Güney Kafkasya’nın barut fıçısı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır çatışma konusu olan Dağlık Karabağ’da son günlerde yine hareketli günler yaşanmaktadır. Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan II. Dağlık Karabağ Savaşı’nın birinci yıldönümünün hemen ertesinde bölgeden yine sıcak çatışma haberleri gelmeye başladı. 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Ermenistan’ın Syunik Bölgesinde çatışmalar yaşanmıştır. Syunik Bölgesi doğu-batı koridorunda stratejik öneme sahip olan Zengezur Koridorunun bulunduğu bölgedir. Azerbayca’ın Nahçıvan ile doğrudan kara bağlantısını sağlayacak hatta Bakü’yü Kars’a karayoluyla bağlayacak olan bu koridor, Azerbaycan için çok önemli. Bugün Ermenistan sınırları içinde olan Zengezur koridorunu, Azerbaycan kendi sınırlarına dâhil etmekten ziyade stratejik ve jeopolitik önemiyle değerlendirmektedir. Zengezur konusunu bir başka yazımızda detaylı olarak ele almak üzere Azerbaycan - Ermenistan çatışmasına yeniden dönecek olursak; iki ülke sınırındaki çatışmalar aslında Mayıs 2021’den bu yana aralıklı olarak devam etmektedir. Rus Barış Gücünün konuşlandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki küçük çaplı çatışmalar yine Moskova’nın arabuluculuğuyla durdurulmaktadır.

Bakü esasen Ermenistan sınırındaki konumunu güçlendirmek istemektedir. II. Dağlık Karabağ savaşından sonra 5 yıl süreyle iki ülke sınırına konuşlanan Rus Barış Gücünün buradaki süresi uzatılır mı bilemiyoruz ancak; Bakü (şimdilik) kalan 4 yıllık süreyi iyi değerlendirmek istemektedir. Rus Barış Gücünün sınırdan ayrılmasıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin yeniden gerginleşmesi ihtimaline karşı Bakü, karşılıklı müzakere gücünü arttırmak istemektedir.

 Sınırdaki küçük çaplı çatışmalarda her iki ülke de karşılıklı olarak birbirini sorumlu tutmaktadır ancak bununla birlikte Erivan, halen 44 Gün Savaşı’nın yenilgisinin getirdiği ağır ekonomik ve siyasi koşullarla baş etmekte zorlanmaktadır. Erivan Batı yanlısı hükümetiyle her ne kadar halen Batının desteğini alacağını düşünse de bugün Ermenistan politikasında Rusya’nın etkisini daha fazla görmek mümkündür. Bu noktada Moskova, bölgede yeniden büyük çaplı bir çatışmaya izin vermeyecektir. Diğer yandan, Rusya, KGAÖ çatısı altında ortak hareket ettiği Kazakistan ve Kırgızistan ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki artan işbirliği nedeniyle Güney Kafkasya’da Ermenistan’ın yol açacağı bir çatışmanın tarafı olmak istemeyecektir.