Hakkı Ülkü'nün 19 Nisan 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

1989’da başlayan Aliağa Belediye Başkanlığım, 2002 Ağustos’unda sona ermiştir. Yeni nesil de anlasın diye sona eren bu sürecin bitiminde, CHP İzmir Milletvekili olarak 5 yıl Ankara’da halkımıza hizmet etmiştim. Belediye Başkanlığım sırasında adı ilçe ama yaşamı köy olan bir yerleşim biriminde görev yaptım. Tabi bunu yaparken olabildiğince iyi bir kadroya sahip olmuştum. O kadronun bana-bize kattığı güzellikleri sıralayıp ilçemizi zenginleştiren kişi ve grupların da çok büyük katkılarını gördüm. Bunu gelen ve katkı koyanların listelediğim anı ve şeref defterimde siz okuyucularıma ad ve soyadlarıyla sunmayı bir görev biliyorum. Göreceksiniz ki içlerinde ülkemizin siyaset önderleri, bilim insanları ve sanatçılar önemli bir yer tutmuşlardır. Mesela dönemin SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, sadece ziyaret amacıyla değil aynı zamanda şenliklerde bulunmanın kendisi için ne kadar büyük önem taşıdığını, en yalın cümlelerle ifade etmiştir. Sonraki yıllarda SHP’de yapılan kongrede Murat Karayalçın Genel Başkan olmuş; O da ilk ziyaretlerinden birinde, Genel Başkan sıfatıyla Aliağa’ya gelerek ilçemizi onurlandırmıştır. Keza, bilim insanı Dr. Erdal Atabek, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, Disk Genel Başkanı Rıdvan Budak, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, GAP (Güneydoğu Anadolu ) Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ahmet Özer, İsveç-Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Darar Pektaş, Uluslararası Konut Örgütlenmesi Cezayir Temsilcisi Bumedyen, CHP Genel Sekreteri ve Bayındırlık Bakanı Halil Çulhaoğlu, daha önceki Genel Sekreterimiz Fikri Sağlar, dönemin İzmir Valisi Erol Çakır, şimdiki Tele 1 Televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ, Yunanistan Rodop Türkleri Milletvekili Mustafa Mustafa gibi önemli sayacağımız değerli insanlar şenliklerimizi onurlandırmıştır.

1990 yılında ilk şenliğimizi yaptığımızda iki önemli konuyla karşılaşmıştık. Birincisi, tarımla ilgili bir panelimiz vardı; paneli yaptığımız saatlerde dışarıda kar yağıyordu. İkincisi, aynı günün gecesinde, tıpkı şimdilerde olduğu gibi Grup Yorum konseri polis baskısı altında  yapılabildi. Panellerimizi onurlandıran  M.İlhan Erdost, Ata Ünver, Oktay Akbal, Aydın Köymen, Esin Avşar, Tevfik Çavdar, Nail Güreli, Aziz Nesin, Teoman Ertürk, Ertuğrul Erdin, Muzaffer İzgü, Veli Aksoy gibi değerli  aydınlar artık aramızda yoklar. 

İlk şenliklerimizin sunucusu Nevzat Şenol’du ve gayet de başarılı bir sunum yapmıştı. Ayrıca kitap imza günü için gelen kıymetli yazarlarımız Hidayet Karakuş, Oktay Akbal, Erdal Atabek ve İlhan Selçuk da okuyucularıyla buluştu ve bol miktarda kitaplarını imzaladılar.

Çevreyi ihmal ettiğimiz zannedilmesin. Daha Birinci Emek Şenlikleri’nde, çevre konusunda, geçenlerde yitirdiğimiz Foça eski Belediye Başkanı Nihat Dirim’in yönettiği bir panel düzenlemiştik. O panele Boğaziçi Üniversitesi Çevre Anabilim Dalı Başkanı Kriton Curi, SHP Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler, Yüksek Mimar Oktay Ekinci, SBP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Anadol konuşmacı olarak katılmışlardı. Panel daha sonraki çevreyle ilgili etkinliklerimizde yol gösterici oldu.

Aynı günün akşamı Ataol Behramoğlu, Hüseyin Yurttaş, Can Yücel, Ahmet Yurdakul ve Namık Kuyumcu’nun kitap imza günü düzenlenmiş, başarıyla sona ermişti. Ancak Ankara Birlik Tiyatrosu’nun oynadığı Pir Sultan Abdal oyunu için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Bütün zorluklara rağmen o oyunu da Aliağa halkına sunmuştuk. Aynı zamanda sanatçı Nilüfer, halkımıza güzel bir konser vermişti.

Birinci Emek Şenlikleri’nin ilk günü böylece sona ermişti.