Duygusal şiddet en yakınlarınızdan, ve sizi en sevenler tarafından uygulanır. Çoğu zaman belli belirsiz, alttan alta yapılır.

Duygusal şiddet, aşırı biçimde eleştirmek, tehdit etmek, aşağılamak, hakaret etmek, utandırmak, hiç iletişime geçmemek, duygusal olarak ihmal etmek, yalan söylemek, küçümsemek, görmezden gelmek şeklinde ortaya çıkıyor. 

Duygusal şiddet (psikolojik şiddet) ilişkide güç kazanmak ve ilişkinin kontrolünü ele almak amacıyla uygulanıyor. Duygusal şiddet uygulayan kişiler çoğunlukla karşısındaki kişi üzerinde otorite kurmaya çalışmakta olup, büyük oranda tehdit içeren mesajlar verirler.

Psikolojik şiddet zamanla farklı psikolojik sorunların doğmasına ve kişide değersizlik duyguları hissetmesine sebep oluyor. Şiddete maruz kalan kadınlar suçluluk, yalnızlık, korku, çaresizlik, kendine güvensizlik, gerginlik ve huzursuzluk gibi duygulanımları yoğun biçimde yaşamaktadır. Böyle kimseler, kendilerini hep suç işliyormuş gibi hissederler. İçinde bulundukları ruh halini, ‘Ne yapsam, nasıl davransam suç, sağa baksam suç, sola baksam suç’ diye ifade ederler.

Duygusal istismarın fark edilmemesinin veya göz ardı edilmesinin diğer bir önemli sebebi de, ilişkinin diğer yönlerinin iyi gidiyor olmasıdır: İstismarcı kişi, istismar zamanlarının aralarında veya sonrasında sevgi dolu davranıyor olabilir, böylece duygusal şiddet gördüğünüz kısımları zihninizde reddedersiniz veya unutursunuz. 

Duygusal istismar zararsız bir şekilde başlayabilir, ancak istismarcı kişi, ilişkiden ayrılmayacağınızdan emin olduktan sonra, duygusal şiddetin seviyesi ve çeşitleri artabilir. 

İlişkinizin duygusal şiddet içerip içermediğinden emin olamıyorsanız, muhtemelen içeriyordur.

Eğer duygusal şiddet içeren (toksik) bir ilişkiden çıkmak sizi zorluyorsa, muhtemelen geçmişte de duygusal olarak istismar içeren ilişkiler yaşamış, belki de bu tip ilişkilerle büyümüş olabilirsiniz. 

Kendinizi böyle bir ilişkiden çıkamıyor halde buluyorsanız, çevrenizden veya daha güvenilir kaynaklardan, yani uzmanlardan psikolojik destek almaya çalışın.

Genellikle karşısındaki kişiyi duygusal olarak istismar eden kişinin de bu tip toksik ilişkileri olmuştur, bu kişi de geçmişinde utandırılmış veya aşağılanmıştır, ve onun da psikolojik desteğe ihtiyacı vardır.