04.08.2021, 04:00

Girişimin sürekliliği için gerekli sorgulama becerileri (2)

Girişimcilerin her gün karşılaştıkları örgütsel zayıflık ve yetersizliklerin girişimin varlığını tehdit ettiğini ve yalnızca yeni girişimlerin değil, olgun girişimlerin yöneticilerinin de paniğe kapılmasına yol açtığını biliyoruz. Özellikle genç girişimcilerin çoğu tutarlı stratejilerden, rekabetçi üstünlüklerden, nitelikli çalışanlardan, yeterli raporlama ve kontrol sistemlerinden yoksundurlar. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için girişimlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için girişimciler sürekli olarak kendilerine hangi işin içinde olmak istediklerini, geliştirmek istedikleri yeterliliklerin neler olduğunu sormalıdırlar. Her girişimcinin, bu sorgulama sürecinde yanıtlaması gereken soruları tanımlayarak, sorulabilecek doğru sorular için genel ilkeler ortaya koymaya çalışılmıştır. Buna gore sorgulama alanları şöyledir:

• Stratejiyi sorgulama

• Stratejinin yeterli karı ve büyümeyi finanse edip etmediğini sorgulama

• Stratejinin vadesini sorgulama

• Stratejinin rasyonelliğini sorgulama

• Stratejinin örgüt kültürünce desteklenip desteklenmediğini sorgulama

Stratejiyi Sorgulama Becerisi

sorgulamanın odak noktasına stratejiyi koymak önemlidir. Çünkü girişimci amaçları ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için seçtiği bir strateji çerçevesinde kaynakları tahsis eder. Bu eylemi belirli koşullarda sonuca ulaştıracaktır. Ancak zamanla koşullar değiştikçe seçilen stratejilerin belirli bir hedefe ulaşmak için yeterli olup olmadığı sorgulanmadığında başarısızlık girişimin varlığını tehlikeye düşürecektir.

Girişimcilerin sorgulamaya stratejiden başlamaları gerektiğini vurgulamak gerekir. Girişimcinin en önemli görevi uzun vadeli bir strateji üretmek, bu stratejiyi test etmek, stratejiyi gerçekleştirecek uygulamaları tasarlamak ve bu uygulamaları değişen koşullara uyarlayabilmektir. Girişimciler girişimin içine dönük alanlar yerine müşteriler, rakipler, teknolojik gelişmeler pazarın yönelimleri gibi dışsal alanları araştırmaya yönelmelidir.

Strateji, işletmeyi ve onun faaliyetlerini açıklayan, kaynakları, üst yönetimi, pazara ait verileri ve sosyal sorumlulukları bütünleştiren, örgütsel yapıyı belirleyen amaç ve politika modelidir.

Girişimcilerin stratejik bir yönetim tarzı geliştirebilmeleri için öncelikle klasik yönetim tarzlarını değiştirmeleri gerektirmektedir . Literatürde strateji, girişimci tanımlarında en az tekrarlanan kavramlardan birisidir . Oysa stratejisi olmayan bir girişim açık denizde sürüklenen bir gemi gibidir. Girişimin stratejisi açık ve net bir şekilde formüle edilmeli, şirketin durduğu noktayı değil varmak istediği noktayı göstermelidir.

Strateji açık hedefler içermelidir; muğlak ifadeler içeren vizyon ve misyon beyanları, stratejik niyetler havada kalan temenniler olarak değerlendirilmektedir. Girişimci paydaşları olan müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerine net hedefler vermelidirler. Stratejinin ise çalışanlar, yatırımcılar ve müşteriler tarafından kolaylıkla anlaşılması gerekir. Girişimci stratejik bakış açısıyla olaylara yaklaşmalıdır. Stratejiyi sorgularken girişimin kalkış noktasını anlamaya, varacağı noktayı belirlemeye odaklanmalıdırlar. Bu, hedeflerin girişimin var olma nedenini tanımlayan amaçları içerdiği söylenebilir. Bir amaç ne kadar sorgulanmış, yoğunlaşmış ve ayrıntılı olursa şirketin başarılı bir strateji geliştirme şansı o kadar fazla olacaktır. Bu amaçla misyonun seçiminin yapılması, girişimi misyonuna götürecek hedeflerin tanımlanması gerekir. Bundan sonra hedeflere ulaşmak amacıyla kısa vadeli kararlar veya taktikler kullanılarak strateji geliştirilebilir. Karar ve taktikler konusundaki belirsizlik stratejiyi geçersiz kılar.

Sorgulama becerisi girişimcinin stratejiyi kavrayışını ve bu kavrayışın nasıl keşfedileceği üzerine yoğunlaştırır. Sorgulama taktiklere anlam kazandırır, taktikler de misyonu ve stratejileri güçlendirir. Stratejinin hedeflere uygun koşullarda ulaşabileceği bilinciyle oluşturulması gerekmektedir. Bir girişimci gerçek sorgulamaları yapabilirse bu sorgulama sonuçlarından bir strateji oluşturabilir. Sorgulamalar olmadan strateji geliştirmek tehlikelidir; çünkü stratejiyi gerçekçi olmayan sonuçlara götürür. Hedefi belirlemek, sorgulamalar yapmak ve bunları bütünleştirerek strateji oluşturmak zor ama doğru olandır.

Yorumlar