Yeni teknolojik gelişmelerin ve yeni ekonominin şartlarında fiziki bir birim olan, bir üretim faktörleri (emek, sermaye, tabiat, girişimcilik) bileşimi olan işletme yerine bir birey (insan) olan girişimci fiziki büyüklük ölçütleriyle ifade edilemeyen, girişimcilik niteliklerinde üstünlüklerle anlaşılması gereken bir özellik taşır. Bu niteliklerde birinci bazda yaratılan katma değerle ifade edilmelidir. Bu itibarla girişimcilik ve işletme sahipliği birbirinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. İşletme sahibi olmanın göstergesi işletmenin mülkiyetine sahip olmaktır. Bir insanın girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik yeniliklere açık olama, büyüme tutkusu gibi belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi işletme sahibi olsa bile girişimci değildir.

Girişimci örgütlemeyi, yönetmeyi ve o işin riskini üstlenen kişidir. Son yıllarda girişimcilerin yapmakta oldukları bir çok farklı iş bu tanımı genişletmeyi gerektirmektedir. Bugün, bir girişimci, yenilik yapan veya geliştiren bir kişi olarak fırsatları bulup yakalar; bu fırsatları uygulanabilir/pazarlanabilir fikirlere dönüştürür; zamanla bu fikirlere emek, para veya becerileriyle değer katar; bu fikirleri uygulamak için rekabetçi pazar alanının risklerini üstlenir; ve bu çabalarının karşılığını paraya çevirir.

Girişimcilik hemen hemen sıfırdan bir vizyon yaratma ve oluşturma yeteneğidir: temelde o bir bireyin, yaratıcı eylem/davranışıdır. Bir başka deyişle enerjinin, izleme ve analiz etmeden ziyade, yeni bir girişim veya örgütü başlatma ve kurma için kullanılmasıdır. Bu vizyon hesap edilmiş birtakım riskleri kişisel ve finansal- almak için bir gönüllülüğe, rızaya ihtiyaç duyar ve daha sonra başarısızlık ihtimalini en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Girişimcilik, ayrıca kendi becerilerinizi tamamlayacağınız bir girişimci takım kurma yeteneğini içerir. Girişimcilik, diğerlerinin kaos, düzensizlik ve çelişki olarak gördüğü bir fırsatı sezme becerisidir. O ,kaynakları (çoğunlukla diğer kişilerin sahip olduğu) bulma, yol gösterme ve kontrol etmek için teknik ustalığa sahip olmaktır.

Girişimcilik, zenginlik yaratmanın dinamik sürecidir. Bu zenginlik sermaye, zaman ve/veya kariyer bağlılığı açısından büyük risk üstlenen bireylerce ürün ve hizmet için değer üretilerek yaratılır. Ne kadar belirli faaliyet ile meşgul olurlarsa olsunlar, girişimciler bugün özgür/serbest yatırımın kahramanları olarak mütalaa edilir. Onlardan birçoğu yeni başladıkları işlerinde yeniliği ve yaratıcılığı kullanarak multimilyon dolarlık yatırımlar yapmayı başarmıştır. Bu bireyler, yeni ürün ve hizmetler yaratmışlar ve bu girişimleri ile ilişkili riskleri üstlenmişlerdir. Birçok insan şu anda girişimciliği ticaretin sınırındaki “öncü” olarak kabul etmektedir.

OECD’ye göre Pazar ekonomisi fonksiyonlarının merkezini girişimcilik oluşturmaktadır. Ekonomik özgürlüğün hayati barometresi ve sürekli yaratıcılığın devamını sağlamak için küçük firmaların toplumun içinde var olması gerekir.