İçerisinde bitki besin maddeleri bulunan gübre; azot, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir, bakır, çinko ve bor gibi pek çok besin elementlerini barındırır. Peki, doğru gübreleme nasıl yapılır?
Doğru gübreleme yapılabilmesi için toprağın ve o bölgenin koşullarının iyi bilinmesi gerekiyor. Gübreleme yapmanın önemi gün geçtikçe daha da artmakta ve doğru teknikler sıklıkla araştırılmaktadır. Toprakların eksik olduğu besin mineralleri açısından zenginleşmesi için gerekli görülmektedir. 
Gübreleme işleminden beklenen verimin alınabilmesi için bitkilerde yer alan besin elementlerini doğru tespit etmek gerekir. Buna uygun bulundurduğu miktarın saptanması önemlidir. Bu şekilde doğru zaman aralığında, doğru şekilde ve miktarda gübreleme yapılabilmektedir. Doğru yapılan gübreleme ile verim elde ederken çevreye verilen zarar da olabildiğince düşük seviyede olacaktır. 
“Doğru gübreleme nasıl yapılır, nelere dikkat edilir?” sorusuna verilecek yanıt ise toprağın tipine dikkat edilmesi gerektiğidir. Kepir ve killi taban tipi arazilerde gübreleme yapılacak ise burada gübreleme sayısı azaltılmalıdır. Fakat kumsal tipteki arazilerde ise bu durum olabildiğince az miktarda ve sık sık yapılmalıdır. 

Doğru gübreleme faydaları

Her bitki çeşidinin ihtiyacı olan beslenme aynı düzeyde değildir. Bunu anlayabilmenin doğru yolu da hangi bölgede ekim yapılacağı, hangi bitki çeşidinin ekileceği ve toprakta olan besin çeşidinin tespitidir. Daha az masraf ile daha fazla verim elde edebilmek için gübreleme bu noktada önemli yer tutmaktadır. Doğru gübreleme yapmanın faydaları ise masraf azalması ve verim artışı konusunda kendini gösterir.
Organik gübre kullanımında toprakta kalan besinler, bir sonraki yıla da etki edebilmektedir. Ancak kimyasal gübre kullanımında bu durum görülmez. Bunun yanı sıra fazla gübreleme yapmak da daha çok ürün alınacağının habercisi değildir. Eğer ki ihtiyacı olandan fazla gübreleme yapıldıysa bitkinin gelişimi gerilemeye başlar. Bu yöntemle bitkinin direnci kırılır ve sıcak, kuraklık, kış ayazlarına karşı bitki direnç gösteremeyerek ölebilir. Bunun yanı sıra içerisinde bulunan azot miktarı da fazla geleceği için topraktan geçerek yer altı sularına da zarar verebilir. Bu işlemin faydalarından yararlanabilmek için gübrelemenin miktarı dikkat konusudur. Doğru gübreleme yapıldıktan sonra etkisi ise yaklaşık olarak 10-15 gün aralığında kendini gösterecektir.