Psikolojik rahatsızlıkların birçok çeşidi var. Bu hastalıklardan en yaygın olanlarını ve tam olarak ne anlama geldiklerini biliyor muydunuz

Psikolojik rahatsızlıkların birçok çeşidi var. Bu hastalıklardan en yaygın olanlarını ve tam olarak ne anlama geldiklerini biliyor muydunuz? İşte dünya çapında en sık görülen 10 psikolojik rahatsızlık..

Şizofreni

Nedir?

Kişinin gerçeği algılayışında, düşüncelerinde, tüm davranış ve hareketlerinde bozulmalara neden olan bir hastalıktır. Bu bozulmalar hastaların kendi zihinlerinde gerçekdışı senaryolar yaratmasına yol açar. Başkaları tarafından yönlendirildiklerini düşünürler, kafalarının içinde kendilerini sürekli rahatsız eden bir ses duyarlar. Dış dünyadan bağımsız, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden kopmuş yeni bir dünya kurarlar.

Bu hastalığın dünya çapında görülme oranı %1'dir.

Bipolar Bozukluk

Nedir?

Tam olarak Türkçeleştirirsek, iki uçlu duygu-durum bozukluğu diyebiliriz. Kişinin enerjisinde ve günlük hayattaki aktiviteleri tamamlama yetisinde dengesizliklere neden olur.

Hipomani ve depresyon şeklinde iki evresi vardır. Bipolar bozukluğu olan bir kişi hipomani sürecinde aşırı derece iyimser, enerjik, heyecanlı hisseder. Depresyon evresinde ise bitkin, umutsuz, değersiz hisseder ve her şeye karşı ilgisini yitirebilir. 

Bu rahatsızlığın dünya çapında görülme oranı %1,2'dir.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Nedir?

Kişinin düşünme tarzında, çevresini algılama biçiminde, insanlar hakkındaki düşünce biçimlerinde ve duygularında problemlere yol açan bir hastalıktır. 

Borderline kişilik bozukluğuna sahip bir kişi hem duygu ve ilişkilerinde hem de kim olduğuna dair hislerinde, kişisel imajında, hedeflerinde ve sevmediği şeylerde değişim ve belirsizlik hisseder.

Bipolara çok benzese de aralarında önemli farklar vardır:

  • Bipolar bozukluğu olanlar gaipten sesler duyabilir. Gerçekdışı duygu ve düşüncelere kapılabilirler.

  • Bipolar bozuklukta ataklar çok daha uzun süreli ve sık görülür. Borderline olanlar ise genelde bir durum karşısında kısa süreli ani mod değişimi gösterirler.

  • Bipolar bozukluğa sahip olanlar imkansız düşünceler kapılabilir. Örneğin, hipomani durumunda bir arabayı tek başına kaldırabileceği gibi 'uçuk'  düşüncelere sahip olabilirler.

    Gözden kaçırmayın

    Parmak izimizi değiştirmek mümkün mü? Parmak izimizi değiştirmek mümkün mü?

Borderline kişilik bozukluğunun dünya çapında görülme oranı %1.6'dır

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Nedir?

Önceleri savaş gazilerinde görülen bu durum, modern dünyanın temposuyla birlikte çok daha fazla insanda görülmeye başlanmıştır. Şok edici, korkutucu veya tehlikeli bir olay yaşayan insanlarda gelişen bir bozukluktur.

Bu rahatsızlığa sahip olan insanlar travmaya yol açan olayı uzunca bir süre atlatamazlar. Stres kaynağı olan olayı gerçek hayatta ve rüyalarında tekrar tekrar yaşarlar. Günlük hayatlarında da çok yüksek düzeyde kaygıya sahiptirler.

Bu rahatsızlığın tüm dünyada görülme oranı %1,8'dir

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Nedir?

Takıntılı düşünce, fikir ve dürtülerin yineleyici ve kontrol edilemez bazı davranışlara sebep açması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Bu rahatsızlığa sahip bir kişinin zihnine girmesine engel olamadığı düşünce, fikir ve dürtüleri bulunur. Bunların yol açtığı sıkıntı ve huzursuzluğu gidermek için yinelenen davranış ve zihinsel eylemlerde bulunurlar. Örnek olarak; hijyen takıntısı yüzünden sık sık el yıkamak, bir odadan çıkarken birkaç kere ışığı açıp kapamak, asimetrik olan öğeleri anında düzeltmek gibi eylemleri verebiliriz.

Obsesi kompulsif bozukluğun dünya çapında görülme oranı %2 civarındadır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Nedir?

Bu rahatsızlığa genel olarak çocuklarda rastlanır. DEHB; dikkat sorunları, aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve isteklerini erteleyememe gibi sorunlara sebep olur.

Çocuk yaşlarda görülen belirtiler yetişkinliğe doğru azalsa da tamamen bitmeyebilir. Yetişkinlik döneminde aşırı hareketlilik ve dürtüsellik azalsa bile bir işe başlayamama, iş yerinde verimsizlik ve kötü zaman yönetimi, aynı anda birçok işe başlayıp hiçbirini tamamlayamama, bir yerde uzun süre oturamama, stresle baş edememe, öfke atakları, aklına ilk geleni söyleme eğilimi kişilerin sosyal hayatında sorunlara neden olabilir.

Bu hastalık 2-5 yaş arası çocuklarda %2,4, 6-11 yaş arası çocuklarda %9,6, 12-17 yaş arasındaki ergenlerde %13,6 oranında görülür. Yetişkinler arasında ise %2,6 oranında görüldüğü söylenmektedir.

Depresyon

Nedir?

Depresyon, sürekli üzüntü halinde olma ve hayattan hiç keyif almama durumudur. İlerleyen depresyonlar çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. 

Depresyonlu kişilerde evde ve işte görevlerini yerine getirme yeteneği azalır. İştahları kesilir, sürekli yorgun hissederler, uyku problemleri yaşarlar, değersiz ve suçlu hissederler, intihara eğilimleri vardır. 

İnsanlara arasında depresyon teşhisi konulanların oranı %3,4'tür. Ancak resmi olarak teşhis konulmayan çok daha fazla insanın depresyona yakalandığı düşünülüyor.

Tükenmişlik Sendromu

Nedir?

Kişinin işinden, arkadaşlıklarından veya aile etkileşimlerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan ayrıca bireysel kimliğini kaybettiğine inandıran zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur.

Özellikle yoğun iş temposundan dolayı son yıllarda çok daha fazla kişide görülmektedir. Aktif çalışanlar arasında %11-13 oranında görüldüğü söylenirken, tüm insanları ele aldığımızda tahmini olarak %3-4 civarında olduğu söylenmektedir.

Anksiyete Bozukluğu

Nedir?

Anksiyete, subjektif olarak tehdit görülen bir duruma karşı aşırı tepki olarak genelleştirilmiş ve odaklanmamış bir huzursuzluk ve endişe hissidir. Anksiyete bozukluğu ise sürekli olarak devam eden, normalin çok üzerinde  endişe ve karamsarlığa sahip olma durumudur. 

Anksiyete bozukluğuna sahip kişiler, günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı hep bir endişe ve korkuyla yaklaşabilirler. Panik atak krizleri de geçirebilirler. Günümüzde en hızlı şekilde yükselişe geçen psikolojik rahatsızlıktır.

Tüm dünyada tespit edilmiş anksiyete bozukluğu oranı %4 seviyesindedir.

Madde Kullanım Bozuklukları

Nedir?

Doğal veya kimyasal çeşitli uyuşturucu maddeler ve nikotin, düzenli kullanım sonucunda insanlarda bağımlılık yapar. Bağımlılık oluşturulan maddenin alınamaması veya geciktirilmesi sonucu; sinirlilik, kararsızlık, titreme, baş ağrısı, normal dışı hareketler gibi zihinsel ve fiziksel belirtiler görülebilir.

Dünyanın %7'sinde madde kullanım bozukluğunun oluşturduğu rahatsızlıklar görülmektedir. Ancak uzmanlar tarafından bu rakamın çok daha üzerinde madde kullanım bozukluğuna sahip olan insan olduğu da tahmin edilmektedir.