Gaziemir Kent Konseyi’nin seçimli olağan Genel Kuruluna mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Yapılan itirazda seçimin usul ve yasalara aykırı şeklinde yapılmış olması gösterilmişti. 

Gaziemir Kent Konseyi’nin seçimli Genel Kurul Toplantısı 05/08/2021 tarihinde gerçekleşti. Genel Kuruldaki çok sayıda katılımcı seçim usul ve yasalara aykırı şekilde işlem yapıldığı uyarısı dikkate alınmadan toplantı tamamlanmıştı. Davacı Engel-siz Yaşam Derneği konuyu yürütmenin durdurulması talebiyle İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesine taşıdı. 

Davacı açıklamasında, “Davaya konu Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu hem Kent Konseyi Yönetmeliği’ne, hem Gaziemir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Düzenlenen Yönerge’ye açıkça aykırı hareket edilmek suretiyle yapılmıştır. Bu seçimli genel kurulun iptalini ve yeni yönetim tarafından verilen mevcut kararlar gibi ileride verecekleri diğer kararlar da telafisi mümkün olmayan zararlara ve usulsüzlüklere yol açabileceğinden yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep ediyoruz”söylemlerine yer verdi. Ve Yürütmenin durdurulması kararının verilmesini gerektiren hususları maddeler halinde detaylandırdı. 

Kendilerine sunulan dosyayı inceleyen Türkiye Cumhuriyeti İzmir 5. İdare Mahkemesi; Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halende telefisi güç zararlar olabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, oybirliğiyle karar verdi.