04.03.2017, 08:00

Buzağılarda Doğmasal Bilek Dikleşmesi

Yeni doğmuş buzağıların sadecetırnaklarının ucuyla basabildikleri doğmasal (Kongenital) biranormalliktir.  Buzağı yere tırnak ucuyla (sümbük) basabilir. Tabanıyla basamaz.  Buna sebep olan fleksor (bükücü) tendonun kısakalmasıdır.

Bu anormalliğe Fransızca'da Bouleture(Buletür) adı verilmektedir.  Buletür'ün arkasındaki asıl sebebin kalıtımolduğu düşünülmekle birlikte, vitamin, mineral eksiklikleri, yavrunun rahimiçerisindeki pozisyonu (malposition), rahimin büyük bir fetusa dar gelmesi gibietmenler de akla gelmektedir.  Hijyen yetersizliği olan, kalabalıkbarınaklarda görülme sıklığının arttığı, ineğin gebeyken ateşli bir hastalıkgeçirmesi, toksik bir bitki (zehirli ot) yemiş olması da etmenler arasındasayılmaktadır.

Sonuç olarak bir tek sebebe bağlıolmadığı anlaşılıyor.  Kalıtsal olarak bazı çekinik (resessif) genlerinetkili olabileceği düşünülüyor.

MFDP ( M. Flexor Digitalis Profundus)tendosunun topuğu aşırı olarak bükmesi sonucu "buletür" denen anormallikledoğan buzağı ayakta duramaz, annesini ememez veya ayakta durup, annesiniemmekte zorlanır. 

Bilek dikleşmesinin durumuna(derecesine)göre problem artar.

Anomalinin (Anormalliğin) kesintedavisi cerrahi müdahaledir.  Cerrahi müdahale ya konservatif,  yada operasyon ile yapılabilir. Basış bozukluğunun derecesine göre tedaviye kararverilir.

Konservatif tedavi ayağın atele(cebire) alınmasıyla mümkün olur. Ayak düzeltilip atele alınır. Atel PVC veyatahta olabilir.   10 gün kadar atelde kalan ayak düzgün pozisyonagelebilir.  Bu tedavi esnasında Vitamin E, Magnezyum, Fosfor, Vitamin D veKalsiyum kullanılması iyileşmeyi hızlandırır. 

Buletür'ün operasyon ile tedavisindeise "Z tenetomisi" adı verilen işlem yapılır.   Z tenetomisi operasyonu yapıldıktan sonra ayak,  yukarıdaanlatıldığı gibi,  atele alınır.  İyileşmeye yardımcı olabilecekvitamin ve mineraller yine kullanılır.  Operasyon sonucunda tendonuzatılmış olur ve buzağı ayak tabanına basabilir.

Buletür tedavisinde;  uzunkemiklerin hızlı büyümesi, tendonun ise bu büyümeye yetişememesi göz önünealınarak bir alternatif tedavi önerilmektedir.

Oksitetrasiklin (antibiyotik)Kalsiyum bağlayan bir özelliğe sahiptir.   Bundan yararlanmayıdüşünen bilim adamları damar içi 20 mg/kg dozunda, 3 gün süreyleoksitetrasiklin vererek uzun kemiklerin kalsiyum emilimini ve dolayısıyla hızlıbüyümesini engellemeye çalışmışlar ve böylece tendonların bu uzamayayetişmesini sağlamışlardır.  Bu yönde yapılmış, ancak, bilimsel olarakdaha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan araştırmalar vardır. 

Hastalığın koruyucu hekimliğinde,akrabalı yetiştirmeden uzak durmak, kalabalık, kötü koşullardaki barınaklardansakınmak, gebelik esnasında özellikle A, D, E vitaminleri, fosfor ve magnezyumtakviyeleri yapmak önerilmektedir.  

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@