11.03.2017, 06:59

Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı

Doğru bir teşhis ile doğru dozda ve doğru zaman dilimindekullanılan antibiyotikler olumlu sonuç verirler.

Hayvanım hasta oldu, hangi antibiyotiği kullanayım?

Bu sorunun cevabı bazıları için gayet basittir. Daha öncekullanılmış bir antibiyotiği kullanabiliriz. Ama; gerçek böyle değil.

Eğer geriye dönersek görürüz ki; antibiyotik kullanmayıgerektiren her vaka sürü yönetimi ve koruyucu hekimlik ilkelerinden bazılarınınihmal edilmiş olduğunu gösterir.Bunun arkasında ise çoğunlukla bilgisizlik,bazen de tasarruf (!) yatar.Halbuki "az tamah, çok zarar getirir"hayvanların sağlığıyla "kumar" oynarsak, kaybeden her zaman bizoluruz.

Antibiyotikler zorunlu kalındığında kullanılırlar ve büyükyararlar elde edilir. Ancak;aynı hataları tekrar yapmamak için her zaman"biz buraya nereden geldik?” sorusunu sormak şarttır.

Bilindiği gibi; ilk keşfedilen antibiyotik penisilindir.Çokyararları görülmüş ve halen kullanılmakta olan bu antibiyotik, sadece grampozitif bakterileri öldürür.Gram negatif bakterileri öldürmez.Bu arada hemenekleyelim. Gram bir boyama yöntemi.Gram boyasını içine çeken mikroplara grampozitif, içine almayan mikroplara ise gram negatif adı verilir.En ünlü gramnegatif bakteri ise E.coli.

Keçilerin bir hastalığı var.Keçi ciğer ağrısı. İlk defaenjektabl oksitetrasiklin preparatları piyasaya çıktığında bu hastalık üzerindeçok iyi sonuçlar vermişti. Keçileri o güne kadar kırılan keçi sahipleri builaca "Keçibaş ilacı" adını vermişlerdi.Yani; "Keçilerin başilacı" anlamında. Daha önce penisilin grubu ilaçlar bu hastalıkta işeyaramıyordu.

Pasteurella enfeksiyonlarına karşı çok iyi sonuçlar verenbir antibiyotiği kullanıp bu sefer iyi sonuç alamayan birisi"çalışşşmıyo!" kanaatine varabiliyor.

Çünkü; bu sefer öksürük mikoplazma ile ilgili.. Çok büyükaraştırmalar ile çok büyük bütçeler ile, uzun zaman harcanarak ortayaçıkarılmış bir antibiyotik bir bilgisizin elinde "çalışmaz"halegelebiliyor.

Gelelim süte geçmeyen antibiyotiklere; süte geçmeyenantibiyotik olmaz. Sadece süte geçmeyen doz olur.Önerilen doz aşılırsa o dasüte geçer. Sefalosporin grubu antibiyotikler bu şekilde öneriliyorlar.Aşılarındozlarında ise "kavga"çıkıyor. Önerilen dozun 2 katına çıkılmasıdurumunda süte geçen antibiyotik süte geçmesi sebebiyle problemyaratıyor.Hâlbuki mikrop kırıcı etkisi yönünden daha etkin oluyor.

Bütün bunlara bakarsak; antibiyotik kullanımı bir bilgiişidir. Gelişi güzel kullanımlar doğru sonuç vermez.

Ayrıca; antibiyotiklerin geçimsizliklerini göz önüne almakşarttır.

Genel bir bilgi vardır. Bakterilerin çoğalmasını önleyen antibiyotikler, yani bakteriostatiketkili antibiyotikler, bakterileri öldüren (bakterisit) antibiyotiklerlebirlikte kullanılmazlar.

Sonuç olarak, öncelik her zaman sürü yönetimi ve koruyucuhekimlikte olmalı, antibiyotik kullanımına gerek duyulmayacak kadarbiyogüvenlik önlemleri göz önüne alınmalıdır. Yine de antibiyotik kullanımınaihtiyaç duyulursa seçilen antibiyotiğe veteriner hekim karar vermelidir.

Laboratuvar tahlilleri sonucunda belirlenenmikroorganizmalara karşı etkin antibiyotikler rapor edilmektedir.

Ancak; bu mikroorganizmaların bazıları laboratuvarda bazıantibiyotikler tarafından öldürülse bile, gerçekte vücut içerisindeki dokulardaaynı başarı elde edilememektedir.

Laboratuvar raporuna göre kullanılan bir ilaç vücutta aynısonucu vermeyince hemen ilacın etkinliği sorgulanmaktadır.

Hayvan sahipleri antibiyotiklere gereğinden fazlagüveniyorlar.Belki de o yüzden koruyucu önlem olarak yaptığımız önerileridikkate almıyorlar. "Bir sorun olursa, antibiyotik var, kullanırız,düzelir" diye düşünüyorlar. Ama bana gelen sorular böyle olmadığınıgösteriyor. "Ne yaptımsa bir türlü düzelmedi" diyorlar. Bu aslında"antibiyotiklerden antibiyotik beğendim. Biri iyi etmese, ötekinidenedim" anlamına geliyor.

Sonuçta önerilerimizin hiçbirinin yapılmadığı ortayaçıkıyor. "Ne yaptıysam baş edemedim" demek aslında "yapılmasıgerekenleri yapmadım, ama, sonra ineğim hasta olunca, paraya da kıydım çeşit,çeşit antibiyotikler aldım. Yine de sonuç iyi olmadı" anlamında.

Antibiyotiklere güvenerek, bilinen, önerilen korumatedbirlerini almamak büyük hatadır.

Tam zamanında, gerekli dozda, gerekli zaman diliminde, doğruteşhis ile, veteriner hekim tarafından kullanılan antibiyotiklere güvenebiliriz.Daha iyisi ise; antibiyotik kullanımının arkasındaki sebepleri koruyucuhekimlik ve doğru sürü yönetimiyle yok edebiliriz.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@