27.03.2015, 22:00

Çiftliklerde çalışanlar

Başarılı işletmelerin en önemli faktörü “insan”dır. Çalışanları eğitmek ve işte kalmalarını sağlamak başarı için başlıca koşuldur. İşletmelerde bazen insanları yönetmekten, inekleri yönetmeye fırsat kalmaz.

ABD’deki sığırcılık işletmelerinde birçok konu halledilmiş olmasına rağmen, çalışanların yönetilmesi konusunda halen zorluklar olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de büyük kapasiteli işletmelerin kurulmasıyla insan ihtiyacı, özellikle bilgili ve sadık çalışan ihtiyacı günden güne artmaktadır. ABD deki çiftlik sahipleri bu yüzden “insan yönetme becerileri” kurslarına ve psikolojik eğitimlere katılmaktadırlar. Orada uygulanan bazı konuları aktarırsak, bizim de işimize yarayacaktır.

ABD’de öncelikle, çalışanların verimliliğini nasıl geliştiririz, çalışanı nasıl motive ederiz? diye düşünüyorlar. Bu konuda çalışana işiyle ilgili yetki ve sorumluluk vermenin önemi ortaya çıkıyor. Neyi, nereye kadar yapabileceğini çalışana bildiriyor ve yazılı talimatla belirtiyorlar.

ABD’li çiftlik sahiplerinin bir problemi daha var. Farklı dil. Çünkü çalışanlar Meksikalı.

O yüzden talimatların iki dilde birden yani hem İngilizce hem de İspanyolca yazılması gerekiyor. Birçok çiftlik sahibi veya yöneticisi İspanyolca kurslarına gitmek zorunluluğu hissediyor.

 

Çalışanlar çiftlikten neden ayrılır?

Başta akla hep maaş, para geliyor. Ama; yapılan araştırmalar diğer konuların öne çıktığını göstermiş.

Çiftlikte çalışan, takımın bir parçası olamadığını gördüğünde ayrılıyormuş. Yani çalışanda bir “aidiyet duygusu” oluşturmak gerekiyor. Çalışanın yaptığı işle ilgili bilgisi eksikse, iletişim eksikliği, yaptığı işle ilgili saygı eksikliği, alet ve malzeme eksikliği varsa, çalışan geleceği için kendini güvende hissetmezse çiftlikten ayrılıyor.

Bunun için önerilen, önce işe uygun adam alma yöntemi. Örneğin; sabırsızlığıyla bilinen birini doğum padoğunda görevlendirmemek gibi. ABD’deki eğitimlere göre; çiftlikte mutlaka bir yönetim şeması bulunmalı. Çiftlik sahibi yönetim şemasındaki silsileye uygun olarak direktif vermeli veya hesap sormalı. Zaman zaman bölümlerle toplantı yapmalı.

Örneğin; periyodik olarak sağımcılarla toplantı yapmak, formeni, çalışanları ve gerekli kimseleri toplantıya almak yararlı olabilir. Gerekli kimseler dışarıdan birisi veya çiftlikte başka bölümden bir çalışan da olabilir. Sağımcıların toplantısına veteriner hekimin çağrılması yerinde olur.

Psikoloji ve insan yönetiminde ismin çok büyük önemi olduğunu belirten ABD’li işletme sahipleri elemanların mutlaka üzerinde isimleri yazılı gömlekler giymelerini istiyorlar.

Böyle gömleklerden birkaç adet yaptırıyorlar.

Diğer yandan eski elemanın da eğitimini sürdürmenin, arada bir yaptıklarıyla, bilgilerinin gözden geçirilmesinin önemini vurguluyorlar.

 

Çiftlikte çalışan ne bekler?

Böyle bir çalışmada ortaya çıkanlar şunlar;

Doğru görev tanımı: Kime hesap veririm? Performansım nasıl? İyi performansın ödülü var mıdır? Çiftliğimiz nereye gidiyor? İşim devam edecek mi?

Çalışanların işletmelerde tutulması için gerekli olanlar ise şöyle sıralanıyor;

Oryantasyon, işe adapte olma, işi öğrenme, eğitim ve geri bildirim.

Eğitimde mutlaka çalışana görevi anlatılmalı ve neden böyle yapması gerektiği de açıklanmalı, geri bildirim ve değerlendirme yapılmalı, çalışanlar dinlenmeli, destek gereken yerler saptanıp, destek verilmeli. Çalışana karar verme, becerilerini geliştirme ve yeni beceriler elde etme olanakları verilmeli. Çiftlikte her bölümün yazılı standart işletim modelleri olmalı. Geri bildirimler pozitif veya negatif olabilir, ama, kesinlikle spesifik olmalı.

Geri bildirimler negatif olduğunda “sıra dayağı” veya “bölük cezası” biçiminde değil, kişiye özel olmalı.

Standart işletme modelleri belli zamanlarda gözden geçirilmeli, güncellenmeli.

İletişimin önemi unutulmamalı, çalışanlar can kulağıyla dinlenmeli. Cevaplar uygun bir dille verilmeli. Uygun sorular sorulmalı. Orta yol bulunmaya çalışılmalı. Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklar saptanmalı ve giderilmesi için gayret gösterilmeli.

ABD’de en çok üzerinde durulan konular bunlar. Sonuçta çiftliğin başarısı için yapılması gerekenleri sıralayan çiftlik sahipleri şöyle diyorlar; people, people, people. Yani; insan, insan, insan.

Ülkemizde de bu konu gündemdedir ve önemi her geçen gün artan bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Onların deneyimlerinden yararlanmalıyız.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@