Cadılar bayramı Pagan kültüründen gelen bir bayramdır. Söz konusu bu kutlama günümüzde eski dini köklerinden sıyrılmış ve tamamen sekülerleşmiştir.

Cadılar bayramının ülkemizde de her geçen gün popülerliği artsa da diğer ülkelere kıyasla çok da fazla kutlanmadığı için toplumumuzla tam olarak özdeşleştiği söylenemez. Özellikle Amerika’da oldukça sevilen ve benimsenen bu bayram; filmlerden, dizilerden ve oyunlardan görüldüğü üzere herkes tarafından az çok bilinmektedir. Cadılar bayramının başlangıç tarihi bilinmese de 31 Ekim tarihi günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Aynı zamanda bu tarih kışın başlangıcı olarak bilinmekte ve insanlar güneşin sembolü olarak da ateş yakmaktadırlar.

Cadılar bayramı tarihi bir hikayeye dayanmaktadır. Tek geçim kaynağı toprak olan insanlar için hasat mevsiminin bittiği tarih anlamına gelen 31 Ekim günü oldukça önemli bir gündür. Hasatları beklenenin altında kalan insanlar bunun sorumlusu olarak ölümlerinin ardından huzur bulamayan kötü ruhların olduğunu düşünmektedir. Onların inanışına göre bu ruhlar her yıl 31 Ekim’de dünyayı ziyaret eder ve herkesi lanetler. Bu yüzden insanlarda kötü ruhlar tarafından tanınmamak için maskeler takar ve ruhları korkutup kaçırmak amacıyla korkunç kıyafetler giyerler. Aynı zamanda festival boyunca insanlar kış aylarına hazırlık için kestiği hayvanların kemiklerini yakarak bu yayılan kokuyla kötü ruhları uzaklaştırmaya çalışırlar. 

cadılar bayramı

Cadılar bayramı nasıl kutlanıyor?

Cadılar bayramı kutlamalarında insanlar vampir, cadı, hayalet, iskelet gibi birbirinden değişik kostümler giyinirler ve evlerini garip veya korkunç şekiller kullanarak dekore ederler. Cadılar bayramı kutlamalarında kullanılan, kendine has ve oldukça bilinen balkabağı, baykuş, yarasa ve kedi gibi semboller toplum tarafından uğursuzluk ve kötü şansla özdeşleştirilmiştir. İnsanlar bu bayramda bir ritüel haline gelen balkabaklarını içlerini oyarak fener yapmaktadırlar. Ancak yıllar geçtikçe bu kutlamalardaki korkunç öğeler yerini eğlenceye bırakmış, hatta cadılar bayramı günümüzde artık bir çocuk bayramı haline gelmiştir. Çocuklar bu bayramda tek tek komşularının kapılarını çalarak evlerden ‘Şaka mı yoksa şeker mi?’ diyerek şeker, hediye ve harçlık toplarlar. Gençler ise birbirinden ilginç ve dikkat çekici kıyafetler giyerek maskeli partilere katılmaktadır. Bizim ülkemizde de her ne kadar şeker bayramı gibi bir çocuk bayramı havasına dönüşecek kadar benimsenmese de gençler tarafından farklı kostümler giyilerek çeşitli eğlenceler düzenlenerek kutlanılan bir bayram haline gelmiştir.