Enflasyon nedir? Enflasyon artışının nedenleri nelerdir, ekonomiye nasıl etkiler etmektedir? Enflasyon ile ilgili merak edilenler...

Gözden kaçırmayın

Motosikleti çalınmıştı, İZTUMED yardıma yetişti Motosikleti çalınmıştı, İZTUMED yardıma yetişti

Belirli bir para biriminin, satın alma gücünün zaman içinde azalmasına enflasyon denmektedir. Bir para biriminin değeri düştükçe fiyatları yükselir ve daha az mal ve hizmet satın almaktadır. Bu satın alma gücü kaybı, ortak halk için genel yaşam maliyetini etkiler ve sonuçta ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açar.  Ekonomistler arasındaki fikir birliği, bir ulusun para arzı büyümesinin ekonomik büyümeyi geride bıraktığında sürekli enflasyon oranı artışı meydana geldiği yönündedir.

Enflasyon artışının nedenleri nelerdir?

Enflasyon artışı nedenleri üç ana nedene ayrılır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Talep çekme:  Para ve kredi arzındaki bir artış, bir ekonomideki mal ve hizmetlere yönelik genel talebi, ekonominin üretim kapasitesinden daha hızlı artmaya teşvik ettiğinde ortaya çıkar. Bu talebi arttırır ve fiyat artışlarına yol açar.  Bireyler için daha fazla para mevcut olduğunda, olumlu tüketici duyarlılığı daha yüksek harcamalara yol açar ve bu artan talep fiyatları daha da yukarı çeker. Daha yüksek talep ve daha az esnek arz ile talep-arz boşluğu yaratır, bu da daha yüksek fiyatlara neden olur.
  • Maliyet-İtme Etkisi: Üretim süreci girdileri aracılığıyla çalışan fiyatlardaki artışın bir sonucudur. Para ve kredi arzına yapılan ilaveler bir emtia veya diğer varlık piyasalarına kanalize edildiğinde ve özellikle buna temel emtia arzında olumsuz bir ekonomik şok eşlik ettiğinde, her türlü ara malın maliyeti yükselir.
  • Yerleşik etki: Ücret-fiyat sarmalı olarak anılır . İşçiler artan yaşam maliyetlerine ayak uydurmak için daha yüksek ücret talep ettiğinde ortaya çıkar. Bu da işletmelerin artan ücret maliyetlerini dengelemek için fiyatlarını yükseltmelerine neden olarak kendi kendini güçlendiren bir ücret ve fiyat artışları döngüsüne yol açar.

Enflasyon oranı artışının ekonomiye etkileri nelerdir?

Enflasyon ekonomiyi çeşitli şekillerde etkileyebilir. Örneğin, bir ülkenin para biriminin düşmesine neden oluyorsa, bu, mallarını yabancı ülkelerin para biriminde fiyatlandırıldığında daha uygun fiyatlı hale getirerek ihracatçılara fayda sağlayabilir. Öte yandan, yabancı malları daha pahalı hale getirerek ithalatçılara zarar verebilir. Tüketiciler, fiyatları daha fazla yükselmeden önce malları hızlı bir şekilde satın almayı hedefleyeceğinden, daha yüksek enflasyon oranı harcamaları da teşvik edebilir. Tasarruf sahipleri ise tasarruflarının gerçek değerinin aşındığını, harcama veya geleceğe yatırım yapma yeteneklerini sınırladığını görebilirler.