06.12.2019, 07:11

Dinde yapılan yanlış yorumlar

Bugün dünya artık 14 asır evvel ki yaşamdan çok çok farklı bir yaşam içinde. Bir kere iletişim imkanlarının gelişmiş olması sebebiyle insanlar, dünyanın öbür ucunda da olsa birbirinden anında haberdar olabilmektedir.

Bugün dünya artık 14 asır evvel ki yaşamdan çok çok farklı bir yaşam içinde. Bir kere iletişim imkanlarının gelişmiş olması sebebiyle insanlar, dünyanın öbür ucunda da olsa birbirinden anında haberdar olabilmektedir. Bu sebeple diğer toplumların, diğer insanların nasıl yaşadıkları herkesce bilinir ve görülür. Bir kısım toplumlar çok rahat ve serbestce yaşarken, bir kısım toplumların haklarının elinden alınması, dini baskı altında tutulması,bazı davranışları yapmaya zorlanması,dine olumlu bakmamayı doğurabilir.Kişiler din aracılığı ile ellerinden bazı haklarının alındığını gördükçe, diğer toplumlara imrenir duruma gelebilir. Bunlar da sonuçta insanların dinden uzaklaşmalarını sağlayabilir.
  Ancak biz şuna kesin olarak inanıyoruz ve Kur'an’da görüyoruz. İslam dini, kişilere insanca yaşama hakkını verme dışında başka bir düşünce de değildir. Birbirinizi rahatsız etmeyin, kimsenin malına, canına zarar vermeyin, kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için de istemeyin diyen İslam Dinidir. Ayetlerde gördüklerimiz bunlardır. Eğer siz kalkar da kişinin üzerine C. Allah’ın emrettiğinden daha çok şey bindirmek isterseniz, ya da bazı haklarını ellerinden alırsanız. Mesela kadınlara şahitlik konusund, “iki kadın bir erkek yerine geçer derseniz veya kadınların araba kullanmaları günahtır derseniz (ki bunlar doğru şeyler değildir) kadınları dinden soğutur ve uzaklaştırırsınız. Erkeklerle de ilgili bir örnek verelim. Siz kalkar da namaz kılmayanın tuttuğu oruç kabul olmaz derseniz İslamiyet’e zarar verirsiniz.
  Yapılacak tek şey, Kur'an ve Hadislere bağlı kalarak günümüze göre, akıl ve mantık çerçevesi içinde bir yorum yapmaktan ibarettir. Bugüne kadar bazı yazar ve din adamlarımız bunu yapamadılar ve insanlarımızı dinden uzaklaştırdılar. Delilimiz,yapılan anketlerdir. Aşağıda arz edilen anket sonuçlarına baktığımızda ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.

İNSANLARIN DİNDEN SOĞUYACAKLARI
YAPILAN ANKETLERDEN DE ANLAŞILMAKTADIR

  Benim bir araştırmam yok. Ancak Max isimli bir şirketin bu konuda yaptığı bir araştırma var. İsterseniz o anket şekline dönüştürülen  araştırmaya bir göz atalım. Bu araştırma bizlere, insanlarımıza ve tabi ki izleyicilerimize Müslüman Türk halkının şu anda görünümü hakkında güzel bir bilgi verecektir. Yapılan bu araştırmadan aldığım bazı soruları ve cevaplarını olduğu gibi aktarmakta yarar görüyorum. Bu sonuç bir gazetede yayımlanan anket sonuçlarıdır. Sorular ve cevapları şunlardır:
  1) Camiye hangi sıklıkla gidersiniz? Katılanların  % 32'si camiye Cuma ve Bayram günleri giderim diyor. % 13'ü de ara sıra vakit namazları için camiye giderim diyor. Demek ki normal zamanlarda camiye gidenlerin sayısı, %13'ü ancak buluyor. % 87'si ise, normal vakitlerde camiye gitmiyor. Ancak bir de Bayram namazlarında ve Cuma günlerinde camiye gidenler var. Sadece Cuma ve Bayramlarda  camiye giderim diyenleri de bu işin içine dahi edersek, camilerimizi bilen, tanıyan, namaz için ziyaret eden insanlarımızın toplam oranı  %45'ü ancak buluyor. Ama toplama dahil ettiğimiz %32'lik kısım diğer beş vakit namazı kılmak için camiye gitmiyor. Sadece bayram namazlarında ve Cuma namazlarında camiye gidiyor. Onu da düşünmek zorundayız. Ankette görülen sonuç  budur.
  2) Camiye hiç gitmedim diyenlerin oranı ise %32 dir. %13 de çekindiği için cevap vermek istemiyor. Yorumcu bu % 13'ü de hiç gitmem diyenlere dahil ediyor. Sonuç olarak camiye hiç gitmeyenlerin oranı,% 45 e ulaşıyor. Camiye Cuma ve Bayramlarda gidenle, hiç camiye gitmeyenlerin sayısı eşit görünüyor.
  3) 5 vakit namazımın 5 vaktini de camide kılarım diyen bir tek kişi çıkmıyor. Ortaya çıkan bu oran çok düşündürücü.Türkiye’nin yaklaşık  % 45'i  camiye hiç gitmiyor. 5 Vakit namazını da camide kılan tek bir Allah’ın kulu yok. Belki sadece  cami hocaları ile müezzinler 5 vakti de camide kılıyor olabilirler. Ama vatandaşların beş vakti camide kılma oranı da bu sıfırı gösteriyor.Görünen budur. 
  4) Bu ankette, ülkemizde beş vakit  namazını kılanların oranı ise %22 olarak görünüyor. %78'i ise beş vakit namazını kılanlara dahil değil. Hemen şunu ilave edelim, bu oranı çok daha düşük gösteren araştırmalar da var.
  Bu ankete göre Türkiye nüfusunun yarısına yakını camilerimize gitmiyor. Bu durumun ortaya çıkmasında, zorunlu eğitim safhasında dini bilgilerin öğretilmesine gerekli önemin verilmediği yanı sıra, dinden uzaklaştırıcı, dinden soğutucu tutumların da rolü olduğu kanaatindeyim.Bunu düşünmek ve görüntüyü daha iyi yapabilmek için ne yapmak gerektiğini de  yine çok iyi düşünmek gerekir.
  Dinimizin halk arasındaki görüntüsünü daha iyi anlayabilmek için yapılan bu anketin diğer araştırma dallarına da bakmamızda fayda olduğu için, anketin araştırma konusu olan diğer dallarına da bakalım diyorum.
ANKETTEKİ KUR'AN VEYA KUR'AN’IN 
MEALİNİ OKUMA ORANI NEDİR?
  Bu anketteki sonuçlara  göre evlerinde Kur'an olan ailelerİn oranının da şöyle olduğu anlaşılıyor.
1) Katılanların %57'si evlerinde Kur'an olduğunu söylüyorlar. % 43'ünde yok olduğu anlaşılıyor.
2) Katılanların %33'ü evlerinde Kur'an’ın olmadığını söylüyor.%10'u fikrini söylemiyor. Araştırmacı bu %10 'da Kur'an olmayanlara dahil ederek Oranı %43 gösteriyor.
3) Demek ki halkımızın % 57'sinde Kur'an var iken %43'ünde yok görünüyor.

EVİNDE KUR’AN OLUP DA OKUYAN VAR MI? 
KONUSUNDAKİ  ORANIN GÖRÜNTÜSÜ DE ŞÖYLE:

1) Evlerinde Kur'an olduğunu söyleyenlerin % 60'ı, Kur'an’ın mealini bir kere bile okumadığını
söylüyor.Bu cevap da çok enteresan.Müslüman bir ülkede Kur'an’ın her türlü meali olduğu halde %60'ı Kur'an’ın mealine bakma ihtiyacı bile duymuyor. Açıp bir bakması gerekir diye düşünüyorum.Bu ilgisizlik de bence yukarıda belirttiğimiz aynı sebeplerden olabilir.  
2) Bir diğer ankette de, Kur'anı Din Görevlileri dışında anlayarak okuyanın oranı  % 5'i geçmiyor. 

ARAŞTIRMADAKİ ORUÇLA İLGİLİ
ARAŞTIRMA VAR MI? O ORANA BAKALIM

  Ankette Oruç tutanlarla ilgili sorular da yer alıyor. Oruç tutanların sayısı ile ilgili sorulan bu sorulardan alınan cevaplar da şöyledir.
1) Bütün Ramazan boyunca Orucumu tutarım diyenlerin Oranı % 45
2) Zaman zaman tutarım diyenlerin oranı % 25
3) Hiç oruç tutmam diyenlerin  oranı ise  % 30 olarak görünüyor. Oruç tutma konusu, diğerlerine göre daha iyi görüntü veriyor.

Ahiretle ilgili bir araştırma var mı?
  
  Evet var. Bu konuda da çok küçük de olsa  bir tespit yapılmıştır.Sorulan , “Cennete gitme garantisi olsa hemen ölür müsün?” sorusudur. Alınan cevapların oranı ise şöyle:
1) Katılanların % 85'i hayır cennet garantisi de olsa hemen ölmek istemem cevabını veriyor.
2) %15'i de cennet garantisi olursa hemen ölmeyi kabul ederim diye cevap veriyor. Bu da, Ahiret inancı ile ilgili bir bilgi vermiyordur inşallah.
  Sonuç olarak söyleyebileceğimiz şudur. Pek iç açıcı olmayan bu durumun düzeltilmesi ve gittikçe de makasın açılmaması için dinden uzaklaştırıcı soğutucu tutum ve davranışlarla, yorumlardan kaçınmak ve 8 yıllık zorunlu eğitim döneminde de dini eğitime gereken  önemi vermek zorunluluğunun olduğunu, o dönemde çocuklarımıza dini bilgilerin öğretilmesinin gerekliliği  ortaya çıkıyor. 

Yorumlar