Büyükşehir'de yeni atama kararları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bazı daire başkanlıkları için atama gerçekleştirildi.

Ege 10.09.2021 - 11:40 10.09.2021 - 11:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yeni atamalar gerçekleştirildi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı kadrolarına bu görevlerdeki isimlerin resmen ataması yapıldı.

Meclis gündeminde yer alan açıklama şu şekilde:

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinde "Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76., 71., 68/B maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı kadrosunda bulunan Banu DAYANGAÇ 1 inci derece Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı; Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Fizikçi kadrosunda bulunan Ahmet Ata TEMİZ 1 inci derece Bilgi İşlem Dairesi Başkanı; İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü İtfaiye Eri kadrosunda bulunan İsmail DERSE 1 inci derece İtfaiye Dairesi Başkanı; Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Zabıta Şube Müdürü kadrosunda bulunan Gökhan DACA 1 inci derece Zabıta Dairesi Başkanı; Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Murat YENİGÜL 1 inci derece Yapı İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna atamaları yapılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.

Yorumlar