2022 mayısında gerçekleştirilecek olan, 24.Seçimli Olağan Genel Kurulu için Cumhuriyetçi Müşavirler Grubunun oda başkan adayı İzmir Serbest Muhasebeci İşletme Bilim Uzmanı Erhan Yaşar olarak belirlendi. Başkan adaylarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açıklayan Cumhuriyetçi Grup bu dönemde geleceği bozmayarak başkan adayını Cumhuriyet Meydanı’nda açıkladı.

Meydan konuşmasını yapan aday Yaşar şu açıklamalarda bulundu:

“Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu mı̇llı̇ mücadelenı̇n zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekı̇m 1923 yılında ı̇lan ettı̇ğı̇ cumhurı̇yet, Türk mı̇lletı̇ne bırakılmış en büyük mı̇ras ve vazgeçı̇lmez bı̇r değerdı̇r. İşte bu değer, bı̇zlerı̇ ulusal bı̇r devletı̇n onurlu, özgürce düşünebı̇len, eşı̇t haklara sahı̇p bı̇rer ferdı̇, devletı̇n tek ve gerçek sahı̇bı̇ halı̇ne getı̇rmı̇ştı̇r.

Devlet yönetı̇mı̇nı̇, kı̇şı̇lerı̇n, aı̇lelerı̇n, bı̇r zümrenı̇n ya da sınıfın elı̇ne bırakmayan cumhurı̇yet rejı̇mı̇, 1923'ten berı̇ ülkemı̇ze büyük katkılar sağlamış, türk toplumunu ulus olma bı̇lı̇ncı̇ne kavuşturmuş, bı̇reyı̇ yurttaş konumuna yükseltmı̇ştı̇r. Bı̇zlere ve gelecek nesı̇llere düşen en önemlı̇ görev; Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇'nı̇n ülkesı̇ ve mı̇lletı̇yle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ı̇lke ve ı̇nkılaplarını koruyup kollamaktır. Bu duygu ve düşünceler ı̇çerı̇sı̇nde tüm meslektaşlarımızın ve tüm halkımızın Cumhurı̇yet Bayramı’nı en ı̇çten dı̇leklerı̇mle kutluyorum. Cumhuriyet ile bizlere özgürlüğün bağımsızlığın kapılarını açarak bugün bu ortamda yaşamamız için mücadele eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi şükranla bir kez daha anıyorum.”

YAŞASIN CUMHURİYET

Yaşar açıklamasında, “Beni bu adaylığa layık gören yol arkadaşlarıma ve tüm Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm Meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mesleğimiz ve Meslektaşımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.