Yer kabuğunda bir anda oluşan enerjiden kaynaklanan, sismik dalgalar ve dalgaların yeryüzünü sarsması durumudur. Deprem ülkesi olan ülkemiz, keskin fay hatları üzerinde yer alıyor. Özellikle son zamanlarda deprem oluşumunun artış gösterdiği bölge olan Ege'de zararlara yol açan depremler meydana geliyor. Bu nedenle maddi ve manevi kayıplar yaşamamak için sağlam binalar yapılması ve var olan binaların sağlamlaştırılması oldukça önemlidir. 
Ege Denizi, deprem denizi olarak adlandırılabilir. Denizde çok sayıda ada bulunması ve Ege bölgesinin kıyılarının girintili çıkıntılı bir yapıda olması depremleri tetikler durumdadır. Milyonlarca sene süregelen depremler nedeniyle Ege'nin jeolojik özellikleri bu şekilde evrilmiştir. Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin hepsi kıyıları etkilemese de bazen yıkımlara yol açabiliyor. Bu nedenle evlerin depreme dayanıklı olup olmadığına dair mutlaka bir inceleme yapılması gerekiyor. Risk barındıran evlerde oturmak geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir. Bu nedenle depreme dayanıklı olmayan evler, sağlamlaştırılarak veya yenisi yapılarak bu duruma önlem alınabilir. 

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin bölgeye etkileri

Antik Çağ tarihine bakılacak olursa Ege'de özellikle açık denizde gerçekleşen depremler, ülkemizin kıyılarını hatta iç taraftaki şehirleri bile jeolojik olarak etkilemiştir. Son zamanlarda yaşanan İzmir ve Ege Denizi’nde bulunan faylar,  7 büyüklüğünde bir deprem üretme kapasitesine  sahiptir. Bu sebeple de birçok artçı ve tek seferde büyük boyutta deprem dalgaları oluşmaktadır. 
Ege bölgesinde bulunan Sisam adasının çevresinde geçmiş yıllarda birçok ağır etkisi olan depremler olmuştur. Bulunduğu bölge olarak Kuşadası Körfezi'ne yakın bulunmasıyla da İzmir başta olmak üzere tüm Ege'yi etkilemektedir.
Ege bölgesinin deprem kapasitesi, dünyada en riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Özellikle Midilli fayı daha çok deprem oluşturma kapasitesine sahip olduğu için deniz kaynaklı depremler, İzmir dahil olmak üzere Ege bölgesinde yer alan birçok ili etkilemektedir.
Deprem kaçınılmaz bir doğal afettir. Bu doğal afet, sadece maddi kayıplara yol açmıyor aynı zamanda can kayıplarına da sebebiyet veriyor. Yaşamı da etkileyen bu durum için gerekli tedbirler alınarak binalar yapılması ve sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol sık sık sağlanırsa depremlerden alınacak hasarları, en aza indirmek mümkündür.