Fadime ALTANHAN/YENİGÜN - Millî Eğitim Şûrası, 7 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında bütün paydaşlarının katılımıyla  1 – 3 Aralık tarihleri arasında toplanıyor. Türk Milli Eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere toplanan Şura'nın ana temesı 'Eğitimde fırsat eşitliği' olarak belirlendi.


Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra toplanıyor. Temel eğitimde fırsat eğitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi başlıklarını görüşüleceği Şura'nın toplanmasıyla ilgili CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eleştirilerde bulundu. Gerçekleştirilecek olan toplantıya şura denmesinin doğru olmadığını dile getiren Kaya, şura olarak adlandırılması için toplantının bir hafta sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer açıklamasında, önceliklerinin eğitimde fırsat eşitliği olduğunu söylerken, "Amacımız eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden ve devasa altyapı yatırımlarından sonra artık bu konuya odaklanarak mesafe almak ve daha fazla iyileştirme imkânı sağlayabilmek. Bu bağlamda atacağımız yeni adımlarda Şûra’nın da rehberliğine ihtiyacımız vardı. Bu nedenle pandemi koşullarını da gözeterek, bölgesel düzeyden başlamak üzere mümkün mertebe geniş bir katılım sağlamaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz tüm kesimlerin görüşlerini alarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılabilecekleri kapsamlı bir şekilde belirlemek istedik. Ortak aklı işletmek ve makul olan görüşlere ulaşmak istiyoruz" dedi.

 Şûra konularıyla ilgili 22 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında internet adresi üzerinden paydaşların görüşlerini aldıklarını ifade eden Özer, "Bu platforma 32 bin 643 farklı görüş geldi. Daha sonra ülke genelinde 26 bölgede, 81 ili temsil edecek şekilde çalıştaylar düzenledik. Çalıştaylar sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, öğrenci,öğretmen, veli ve bakanlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla tamamlandı. Çalıştay bölge raporları hazırlandı. Üniversitelerden akademisyenlerimizin katılımıyla raporlar incelendi.  Diğer taraftan Bakanlığımızın genel müdürlükleri bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili raporları da değerlendirmeye alındı. Tüm bu çalışmalarda, gelen görüşler derlenerek 20. Milli Eğitim Şûrası Hazırlık Belgesi düzenlendi. Söz konusu belge, tartışmaları kolaylaştırmak üzere Şûra’ya katılacak tüm üyelere gönderildi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar en geniş kapsamlı bir katılımı sağlamayı hedefledik.1-3 Aralık’ta Ankara’da davetli üyelerle birlikte toplanacağız. Hazırlanan taslak öneri maddeleri, Şûra’da ilgili komisyonlar marifetiyle daha fazla olgunlaştırılacak. Komisyon çalışmaları sonrasında belirlenen öneri maddeleri tüm üyelerin katılımıyla cuma günü son oturumda tartışılarak oylanacak" dedi.

7 yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası hakkında konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, gerçekleştirilecek toplantının şura olarak adlandırılması için bir hafta sürmesi gerektiğini savunurken, Milli Eğitim Şurası'nda yer alan maddelerin eğitim içinde bulunduğu duruma dair bir gündem maddesi olmadığını söyledi. CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, açıklamasında şunları dile getirdi:


 "Şura demek doğru değil"

7 yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası hakkında konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "7 yıl aradan sonra bir şura toplayacağız dediler ama bu toplantı şura olmaktan öte birşey. Bu toplantının birinci gününde bir saatlik bir çalışmaları var. İknici gün 7 saat üçüncü gün ise 2 saatlik bir çalışma yapılacak. Bunun şura olabilmesi için bir yıl önceden hazırlıklara başkanması ve yapılan toplantının bir hafta sürmesi gerekir. Ne yazık ki üzülerek gördüğüm tablo bugün şura başlıyor dediler ama gündemde birşey yok" dedi. Kaya, ilk gün sadece 18.30'da Divan Kurulu toplantısı var. Buna şura denmez, olsa olsa Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla bir toplantı yapıyor diyebiliriz. Çünkü bu toplantıya birçok kurum davet edilmedi, davet edilenlerin de bir kısmı katılmadı. Şura da bir yıl önceden il ve ilçelerde bir toplantı yapılır. Bu toplantılardan süzülen görüşler merkeze gelir ve şurada bir hafta boyunca her bir konu başlığında uzmanlar ve çağrılan şura katılımcıları tartışmalarını yaparlar ve bir haftanın sounuda bir sonuç bildirgesi hazırlanır. Ama bunların hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buna şura demek pek doğru değil. Bir toplantı yapacaklar" dedi.
 "Yapılan toplantının da eğitimin sorunlarını çözmeyeceği aşikardır" diyen Kaya, "Eğitimde fırsat eşitliği diye bir konu başlığı var. 20 yıldır iktidarda olan bir parti eğer fırsat eşitliliğini gündeme alıyorsa, eğitimde bir fırsat eşitsizliği var ve bunu kabul ediyordur. 20 yılda bu eşitsizliği yaratanların bunu ortadan kaldırma şansı yok. Dalayısıyla ben bu toplantının Milli eğitimin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velililerin sorununu çözeceğine inanmıyorum. Sorunun kaynağı olanların sorunu çözme şansı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Amacı cemaatlerin ihtiyacını karşılamak"


Milli Eğitim Şurası'nın yasaya göre 3 yılda bir toplanması gerektiğini belirten Kaya, "7 yıl aradan sonra toplanmasının sebebi, Şura'nın sekreterya görevini yürüten bir Talim Terbiye Kurulu var. Bu Kurulu'n başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Mahmut Özer bakan olduktan sonra değiştirdi. Bence bu toplantının sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi cemaatler ve vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bir toplantı. 7 yıl sonra yapılmasının nedeni bu. Çünkü eğitimin içinde bulunduğu druma dair bir gündem maddesi yok. Mesela pandemi ve pandemi koşullarında yaşanan problemler gündem maddesi içerisinde yok. Eğer gerçekten 7 yıl yapılmamış ve şimdi yapılıyorsa pandemi  ve pandemi koşullarında yaşanan sorunların da yer alması gerekmiyor muydu? Böyle bir gündem maddesi yok. Bu da bize gösteriyor ki, eğitim dünyasının, eğitimin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir şura değil" açıklamalarında bulundu.

"81 ilde çalışma yaptık adına çalıştay dedik"

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Milletvekili Yıldırım Kaya, "7 bölgede 81 ili kapsayan eğitim toplantıları yaptık. 27 Kasım'da yaklaşık 60 katılımcıyla eğitim fakültelerinden hocalarımızın, sendikaların öğrenci temsilcileri, öğrenci veli temsilcileri ve farklı görüşten sendikalarında görüşlerini alarak 2. Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı yaptık. Bu çalıştayımızın 4 temel başlığı vardı. Temel eğitim hakkı, yüksek öğretim ve istihdam politikaları, öğretmen yetiştirme politikası, mesleki ve tenik eğitimin sorunları ve çözüm önerileri, 7 bölgede 81 ilde alltan çalışmaları yaptık. Nihayetini 27 Kasım'da bir çalıştay olarak ortaya koyduk. Bizim adını şura deme şansımız yok çünkü şuranın bir hafta yapılması lazım. Biz bile 81 ili kapsayan alt toplantıları yapmamıza, tüm üniversite çevrelerini de katmamıza rağmen adına çalıştay dedik. Çünkü şura dememiz için bunun en az bir hafta yapılması lazım" diye konuştu.

"Kendilerini bu toplantılarla avutmasınlar"


 Öğretmenlerin ve öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nda çözüm beklediklerini dile getiren Kaya,"20 milyon öğrenci, bir buçuk milyon öğretmen ve atanmayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çözüm bekliyor. Bir an önce bu çözüme ilişkin somut adımlar atsınlar. Kendilerini bu tür toplantılarla avutmasınlar" ifadelerini kullandı.