30.10.2020, 05:24

Cumhuriyet neydi?

Hangisi… 1909 yılında Arnavutluk’ta isyan çıkmıştır. Selanik'teki 15. Numune Topçu Alayı Kumandanı olan "Von Anderlin" bu isyanı bastırmakla görevlendirilmişti. Von Anderlin adlı kumandan, bu isyanı Osmanlı güçlerinin sayesinde bastırmayı başarmıştır.

Hangisi…

1909 yılında Arnavutluk’ta isyan çıkmıştır. Selanik'teki 15. Numune Topçu Alayı Kumandanı olan "Von Anderlin" bu isyanı bastırmakla görevlendirilmişti. Von Anderlin adlı kumandan, bu isyanı Osmanlı güçlerinin sayesinde bastırmayı başarmıştır.

Arnavutluk isyanının bastırılmasından sonra Von Anderlin, yaptığı konuşmalarında şöyle diyordu:

-Arnavutluk isyanını bastıran Osmanlı ordusu şerefine içelim…

Bu konuşma karşısında o anda Türklük ruhu kabaran Mustafa Kemal, hemen söz alıp şu karşılığı verdi:

-Zaferi kazanan Osmanlı ordusu değil, Türk ordusu’dur!.. Bir gün gelecek Türk ordusu, Türk varlığını, Türk istikbalini kurtaracaktır! İşte o vakit sevineceğiz! İftihar edeceğiz! İşte o zaman Türk ordusu görevini tamamıyla yapmış olacaktır!

(Ali Bektan’ın “Atatürk ve Kehanetleri” kitabından)

***

BEKLENEN SONUÇ

Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu. Kalabalık bir halk kitlesi iskelede etrafını çevirmiş bulunmakta idi. Bir kadının, elinde bir kağıtla Atatürk’e yaklaştığı görüldü. Zayıf bir kadındı. Ata’nın yolunu keserek titrek bir sesle seslendi:

-Beni tanıdın mı oğul? Ben sizin Selanik’ten komşunuzdum. Bir oğlum var: Devlet Demir Yollarına girmek istiyor. Siz onu alsınlar demiştiniz. Fakat müdür dinlemedi.Oğlumu işe almamış. Ne olur bir kere daha söyleyiniz.

Atatürk’ün çelik bakışlı gözleri samimiyetle parladı. Elleriyle geniş jestler yaparak ve samimiyetle yüksek sesle şöyle cevap verdi:

-Oğlunu almadılar mı? Ben salık verdiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş.

Çok iyi yapmışlar. İşte cumhuriyet böyle anlaşılacak.

Kadın kalabalığın içinde kaybolmuştu. Ve Atatürk adeta kendinden geçercesine dolu bir sesle şöyle diyordu:

-İşte cumhuriyetten beklediğimiz sonuç!

(Atatürk Anıları Hanri Benazus’un kitabından/ Hulusi Köymen’in anısı…)

Bir ülke nasıl yönetilmeliydi?

Sahi Cumhuriyet neydi?

Yorumlar