Demans bir diğer bilinen adıyla bunama; düşünmeyi, hafızayı, sosyal becerileri etkileyen semptomları tanımlamaktadır. Hastalık kişilerin becerilerinde, düşünme ve hafıza yetilerinde gerilemeye sebep olmaktadır. Tıp alanında birden çok türleri bulunan hastalığın en çok bilinen ve görülen türü Alzhemir demansıdır. Demans genellikle hafıza kaybıyla ilgilidir fakat hafıza kaybı yaşayan her kişi demans değildir. Gelişimine ve nedenine bağlı olarak bazı demans belirtileri sayesinde önlenebilmektedir. 

Demans Belirtileri Nelerdir?

Demansın türleri farklı belirtilerle kendini göstermektedir. Bazı türler belirtilerini kısa bir zaman içerisinde gösterirken; bazıları da uzun bir sürece yayılmaktadır. Hastalığın belirti gösterdiği evreler de hastalığın tedavisi için önem taşımaktadır. Bu hastalık her evrede farklı belirtiler ile kendini gösterebilir. Özellikle, erken evre belirtilerin göz ardı edildiği bir dönemdir çünkü bu evre belirtiler çok yavaş ilerler ve her durumda kendisini göstermez. Demans nedeniyle gözlemlenen belirtilerden en yaygın olanı; yeni bilgilerin kısa bir zaman içerisinde unutulmasıdır. Bunun yanı sıra, kişiye hastalık tanısının konulabilmesi için aşağıda belirtilen işlevlerden birkaçında gerileme gözlenmesi gerekmektedir. 

Erken evre demans belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir:

 • Daha öncesinde gidilen bir yerde kaybolma durumu,
 • Hastanın hangi günde, hangi ayda ve hangi yılda olduğunu unutması. Zamanı takip edememe durumunun oluşması,
 • Kısa bir süre içerisinde edinilen bilgilerin unutulması. Örneğin: yeni tanışılan kişilerin isimlerinin unutulma durumu.

Yavaş yavaş ilerleyen hastalık orta seviyeyi oluşturmaktadır. Bu seviyede belirtiler; net ve sık bir durumda görülmektedir. Hasta olan kişi durumdan etkilenmeye başlar. Orta evre demans belirtileri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kişilerle iletişim kuramamak,
 • Yaşanılan evin içinde kaybolmak,
 • Kendi kişisel bakımını yapamama durumu,
 • Bazı durumlarda yardıma muhtaç kalmak,
 • İnsanların isimlerini unutmak.

Hastalığın en tehlikeli evresi geç evre dönemi oluşturmaktadır. Bu evre görülen belirtiler hastaya yerleşmiştir ve sürekli olarak görülmektedir. Geç evre döneminde sıklıkla görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Zaman ve mekân algısını kaybetmek,
 • Yürümede zorluk yaşamak,
 • Saldırgan davranışlarda bulunmak,
 • Hastanın aile bireyleri hatırlamaması.

Hastalık engellenebilir mi?


Yaşlılıkla beraber kendini gösteren bir hastalık olan demansı önlemenin bilinen kesin bir yolu bulunmamakla beraber bazı yöntemlerle hastalığın başlaması yavaşlatılabilir. Bu yöntemlerden bazı şu şekildedir:

 • Sigara içmemek,
 • Zihni aktif tutmayı sağlamak,
 • Vitamin açısından zengin olan besinleri tüketmek,
 • Dengeli beslenerek, spor yapmak,
 • Uyku düzenine dikkat etmek.