Feminizm ve Feminist gibi kavramlar içinde bulunduğumuz dönemde oldukça karşılaştığımız terimler haline geldi. İnsanlar bu kelimelerin anlamını öğrenmek için internette sık sık arama yapmaya başladı. Ancak çoğu zaman yanlış şekilde kullanılan ve anlamı tam olarak bilinmeyen bu kavramların geçmiş dönemlerde şekillenen bir tarihi bulunmaktadır.

Kökeni Latince olan femina kelimesinden türemiştir.  Femina kelimesinin anlamı "kadın" demektir. Feminizm akımı da, toplumsal gruplar arasındaki eşitliği sağlamayı ve farklılıkların ortadan kalkmasını savunmaktadır. Dünyada kadın-erkek eşitsizliği düşüncesi nedeniyle feminizm, kadının toplumdaki yerini iyileştirmek adına ortaya çıkmıştır.

Feminizmin nedir sorusunun temeli , "kadın özgürlüğü"ne dayanmaktadır. Feminizm, cinsiyet ilişkisine dayanan unsurları araştırırken aynı zamanda analiz eder. Buradaki amaç ise cinsiyet eşitsizliğini kaldırmak, genel olarak kadın sorunlarını araştırarak çözmektir. 

Feminizm tarihi, Aydınlanma Çağı ile birlikte başlamaktadır. Aydınlanma Çağı'nın düşünürleri arasında yer almakta olan Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet, kadınların eğitim alma haklarını savunmuş ve feminizm düşüncesinin ilk temellerini atmışlardır. Bu düşünce, sonrasında bir felsefeye dönüşerek bugünkü anlamına ulaşmıştır.

Feminizm nedir denildiğinde ilk akla gelen savunucu ve önderler kadınlar olsa da, feminizmi savunmakta olan erkekler de bulunmaktadır. Feminizm kadın- erkek eşitliğini savunmaktadır, bu nedenle de savunucusunun illaki kadın olması gerekmemektedir. Erkekler de bu görüşü savunabilir, destekleyebilir ve sorunların çözülmesinde yardımcı olabilir.

Feminizm-Nedir

Feminist, feminen ne demek?

Feminist kelimesi, kısaca kadın hakları savunucusu anlamına gelmektedir. Kelimenin kökü ise, feminizm kelimesinden türemiştir. Ayrıca dilimize de Fransızcadan geçmiştir. 

Feminist kelimesi sadece kadınları tanımlamak için kullanılmamaktadır. Erkekler de feminist olabilmektedirler. Ayrıca kişi, grup ve kurumlar için de feminist kelimesi kullanılabilir. Bunun dışında bir düşünceyi ya da görüşü betimlemek amacıyla da “feminist” kelimesi sıfat olarak yer alabilir. En önemli noktalarından biri ise, feministlerin kim veya ne olmadığıdır; kadın üstünlüğünün yanında duran ve erkeklerin kötü olduğunu savunanlar feminist olarak adlandırılamazlar. Feministler her zaman kadın ve erkek eşitliğini savunur ve insanı insan olarak görerek bu şekilde değer verilmesi gerektiğini savunur. Kısacası feministler erkek düşmanı değildirler.