SGK evlenecek kadınların işlerinden ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabileceklerini bildiriyor. Peki 2022'de şartlar nedir?

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve ilgili yasal düzenleme ile; özel sektör bünyesinde çalışma hayatında yer alan kadınlar evlenmeleri durumunda bazı özel haklar elde ederler. Kadınların evlilik ile işlerinden ayrılmalarına, bu ayrılık durumunda da kıdem tazminatı alması sağlanır. Kadın çalışanların evlilik ile kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmeleri için ; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Gözden kaçırmayın

Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında

Bu düzenleme ile;

Kadın çalışanlar evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı alabilirler.  Kadınlara bir yıllık süre verilir.

Kadın çalışanlar evlilik ile kıdem tazminatı ödemelerini maaşlarına göre alırlar. Kıdem tazminatı hesaplaması çalışılan süre (yıl bazında) x brüt maaş formülü ile bulunuyor. 

Örneğin 3 yıllık asgari ücretle çalışan bir kadın evlenmek istediğinde her bir yıllık çalışılan süre için 1 aylık brüt maaş tutarında kıdem tazminatı alır.  Formüle göre 3 yıllık süre için 3 aylık kıdem tazminatı ödenecek. Ödeme brüt asgari ücret olan 5004 TL üzerinden yapılacak. 

Sonuç olarak 3 yıllık çalışan kadın evlendiğinde 5004 (brüt maaş) x 3 (yıl olarak çalışma süreci ile 15.012 TL kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.