05.10.2021, 12:59

Ergenlikte saldırgan davranışlar nasıl önlenir?

Ergenlik çağında saldırganlık, tekrarlayan bir şeydir ve pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. 

Ergenlik, birey için stres kaynağı olabilecek inişli çıkışlı bir aşamadır. Ergenlerde saldırganlık birçok anne-babanın ve eğitimcinin karşılaştığı zorluklardan biridir. Agresif olmanın çeşitleri vardır. Bazen bu durum kişinin başa çıkma stratejileriyle ilişkilendirilir. Araştırmalara göre en saldırgan ergenlerin, büyük ölçüde hiçbir fayda sağlamayan başa çıkma sorunlarıyla uğraştıkları görülmüştür. Daha az agresif olanlar ise problemi çözmeye daha çok odaklanan stratejiler uygulamışlardır.

Saldırgan davranışları olan kişilerin uyum sağlamayan stratejileri kullanma olasılıkları daha yüksektir.

Şiddet, saldırganlık, madde kullanımı, gelişigüzel cinsel ilişki kurma gibi ergenler tarafından benimsenen riskli davranışların çoğunun, belirli zorluklarla veya sorunlarla yüzleşememe nedenlerine yanıt vermesini sağlar.

Ergenlerde saldırganlığın nedenleri :

  • Kişilik yapısı

  • Problemlerle yeterince yüzleşememe (başa çıkma becerilerinde eksiklik)

  • Ailevi sorunlar

  • Akranlarla çatışan ilişkiler

  • Hayal kırıklığı

  • Öfkeli durumlar karşısında daha az tolerans sahibi olma

  • tamamlanmamış prefrontal korteks vb.

Peki, ergenlerde saldırgan davranışlar nasıl önlenir? 

Bu tarz davranışları önlemenin en önemli unsuru erken yaşta 'duygusal eğitim'dir. 

Nedir duygusal eğitim?

  • Duygusal farkındalık. Kişinin duygusal durumunun farkına varmayı ve bunu sözlü veya sözlü olmayan bir dille tezahür ettirmeyi ve başkalarının hislerini ve duygularını tanımayı içerir.

  • Duygusal düzenleme. Bu, hoş olmayan dürtüleri ve duyguları düzenleme, hayal kırıklığına tahammül etme ve tatminin nasıl beklendiğini bilme becerisidir.

Ergenlere öz denetim ve duygusal düzenleme araçları sağlamak, onların saldırgan olmalarını önlemek için uygun olacaktır. 

Bunun yanı sıra pozitif, saygılı ve adil bir ebeveyn olmak da etkili olacaktır.

Etkili iletişim tarzı kurmaya teşvik etmek saldırganlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Bu noktada esas olan, onlarla konuşma, düşünme, ilişkilendirme, nefes egzersizleri gibi alternatif başa çıkma stratejileri sunmaktır. 

Bu dönemin geçici olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun güvenini kazanmak için onunla konuşun ve eleştirmeden dinleyin. Onları her haliyle sevdiğinizi hissettirin...

Yorumlar