Fütürizm, Türkçe manasıyla Gelecekçilik, İtalya’da 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir çeşit sanat akımıdır. İtalya’da ortaya çıktıktan sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fütürizm akımı, modern yaşamın vermiş olduğu enerjiden doğan bir edebiyat akımıdır. Sanatta süreklilik, değişkenlik, ve hareketliliği savunan bir akım olan Fütürizm, yenileşmenin tüm olanaklarına açılan bir yönelimdir.  Akımın öncüsü İtalyan şair, romancı, oyun yazar ve yönetmeni olan Filippo Tomasso Marinetti’dir. 1909 yılında “Le Figaro” gazetesinde yayınlamış olduğu bildiri Fütürizm Bildirisidir. Bu bildiride “Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık gibi bütün yararcı korkaklarla savaşacağız” demiştir. Bu bildiriden sonra Fütürizm tüm dünyaya duyurulmuştur. 

Fütürizm akımı özellikleri

Fütürizm akımı özellikleri nedir sorusunu yanıtlamadan önce önce Fütürizm akımının amacı nedir sorusuna yanıt bulmak daha doğru olacaktır. Akımın amacı, geçmişteki estetik ve değerleri, gelenekleri bütünüyle reddetmek, daha sonra dünyanın asıl geleceğinin “Modernlik” olduğunu savunarak ülkeleri geçmişin vermiş olduğu ağırlığından ayırarak modernleştirip “Şehirleşmiş Medeniyet”, “Makineleşme” gibi kavramları toplumsal hayatta bir temel haline dönüştürmektir. 

Fütüristik akımı özellikleri ise;

·        Edebiyatın durgunluktan, sadelikten kurtulması ve savaş, kavga gibi hareketleri içeren konuları ele alır.

·        Evren hareketliliği, canlılığı resim üzerinde dinamik bir duyurma şeklinde verilmeli.

·        Hızın, süratin güzelliği vurgulanmalı ve uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır.

·        Fütüristler eserlerinde mantıklı cümleler kullanmayı reddederek parola olarak “sözcüklere özgürlük” kullanırlar.

·        Şiirlerde ise geleneksel kurallar terk edilmektedir. Ölçü ve uyak gibi birimlerden vazgeçilir. Fütüristler serbest tarzda yazdıkları şiirler ile ön plana çıkar.

·        Fütüristlere göre sanat tarihçileri faydasızlardır ve onlara aldırmamak gerekmektedir. 

Fütürizmin amaçlarının dışında Fütürizmin temsilcileri Marinetti ve Mayakovski’dir. Türk Edebiyatında ise Fütürizmin en önemli temsilcisi Nazım Hikmet Ran’dır. Fütüristler müzeleri, kitaplıkları her türlü akımı yıkmak istediklerini duyurmuştur. Fütüristler bilgeliklerini İtalya’dan tüm dünyaya ilan ettiklerini ve ülkelerini profesörlerin, arkeologların, edebiyatçıların, ve antikacıların kangreninden kurtarmak istediklerini söylemişlerdir. Pek çok şairin, yazarın da dahil olduğu akımda 

·        mantıklı cümleler kurmadan, 

·        kelimelere özgürlük katarak, 

·        şiirlerde gelenekselliğe yer vermeden, 

·        ölçü ve uyak olmadan, serbest bir dille, 

·        serbest bir yazı ile

·        son olarak şiir ön planda tutularak eserler verilmektedir.

Nazım Hikmet Ran dışında pek çok şair de bu akımdan etkilenmiş ve eserlerine yer vermiştir.