Geniş bir kavram olan çevre bilinci doğal kaynaklarının tümünün korunması olarak da tanımlanabilir. Bu gerekliliğinin oluşmasının en büyük sebebi ise dünya üzerindeki su kaynaklarının gün geçtikçe azalması, doğal afetlerin sık sık oluşması, ormanlık alanların azalarak kuraklığın artmasıdır. Bu doğrultuda, “Çevre bilinci nasıl oluşturulur?” sorusuna yanıt aranmalı ve çevre bilincinin uygulamaya geçirilmesi gerekir.  

Çevre bilinci nedir?

Çevre bilinci kısaca, insanların yaşayabildiği ve sahip çıkması gereken dünyaya zarar vermeden, doğaya fayda sağlayan seçimler yapmak olarak tanımlanabilir. Bu bilincin temel hedefleri ise doğaya sahip çıkmak ve korumak, insanların ortak yaşadığı her alana saygı duymaktır. Bu bilincin oluşabilmesi için her birey bu konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Her bir birey ilk olarak kendisini ve çevresindeki insanları düşünerek doğaya zarar vermekten kaçınmalı ve  sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelidir.  

Çevre bilinci nasıl oluşturulur?

Daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak için çevremize daha bilinçli ve sayılı bir şekilde yaklaşmalıyız. Bunun için şunlar yapılabilir:

  • Çevre kirliliği hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla birtakım çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin; sosyal medya üzerinden halkı bilgilendirmek, kamu spotları oluşturmak, okulda çevre bilinci nasıl oluşturulur konusunda eğitimler düzenlemek olabilir.
  • Geri dönüştürebilecek her malzeme ayrılmalı ve toplanmalıdır. Renkli çöp poşetleri kullanarak, metal, plastik, cam vs. şeklindeki atıklar toplanmalıdır. 
  • Çevreye zarar vermeden yaşamaya günlük hayatta edinilen bir takım alışkanlıkları değiştirerek başlamak mümkündür. Evlerde ve iş yerlerindeki gereksiz enerji harcamalarını mümkün olduğu kadar minimum düzeye indirgenmelidir. 
  • Gereksiz tüketim ve israftan kaçınarak yenilebilir kaynaklar tercih edilmelidir. 
  • Evlerde kullanılan atıkları azaltmak, toplu taşıma araçlarını tercih etmek veya bisiklet sürerek karbon ayak izini azaltmak gibi bireysel önlemler alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki alınacak her önlem hem refah düzeyine ve ekonomisine katkı sağlar hem de daha yaşanabilir bir çevrede bulunmayı mümkün kılar. Bu bilince sahip bireyler, kendileri, sevdikleri ve gelecek nesiller için temiz ve yaşanabilir bir dünya inşa ederler. İnşa edilen bu çevre ise gelecek nesillere bırakabilecek en büyük mirastır.