydana getirmektedir. 

Oluşan tıkanmalar sonucunda el ve ayak gibi bölgelerin beslenememesinden dolayı bu bölgelerde yaralar ortaya çıkar ve ilerleyen zamanda bu yaralı bölgeler kangrene dönüşür ve  çürüme evresine geçebilir. Bu olay ile birlikte el ve ayakların ampute edilmesi gibi nedenler ortaya çıkabilir.

Hastalığa daha çok erkeklerde rastlanmakla birlikte kadınlarda da nadiren de olsa rastlanmıştır. Ancak bu hastalıktaki en önemli nokta hastalığın tütün ve sigara kullanımından kaynaklanmasıdır.

Buerger Hastalığın ilerlemesi, uzuv kaybına neden olur ve erken teşhis ile birlikte tedavi oldukça önemli bir yere sahiptir. Buerger hastalığına engel olmanın tek yolu tütün ürünlerinden arınmaktır.

Buerger hastalığı belirtileri nelerdir?

Buerger hastalığı belirtilerine baktığımızda ise;

·          El, ayak ve parmaklarda karıncalaşma ve uyuşmanın oluşması.

·          El ve ayakta soğukluk ve renginde soluklukların meydana gelmesi. (Raynaud fenomeni)

·          Yürüme halindeyken ani gelen ağrıların olması. (İlk olarak dinlenmeyle ağrının hafiflemesi mümkünse ve geçen ağrılarsa hastalığın ilerlemesiyle birlikte kısa mesafe yürüyüşlerde ve dinlenme esnasında şiddetli bir duruma gelebilir.)

·          İlerleyen evrelerde uzuvlarda ağrı ve açık yaralar oluşmaktadır.

·          İltihaplanma ile birlikte oluşan pıhtılar kangrene neden olur ve uzuvların kaybedilmesine sebep olur.

Buerger hastalığı tanı yöntemleri nelerdir?

Buerger hastalığı sigara kullanımıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Sigara içmeyen veya pasif içiciliğe maruz olmayan kişilerde Buerger hastalığına çok sık rastlanmamaktadır. Bu nedenle tanı evresinde, sigara kullanım zamanı ve kullanılan miktar önemli bir ayrıntıdır.

Tanı sürecindeki diğer önemli noktalardan biri de, hastanın yaşıdır. 24-45 yaş aralığında ve erkek hasta olması tanı sürecinde oldukça önemli sayılmaktadır. Fiziki muayenenin gerçekleştirilmesinde uzuvlardaki oluşan renk solukluğu, soğukluk ve nabzın hissedilemeyişi önemli belirtiler arasında yer almaktadır.

Ayrıca hastada kolajen doku rahatsızlıklarının da kontrolü yapılmaktadır. Tanı esnasında, atardamarlara özgü Doppler ultrasonografiler ilk tetkiklerden biridir. Ancak olarak kesin tanıyı koyabilmek için ilaçlı tomografi ya da anjiyografinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.