18.08.2021, 07:00

Girişimcilikte Stratejinin Vadesi

Bir girişimde stratejik düşünceden ve stratejik yönetimden söz edebilmek için öncelikle girişimcinin stratejik düşünce perspektifine sahip olması ve stratejik yönetimin gerekliliğine inanması gerekmektedir.


Stratejik düşünce uzun vadeli bakış açısını gerektirmektedir. Girişimciler işletme içerisinde ve çevresindeki olayların davranışsal ve yapısal çözümlemelerini yaptıkları zaman stratejik düşünmüş olacaklardır. Örgüt içerisindeki ve çevresindeki trendleri ve yapıları göremeyen işletmeler tepkici olmaya mahkum olacaklardır ve buna bağlı olarak da uzun vadeli rekabet avantajı yaratmaya yönelmek yerine günü kurtarmaya çabalayacaklardır. Ancak uzun vadeli trendleri keşfeden ve yapısal çözümlemelerde bulunan kurumlar geleceklerini inşa etmede başarılı olacaklardır.


Girişimcinin stratejisinin vadesini belirleyen iki unsur vardır: Başarma isteği ve çevresinde de benzer karakterde olan çalışanlar. Bu iki unsura sahip girişimciler çetin ve zor hedeflere ulaşmada daha çok çaba göstermektedirler. 


Hiç riski olmayan ya da aksine çok riskli hedeflerin seçimi örgütte atalete neden olurken, özgüvensiz girişimciler ve işgörenler ise hedeflere ulaşmayı güçleştirmektedir. Bir amacın belirlenmesi sürecine ne kadar çok işgören katılırsa, o amaca ulaşmak için gösterilecek çaba o kadar yüksek olur. Yukarıdan dayatılan hedefler insanları motive etmez. 


Yukarıdan nedeni açıklanarak dayatılan hedeflerin yalnızca bir bölümü insanları motive edebilir. Oysa çalışanların kendileri tarafından geliştirilen hedefler, bugüne kadar keşfedilmiş en iyi motivasyon unsurudur.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@