27.01.2018, 07:30

Çok bilinmeyenli denklem 

Çok bilinmeyenli denklem 

Şu kadar sağmal inek alsam, inekçiliğe başlasam, kârlı bir iş yapmış olur muyum?
Bu soru ile defalarca karşılaştım.
Yanıtlaması çok zor bir soru !
 Tam anlamıyla "çok bilinmeyenli bir denklem"
Öncelikle beş bilinmeyenli denklemi çözmek lazım.  Onları yanıtlayabilirsek, sonra diğer sorulara geçebiliriz.
1- Kaba yem
2- Kredi, özsermaye
3- Döl verimi problemleri
4- Buzağı kayıpları
5- Çeşitli hastalık ve kayıplar. 
 
İnekçilik yapmaya niyet eden girişimci kaba yemin bir kısmını veya tümünü kendi sağlayabilecek midir ?
İşletmeyi kurarken kredi kullanılacak mıdır? Kredi, özsermaye oranı nedir?
Bazı girişimciler, örneğin; Simmental ırkını seçenler "sadece buzağı bana kâr olarak kalsa yeter" diye düşünüyorlar.  Çünkü Simmental buzağılar, ülkemizdeki son duruma göre,  iyi fiyatlara satılabiliyor.  
Böyle olunca döl verimi ve buzağı kayıplarıyla ilgili 3. ve 4. maddeler önem kazanıyor.
"Sadece buzağılar bize kalsa" diye düşünürken, ya onları da kaybedersek!
Olumlu düşünerek başlamak  hoşumuza gitse de, riskleri gözardı etmeden işe başlamak daha iyi sonuçlar veriyor.
Beşinci maddede hastalık ve kayıplardan söz ediyoruz.  Hastalıkla uğraşmadan,  tedaviye değil, koruyucu hekimliğe para harcayarak çiftliği yönetmek şarttır.
Gelelim denklemin kalan kısmına.
Seçilecek ırk çok önemli.
Örneğin;  Simmental ırkı cüssesine göre, diğer ırklardan daha çok yem tüketen, özellikle  kaba yeme çok ihtiyaç duyan bir ırktır.  Süt verimi düşük kalırsa, tabii ki; bir litre sütün maliyeti yüksek olacaktır.
Diğer yandan yeterli ve dengeli yem alamayan bir ineğin döl verimi de aksayacaktır.
Barınak koşulları aslında koruyucu hekimliğin başladığı noktadır.  Kuru, temiz, konforlu, havadar barınaklar sağlanamaz ise meme ve rahim yangıları, solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok sorunla karşılaşırız. 
Sütü nasıl pazarlayacağımızı baştan düşünmek gerekir.  Perakende ve iyi fiyata süt satabilecek miyiz ?
Bu pazarlama yöntemi bizim için sürdürülebilir bir durum mudur ?
Bütün bunlar girişimcinin elinde olan, doğru yapması gereken işlerdir.  
Girişimcinin elinde olmayan işler de söz konusudur. 
Piyasadaki fiyatlar, yem fiyatları, süt fiyatları ve canlı hayvan fiyatları.  Ayrıca; devlet destekleri.Bunlar iyi olursa girişimci için olumlu, ama ya kötü olursa!
Görüldüğü gibi birçok sorun var.
Kesin yanıtları ise yapılınca ortaya çıkıyor. Fakat denemesi bedava değil. O yüzden girişimcilerin durumu her cepheden ele alarak, iyi düşünerek, gerçekçi yaklaşımlarda karar vermeleri şarttır. 
 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@