25.01.2019, 07:01

Buzağılarda ıkınma


Buzağıların ıkınması hayvanı olduğu gibi, sahiplerini de çoküzen bir durumdur. Sorunun çözümü için öncelikle doğru teşhis ve ona göretedavi yapmak gerekir. Çünkü ıkınma bir belirtidir.

Ikınma birçok hastalığın ya da bozukluğun belirtisi olarakgörülür. Hiçbir zaman tek başına bir belirti değildir. Başka belirtilerlebirlikte ortaya çıkan ve diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde doğruteşhis konulabilir.

Yeni doğmuş bir buzağıda ıkınma gözleniyorsa, derhal arkasınabakmak gerekir. Doğmasal anormallik olarak bazen dışkı deliği şekillenmiyor(Atresia ani). Bu yönden durum kontrol edilmeli. Böyle bir anormalliğin çözümücerrahidir. Veteriner hekim cerrahi yöntemle anüsü açabilir.

Ikınma belirtisi ile karşımıza çıkabilecek hastalıklar;koksidiyoz, nekrotik bağırsak yangısı, kurşun zehirlenmesi, kripto enfeksiyonu,tetanoz, salmonellosis, kış ishali, karaciğer kelebekleri, karaciğer apsesi ilekombine sarılık, karaciğer bozukluğu ile ilgili beyin hasarı (HE= HepatikEnsefalopati), böbrek yangısı, rektumun tahriş olması, kanlı bağırsakhastalığı, aşırı miktarda bağırsak kurdu istilası, özellikle kahverengi kurtdenilen ostertagiaların bağırsakta bulunması, kabızlık.

Görüldüğü gibi ıkınma bize birçok hastalığı işaret etmektedir.

Başka belirtilerle ve gerekirse laboratuvar muayeneleriylebirleştirilerek teşhise gidilmelidir.

Yukarıdaki ıkınma ile seyreden hastalıkları kısaca gözdengeçirelim.

Koksidiyoz ve kripto bağırsaklardaki protozoan parazitlerdir.

Koksidiyozda ıkınma koyu renk dışkı, kanlı ishal ve susuzlukbelirtileriyle birliktedir.

Tetanoz akılda bulundurulmalıdır. Buzağılarda göbekkordonunun dezenfekte edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilir.

Hepatik ensefalopati karaciğerin hasarı, buna bağlı olaraktemizleme görevini yapamaması sonucunda zararlı atıkların, özellikle deamonyağın kana karışarak beyne ulaşması ile ilgili bir bozukluktur. Ikınmasinirsel belirtilerle, saldırganlık ve körlükle birlikte olabilir.

Nekrotik bağırsak yangısı (nekrotik enteritis) E. coli ileklostridyum perfringens mikroorganizmalarının birlikte oluşturdukları birenfeksiyondur.

Çok kesin olmamakla birlikte etkenlerin bu iki mikroorganizmaolduğu tahmin edilmektedir.

Atık akülerle temas eden hayvanlarda Kurşun zehirlenmesiolabileceği bilinmelidir.

Kanlı bağırsak hastalığında küflü yem veya silajdan gelentoksinlerle Klostridyum perfringensin beraberce hastalık yapabileceğiunutulmamalıdır.

Ikınma diğer belirtiler de göz önüne alınıp, kesin teşhiskonulduğunda uygun tedavi ile giderilebilir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@