30.07.2021, 09:42

Girişimlerin sürekliliğinin sorgulanması

Girişimci ve girişimcilik günümüzün gözde araştırma alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Girişimciliğin yaygınlaşması ve her geçen gün daha çok sayıda insanın kendi işini kurmasına rağmen, birçok girişim henüz çok genç yaştayken varlığını kaybetmektedir. Bu nedenle girişimcilerin özelliklerini ve girişimcilik sürecini araştıran çalışmaların yanında, girişimlerin sürekliliğini sağlamanın yollarını da araştıran çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir. Kurduğu girişimlerin sürekliliğini sağlamak isteyen girişimciler ne yapmalıdır? Bu çalışmada girişimlerin sürekliliğini sağlamanın bir yolu olarak sorgulayıcı bir yaklaşım önerilmektedir. Girişimci stratejilerini, stratejilerinin kar ve büyüme gibi sonuçları sağlayıp sağlamadığını, rasyonel olup olmadığını ve örgüt kültürünce desteklenip desteklenmediğini sorgulamalıdırGirişimci ve girişimcilik günümüzün gözde araştırma alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Girişimciliğin yaygınlaşması ve her geçen gün daha çok sayıda insanın kendi işini kurmasına rağmen, birçok girişim henüz çok genç yaştayken varlığını kaybetmektedir. Bu nedenle girişimcilerin özelliklerini ve girişimcilik sürecini araştıran çalışmaların yanında, girişimlerin sürekliliğini sağlamanın yollarını da araştıran çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir. Kurduğu girişimlerin sürekliliğini sağlamak isteyen girişimciler ne yapmalıdır? Bu çalışmada girişimlerin sürekliliğini sağlamanın bir yolu olarak sorgulayıcı bir yaklaşım önerilmektedir. Girişimci stratejilerini, stratejilerinin kar ve büyüme gibi sonuçları sağlayıp sağlamadığını, rasyonel olup olmadığını ve örgüt kültürünce desteklenip desteklenmediğini sorgulamalıdır.

Girişimci cesur, atak, yenilikçi, fırsatları gören ve değerlendirebilen ve risk üstlenebilen bir kişi olarak görülür. Girişimcilik konusundaki araştırmaların önemli bir bölümü de girişimcilerin bu özellikleri taşıyıp taşımadığı konusuna odaklanır. Bu türdeki araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, kimlerin girişimci olabileceği, insanları girişimci olmaya yönlendiren güdüler hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Ancak, girişimcinin bir girişimi başlatabilmesi için gerekli görülen bu özellikler, girişimin varlığını sürdürebilmesi için yeterli midir? Bu soru girişimcilik araştırmalarında giderek daha fazla önem kazanan bir araştırma alanı olmak durumundadır. Çünkü yeni doğan bir canlının uzun yıllar yaşamını sürdürebilmesi ilk yıllardaki sağlığına, bakımına ve beslenmesine bağlı olduğu gibi, bir girişimin de uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi sağlıklı bir temelde büyümesine, gelişmesine ve değişen koşullara uyarlanma yeteneğine sahip olabilmesine de bağlıdır. Pazardaki fırsatları araştırarak uygun üretim faktörlerini bir araya getirme ve bir işletmeyi kurma, büyüme ve gelişme için uygun fırsatlar sürdüğü ve girişimcinin de bu fırsatları görerek değerlendirdiği ölçüde girişimin sürekliliğini sağlayabilir. Tahmin edilebilir, belirli ve durağan koşullarda bir girişimin kurulabilmesi için uygun koşullar varsa, sürdürülebilirliği için de uygun koşulların olacağı beklenebilir. Ancak son yıllarda girişimcilik literatüründe girişimcinin üretim faktörlerini bir araya getirerek bir girişimi başlatma işlevi yerine, yüksek risk üstlenerek yenilik yapabilme işlevi vurgulanmaktadır. Girişimcinin yenilik yapma işlevinin giderek daha fazla öne çıkması girişimin ortaya çıktığı koşulların daha belirsiz ve değişken olmasıyla ilgilidir. Bu koşullarda hem koşulların belirsizliği, hem de yeniliğin benimsenip benimsenmeyeceğinin bilinmemesi nedeniyle girişimin varlığını sürdürebilmesi daha yüksek bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla girişimcinin girişimi başlatması için gerekli özellikler yanında, sürdürebilmesi için de gerekli özellikler önem kazanmaktadır.

Girişimin sürekliliğini sağlamak için girişimcinin gereksinim duyduğu özelliklerden birisi sorgulama yeteneğidir. Girişimci mevcut durumu sorgulayarak, işletmesini değişen koşullara uyarlayabilmelidir. Bu da doğru sorular sormaya ve bu sorulara doğru yanıtlar alabilmeye bağlıdır

GİRİŞİMİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ SORGULAMA BECERİLERİ

Girişimci belirli bir projeyi kendi girişimcilik anlayışına uygun biçimde geliştiren , ekonomik değişimlerin öncüsü olan, risk alan, fırsatları değerlendiren , girişimin performansını artıran bir kişi olarak tanımlamaktadır,diğer bir tanım , girişimciyi çeşitli durumları analiz eden, fırsat ve sorunlar arasında öncelikleri belirleyen ve geleceğe ilişkin ussal kararlar verebilen bir kişi olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik girişimcilerin risk alma, fırsatları kollama ve hayata geçirme yanında yenilik yapma süreçlerini de içeren bir kavramdır . Bu nedenle girişimciler insanların bildikleri ve gereksinme duydukları ürün ya da hizmetlerin yarattığı fırsatlar kadar, henüz insanların henüz farkında olmadıkları gereksinimlerini karşılayacak ürün ya da hizmetlerin yarattığı fırsatları da algılamalıdırlar.

Bu yönüyle girişimci var olan fırsatları değerlendirmenin yanında, yenilik yaparak fırsatlar da yaratır. Risk alarak yenilik yapma özelliğini kullanarak yeni bir değer yaratır, esnek ve dinamik davranarak yaratıcılığı ve risk almayı içselleştirir ve bunu bir yaşam tarzına dönüştürür.

Bu özellikler girişimin başlatılması kadar sürdürülmesi açısından da önemlidir. Girişimci kıt kaynakları birçok engel ve zorluğu aşarak bir araya getirerek girişimde bulunduğu için, girişimin varlığını sürdürmesi hem bireysel olarak girişimci açısından, hem de toplumsal olarak ekonomik ve sosyal açıdan önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsuru olan girişimciler ekonomik refahın yaratılmasında ve yayılmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar.

Buradaki temel sorun belirsizlik ortamında, girişimcinin önüne çıkan çok sayıda farklı seçenekten en uygun olanını seçebilmesidir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@