Almanya'da Neuman-Nord olarak bilinen 125 bin yıllık arkeolojik alan, Homo sapiens'in akrabaları Neandertallerin yaşadıkları arazilerde kalıcı izler bıraktığını ortaya koyuyor.

Leipzig kentinin 35 km doğusunda bulunan Neumark-Nord, 115 bin ila 130 bin yıl önce buzulların Avrupa'dan çekildiği bir çağda küçük göllerle bezeliydi. 

Bölgede elde edilen arkeolojik kanıtlar avcılık ve toplayıcılık yapan Neandertallerin bu süre zarfında daha ılıman iklimden yararlanmak için buraya yerleştiğini ve çeşitli faaliyetler yoluyla çevrelerini değiştirdiğini gösteriyor. 

Science Advances adlı bilimsel yayında çarşamba yayımlanan makaleye göre burada avcılık yaparak hayvanları doğrayan, alet üreten, yakacak odun toplayan ve kamp ateşi yakan Neandertaller iki bin yıl boyunca yerel ekosistemi değiştirdi. 

Araştırmanın başyazarı, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wil Roebroeks şu ifadeleri kullandı: Başlangıçta ormanlık olan alan Neandertaller geldiğinde açık hale geldi ve yaklaşık  iki bin yıl boyunca bu şekilde kaldı. Onlar gittikten sonraysa orman yeniden ortaya çıktı.

Araştırma Homo sapiens'in yaşadığı yeri değiştiren ilk tür olmadığını gösteriyor. leiden university.jpgÇalışmada yer almayan, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi'nde paleoantropolog Katerina Harvati ise şunları dile getiriyor: Günümüz modern insanları, ekosistemleri küresel ölçekte biyolojik çeşitlilik ve habitatlar için ciddi sonuçlar doğuracak şekilde etkiliyor. Yeni çalışma modern Homo sapiens'in gelişinden önceki küçük avcı-toplayıcı grupların bile insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki önemli etkisine işaret ediyor.

Prof. Dr. Roebroeks çalışmanın erken insan davranışına dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Arkeologlar ilk kez 1985'te Neuman-Nord'u homininlerin yaşadığı bir bölge olarak tanımlamıştı. 

Prof. Dr. Roebroek ve ekibi 125 bin yıl önce çevreyi gerçekten Neandertallerin varlığının etkileyip etkilemediğini doğrulamak için Neumark-Nord bölgesinde bulunan polen verileri de dahil pek çok kanıtı yakınlardaki iki benzer göl havzasında bulunan ve aynı tarihlerdeki kanıtlarla karşılaştırdı. 

Araştırmacılar göl tortularında korunan polenlere bakarak yerel bitki yaşamında zaman içinde meydana gelen değişiklikleri yeniden yapılandırdı. 

Prof. Dr. Roebroeks bölgedeki bu yerleşim alanının ilk köy ve kasabalardan "çok uzak" olduğunu ekledi. Dr. Roebroeks bölgeyi kullanan Neandertallerin daha az hareketli olabileceğini ve muhtemelen büyük gruplar halinde yaşadıklarını ancak avcı ve toplayıcı olarak kaldıklarını belirtiyor. 

Öte yandan araştırmacıların yaptığı karşılaştırmalı çalışma bölgeler arasındaki çevresel farkın yağış veya sıcaklık farklılıklarından kaynaklanmadığını gösteriyor.